19 februari 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

RONSE WIL VLAAMSE EN EUROPESE STEUN VOOR TIO3
VOORMALIG HOSPITAAL WORDT CENTRUM
ONDERNEMERSCHAP OPLEIDING EN ONTMOETING
PRIJSKAARTJE GERAAMD OP 8.500.000 EURODrie jaar lang hebben stadsbestuur en OCMW samengewerkt om een nieuwe zinvolle bestemming te geven aan het voormalig Burgerlijk Ziekenhuis.

Deze samenwerking tussen beide besturen verliep voorbeeldig, zo vernemen we uit betrokken kringen. Dit zowel op politiek vlak tussen burgemeester Dupont en OCMW-voorzitter Kerckhove, als op ambtelijk niveau tussen de ambtenaar van economie en stedelijke ontwikkeling Bart Wallays en OCMW-ontvanger Jürgen Soetens.

Vandaag mondt deze vlotte en efficiënte samenwerking uit in een kordate vraag van Ronse naar zowel het Vlaams Gewest, de Provincie en Europa om het Ronsese project TIO3 te steunen als subregionaal centrum voor Ondernemerschap, Opleiding en Ontmoeting. Met sterke focus op Textiel en Innovatie.


‘Het subregionaal centrum voor Ondernemerschap, Opleiding en Ontmoeting met de sterke focus is de beste hefboom die we kunnen ontwikkelen om bij te dragen tot de heropstanding van Ronse’, zo duiden Luc Dupont en Pol Kerckhove hun gezamenlijk initiatief in een brief die we hierbij afdrukken.

‘De stad heeft alvast de steun van de Provincie, Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, de Universiteit Gent, VDAB, Unizo, Voka, de partners in sociale economie en de Ronsese textielbedrijven. Omwille van de schaalgrootte en het hoge ambitieniveau vragen wij financiële steun aan de Provincie, de Vlaamse Overheid en Europa. Dit is een unieke kans voor de stad Ronse en de omliggende regio, samen met de hogere overheden willen we deze kans grijpen.’

Verdict in april

De totale verbouwing en inrichting wordt geraamd op 8.500.000 euro. De stad Ronse en het OCMW engageert zich voor 20 percent van het bedrag. Het verdict valt op 22 april. De vraag van Ronse wordt vanavond besproken in de OCMW-raad.

Het aantrekken van ondernemers moet samen met de uitdaging van het Project Kloef, de doorsteek van de N60 en de aanleg van de nieuwe industriezone de Renaixance van Ronse vorm geven. Dit is Ronse op zijn best. Vanwege de aangesproken instanties verwacht Ronse nu geen (verkiezings)slogans, geen vage beloften maar daden.