08 oktober 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

ALLES OMTRENT DE COMMOTIE
ROND LINGERIESTUNT IN CRYPTE
VAN ENGOOKIES EN DUVOOKIES:
HERMES MET DE BILLEN BLOOT


Ons ‘onthullend’ verhaal over de fotosessie van het Oudenaardse Mode-en Lifestylemagazine ‘The Best Of’ in de crypte zorgt bij manier van schrijven voor ‘ongeloof en verbijstering’ bij de Kerkfabriek van Sint-Hermes en in bredere Fiertelkringen. Het Nieuwsblad pikte er gisteren al paginavullend op in. Het Laatste Nieuws doet dat vanochtend. Hieronder brengen we vandaag het hele scenario van een aangekondigd ‘crypte-schandaal’.

Eind augustus contacteert het fraaie Mode-en Lifestyle Magazine 'The best of Oudenaarde' de Ronsese dienst Toerisme. Het blad is dan op zoek naar andere mooie Ronsese locaties voor het nieuwe nummer. De mensen van Oudenaarde zijn onder de indruk van de schoonheid van de Ronsese crypte. Andere locaties, want ze zijn hier al een keer geweest in Domein Saint-Hubert. Het resultaat daarvan is hen heel goed bevallen. ‘The Best of’ staat voor stijl en klasse. Met heel oogstrelende foto’s op exclusieve plekken.

Er worden de ambtenaar van de Dienst Toerisme in de Hoge Mote dan ook fier een paar recente nummers onder de neus geschoven. De eerstelijns-stadsambtenaar doet daarop perfect datgene waarvoor hij betaald wordt. Hij geeft meteen de vraag door aan de hogere stadsambtenaar, bureau overkant.

Stadsconservator Eric Devos ziet er geen graten in dat onze mooie crypte wat extra aandacht krijgt. Maar bedachtzaam als hij is en de Ronsese ‘gevoeligheden’ als geen ander kennende, wil hij toch op zeker spelen. Ook hij doet dus wat van hem verwacht wordt. Hij signaleert de vraag via cultuurschepen Joris Vandenhoucke aan het stadsbestuur. En daarmee zitten we bij het College van Burgemeester en Schepenen. Daar wordt het licht op groen gezet.

Klasse voor de kenners

Ronse eens in een beter daglicht plaatsen, dan altijd maar die kommer en kwel van diefstallen en overvallen. Het klinkt natuurlijk heel aanlokkelijk. Tuupe vuir de Renaixance enzovoort. De foto’s zullen bovendien gemaakt worden onder leiding van Roger Dijckmans. Dat is behalve de huisfotograaf van Knack Magazine een heel grote naam in de mediawereld van glossybladen en betere magazines. De naam van Dijckmans staat garant voor het betere fotowerk, dat zal elke journalist je vertellen. Het speelt allicht allemaal mee bij de beoordeling van de fotosessie. Alleen wordt er in dit specifieke geval ‘een detail’ over het hoofd gezien. We komen erop terug.

Wat niemand dan nog weet, is dat er van de geplande achttien foto’s twee zullen gaan over sjieke brave lingerie. Meer bepaald van Marie-Jo. Niet die prikkelende setjes van pakweg Marlies Dekkers (dit terzijde voor de mannelijke én vrouwelijke kenners in het schepencollege).

Van vlees en bloed

De rest van het verhaal ligt begin deze week in u en mijn bus. De reportage oogt inderdaad heel knap. Nooit is onze Ronsese crypte mooier in beeld gebracht. Wél ietwat opmerkelijk ja zelfs verrassend dat de deuren van gods heiligdom plotseling blijken opengetrokken te worden voor de koopmannen van de tempel...

De maker ziet daar zelf alvast geen graten in. Zegt daarover Bart Vingerhoedt in Het Nieuwsblad: 'Maar Komaan zeg, we leven toch in 2009, denk ik. Men moet met zijn tijd leren leven. We zijn toch mensen van vlees en bloed'.

Deken Michel Tjoen en voorzitter Edwin Rubbens van de kerkfabriek van Sint-Hermes zien dat een ietsepietsje anders. Want wat blijkt? De foto’s zijn totaal zonder hun medeweten en toestemming genomen en gepubliceerd. En dàt vinden ze helemaal niet kunnen. De crypte is namelijk eigendom van de kerkfabriek. De stad Ronse krijgt de onderaardse kerk alleen in bruikleen. Het stadsbestuur mag de crypte voor toeristische doeleinden exploiteren. Nu zullen lingeriefoto’s de cryptebezoeken ongetwijfeld wel doen aanzwengelen, maar de eigenaars van de crypte kregen dus nooit een vraag binnen tot het maken van dergelijke foto’s in het Huis des Heren. En hun antwoord op die vraag had zich al kunnen laten raden: neen, nooit, niemals, never, jamais.

De wonden van Christus... en die van Yves

Ook voorzitter Yves Lenoir van het Stedelijk Fiertelcomité voelt zich van zijn kant beledigd en gekwetst. ‘Gewond’, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Yves Lenoir: 'Het is spijtig dat een dergelijk mooi historisch gebouw, de eeuwenoude cultusplaats voor zovele duizenden pelgrims die tussenkomst voor genezing kwamen zoeken bij onze stadspatroon Sint Hermes, misbruikt wordt voor commerciële doeleinden. Als voorzitter van het stedelijk Fiertelcomité roep ik ieder jaar tijdens stadsontvangsten in de crypte en tijdens de Fiertelommegang de deelnemers op deftig gekleed te gaan. In essentie blijft dat een religieus gebeuren. Was dat allemaal vergeefse moeite?'

