02 februari 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EEN NIEUW LEVEN VOOR THUIS VAN TAVI

THEATER VTV NEEMT KRISTEN VOLKSBOND OVERMet volledige unanimiteit van stemmen zorgde Theater Voor Taal en Volk gisterenvoormiddag op een bijzondere statutaire vergadering voor een nieuwe mijlpaal in de al bijzonder glorieuze geschiedenis van de Kristen Volksbond. Voor Taal en Volk neemt voortaan als huurder het beheer van de Volksbond (theaterzaal en kelderfoyer) helemaal op zich. VTV vormde zichzelf daartoe eerst om tot rechtspersoon in de vorm van een vzw.

De Kristen Volksbond krijgt hiermee een veelbelovend nieuw leven voor zich. Ronse’s aloude grote cultuurtempel heeft nu met deze overname door de florissante grote Ronsese theatervereniging nieuwe sterke organisatorische troeven en mogelijkheden om de toekomst met groot vertrouwen tegemoet te zien. VTV verstevigt zichzelf binnen het nieuw verkozen bestuur onder leiding van Donaat Deriemaeker daartoe zowel financieel als organisatorisch met aparte bestuursverantwoordelijken die zich over het dagelijks Volksbondbeheer en het doorverhuren van de zaal zullen ontfermen.

Vlaams, christelijk en sociaal

De technische ploeg van VTV heeft inmiddels ook al hard gewerkt om de Volksbond meteen kostendrukkend en energiezuiniger te beheren. Deze zomer wordt bovendien ook de zaal opgesmukt.

Zowel de specifieke eigenheid als de christelijk geïnspireerde spirituele waarden waarop de Volksbond altijd al stoelde, zullen door het nieuwe VTV-bestuur volkomen gerespecteerd worden zo is gisteren formeel gebleken. Zo dat de Kristen Volksbond zichzelf blijven kan in de geest die de stichters altijd voor ogen hielden: Vlaams, christelijk en sociaal.

De Volksbond wacht ook als specifieke en populaire theater- en Ontmoetingsruimte een grote toekomst in Ronse. Zeker nu de honderdjarige viering van VTV er zit aan te komen en de Zonnestraat dit jaar helemaal wordt gerenoveerd tot aan de Steenbrugge.

Overigens zal het nog jaren duren eer 'De Nieuwe Leie'naast de nieuwe academie ook een schouwburg zal omvatten waar het in hoofdzaak gesubsieerd cultuurgebeuren uit het ‘officiële circuit’ onderdak zal krijgen, nadat de Brouwerij een andere bestemming heeft gevonden.

Het siert het bestuur van VTV dat het hiermee zelf één van de parels van het culturele leven in Ronse een nieuw leven gunt. Daar waar de politieke wereld – die de Volksbond altijd al als springplank bezigde voor vele vette lokale en nationale mandaten - het met nogal doorzichtige kronkelargumenten had laten afweten.


(Illustratie: De Volksbond is de thuishaven van Valère Depauw en diens 'Tavi').