10 oktober 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

OPSPORING VERDWENEN STUDENTEN VERZOCHT
ROEMRUCHTE RONSESE STUDENTENCLUB LAETITIA
BLAAST ALGEMENE VERZAMELING DER TROEPEN‘Radio Ronse Nostalgie’ scoort tegenwoordig hoog op de ladder der zoete herinneringen aan de ‘wilde’ wonderjaren. Na de Ronsese Scouts aller ‘taelen’ , na de schitterend geslaagde bijeenkomst van de Ronsese ‘expats’ vorige zaterdag hartje Brussel, is het nu de beurt aan de meest roemruchte Ronsese stoere-binken Studentenclub (waar zijn de porren?) om hun Cantus-beuroo-boekskie nog eens boven te halen. ’t Ja, forever young…


Het lustrumcomité en praesidium van studentenclub Laetitia verleent 'De Benieuwde Ronsenaar' de grote eer en het bijzondere Ronsese genot om langs deze blog (we citeren ) ‘vele ons onbekende oud-leden te contacteren en hen op te roepen ons te contacteren voor de viering van Laetitia’s 80-jarige lustrum.’

The Last Post der... Lastposten.Christophe Bostyn: ‘Midden jaren ’90 zijn vele gegevens verloren gegaan en daarvoor geraakten ook al de archieven zoek. De jongste jaren vonden oude en jonge voormalige studenten en huidige studenten elkaar met veel blijdschap terug. Er werd al intensief gewerkt om vele oud-leden op te sporen en ook terug archieven aan te leggen. Hier kroop al veel tijd in. We bevinden ons nu in ’t laatste stadium. Nu wij al zo ver zijn, lanceren we een algemene oproep aan de vele oud-leden over wie we geen gegevens hebben. Bestuursgegevens terug vinden was doenbaar. Maar gegevens over leden is net iets moeilijker. Daarom ondernemen langs deze blog een laatste poging ondernemen om tegen de lustrumviering die vele oud-leden terug te zien en hen dat vrolijke wederzien te bezorgen na al die jaren. Het oudste lid in ’t lustrumcomité is 87 jaar oud, een unicum voor een studentenclub!'

Wapenfeiten mèt Wapenschild

Christophe Bostyn:
‘Velen hebben mooie dingen meegemaakt en ondernomen. Om er maar enkele te noemen. De studentikoze bezetting van het Gravensteen, toen mede bezet door die nu 87-jarige. Twee maal leverde Laetitia het Ronsese koningenpaar van de Bommels en participeerde in vele stoeten. Onze prosenior en prosenior seniorum van het SK Ghendt Kris Vansteenbrugge bezette met een heuse studentenpopulatie Damme, waar de burgemeester ludiek ‘gegijzeld’ werd. Damme werd die dag tot Onafhankelijke Studentenstaat uitgeroepen (voor 1 dag), wat veel pers haalde. Onder andere omdat er ook brieven verstuurd werden naar diplomatieke diensten met vraag tot erkenning van de ‘studentenstaat’. En dan waren er de Oudenaardse Bierfeesten, de Fiertel en zo veel meer. Telkens kwam Laetitia er wel eens ludiek in voor.

Gaudeamus Igitur!

‘Alle belangstellingen worden nu uitgenodigd op een algemene vergadering en persvoorstelling op zaterdag 17 oktober om 14u, in de Acte te Ronse. Oud-studenten over alle generaties heen zullen er mét lint (dat spreekt) aanwezig zijn. Het wordt een algemene troepenverzameling, persmap incluis, cd met een leuke selectie aan oude en recentere foto’s, oude persartikelen enz. en het programma met festiviteiten.

Zware kalibers der studentikoze liederlijkheid kleuren de geschiedenis van Laetitia. Ondermeer ere-burgemeester Orphale Crucke, huidig schepen en OCMW-voorzitter Pol Kerckhove, schachtentemmer en huidig Gemeenteraads-president Jan Foulon, de burgemeester van Maarkedal Peter Thienpont om er maar een paar te noemen.
Meer info op: http://www.laetitia-gent.be