Yves Lenoir, zelf dus voorzitter van het Fiertelcomité, kanaliseert zijn woede daaromtrent in Het Nieuwsblad tussen haakjes ...via verslaggever Fernand Devos: zelf ook weer lid van het Fiertelcomité. Tja, in Ronse draait veel, zo niet àlles rond de toren van Sint-Hermes. Die van Oudenaarde hadden dat kunnen weten. Als het bij ons in Ronse om Hermes en zijn Fiertel gaat, dan zijn onze tenen niet lang en het plafond van de grote kerk nooit hoog genoeg.

Cultuurschepen Joris Vandenhoucke, bevoegd voor de stedelijke musea, dus ook voor de crypte, zit ermee dat het schepencollege nooit geïnformeerd is over het feit dat er ook schaarsgeklede dames in het heiligdom van de Heilige Hermes zouden geshowd worden.

Joris Vandenhoucke: 'We dachten aan een reportage met toeristische inslag. Maar absoluut niet aan wat het echte doel van die fotosessie werd: schaarsgeklede dames laten poseren op gewijde grond, naast de zuilen in onze onderaardse kerk. Mochten we op de hoogte geweest zijn, dan hadden we die fotoshoot niet toegestaan. Er poseren dan maar drie fotomodellen, dan nog zijn we er niet gelukkig om. Het is absoluut een leerschool voor later. We nemen nota voor de toekomst.'

‘We hebben het stadsbestuur een proefdruk gestuurd’

De uitgever van het blad betwist dat dan weer. Het stadsbestuur wist het, zag het en vond het goed, zo houdt hij vol.

Bart Vingerhoedt: 'De fotoshoots werden op voorhand besproken. In Ronse was men op de hoogte. Er was geen enkel probleem. Vermeld evenwel de locatie', was de afspraak.'

'En', zo voegt hij er vandaag in Het Laatste Nieuws aan toe: ‘ we hebben het stadsbestuur ook een proefdruk gestuurd. Iedereen was zeer enthousiast. En wat de dames in lingerie betreft, iedereen zal wel zien dat de foto's zeer netjes en respectvol zijn.’

Het hele punt is dat de crypte dan al mag dienen als toeristische trekpleister, de plek is en blijft een heiligdom. Gewijde grond. En daar wringt het schoentje. Want in de hele controverse rond de bestemming van de Oude-Sint Martinus was dat ook al een essentieel element om de schatten van Hermes als museum- en evocatiemateriaal nièt in de crypte, een heiligdom voor een nog levende kerkgemeenschap, maar wel in de ontwijde Oude Sint-Martens onder te brengen.

Natuurlijk is de crypte een schitterende aanlokkelijke plek voor allerlei activiteiten. Elke theatervereniging kan er alleen maar van dromen om er pakweg een stuk als ‘De Gok van Hermes’ neer te zetten. Maar het mag en kan niet: vanwege heiligdom. En over de hele wereld worden alle heiligdommen die een toerist aandoet respectueus en volgens bepaalde regels en dresscodes bezocht. Iedere toerist heeft dat al eens ervaren in Rome, Florence, Venetië of elders.

En natuurlijk is het niet meer van deze tijd om je te storen aan een streepje braaf bloot. In de crypte werden de zotten vroeger trouwens helemaal in hun blootje gedompeld (en bespied door de kanunniken van het kapittel). Maar dat was ‘de ritus’…

Waar alles in deze zaak echt om draait, is dat we hier een frontale botsing meemaken van twee werelden, de profane en de spirituele. Waar het om gaat is dat de deken als religieuze hoogwaardigheidsbekleder in Ronse wel vaker straal genegeerd en gepasseerd wordt. Deze keer in het heiligdom zelf dat onder zijn relegieze hoede en goed beheer staat. Als er uit dit minischandaaltje dat eenieder gemakkelijk zal ‘toedekken’ met de mantel der liefde één conclusie kan worden getrokken dan deze. Het wordt maar eens de hoogste tijd dat de deken van Ronse hier eindelijk eens de plaats en het respect terugkrijgt die de zijne horen te zijn.

De Ronsenaars moeten vooral de indruk niet krijgen dat gezagsdragers van andere godsdiensten en ‘obediënties’ hier in de Hermesstad nu helemaal de plak zwaaien, terwijl de knapste deken van Ronse allertijden zich ondertussen onvermoeibaar en totaal anoniem uit de naad loopt naar banken en rechtbanken om er aangespoelde sukkelaars uit de hoge nood te helpen.

Geef dus aan Caesar wat hem toekomt. En hou de deken van Ronse in het midden van onze mooiste Ronsese kerk. Anders loopt hij hier straks nog weg. Dan zijn we hem kwijt en wordt hij morgen bisschop van Namen. Of kardinaal van Mechelen. En dat ware pas echt doodzonde: dat Ronse aan al die achteloosheid een man van zo'n kaliber verliezen zou.