26 november 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

FIETSERSBOND RONSE
ONDERZOEKT FIETSPADENBELANGRIJKSTE
CONCLUSIES


‘Stad op wieltjes’, de jaarlijkse promotie-actie van het stadsbestuur, werpt zichtbaar vruchten af. Fietsen wordt ook in Ronse steeds populairder. Daardoor stijgt ook de aandacht voor tekortkomingen van fietspaden.

De Fietsersbond afdeling Ronse onderzocht van september tot oktober dit jaar de kwaliteit van de fietspaden in Ronse. Sinds 2007 biedt zij haar afdelingen een meetfiets aan om de fietspaden de testen op schokken en trillingen. De resultaten van dit onderzoek worden bezorgd aan het Gemeentebestuur, de mobiliteitsambtenaar en alle andere betrokken diensten.

Hiermee krijgen Ronsese de beleidsverantwoordelijken een instrument om vernieuwingsplannen te toetsen. Alle fietspaden langs de gewest-, provincie-en gemeentewegen en enkele centraal gelegen fietsdoorsteken werden onderzocht. Naast het fietscomfort werden ook de breedte en de veiligheid van de fietspaden objectief gemeten. Dit project kwam tot stand op initiatief van de Fietsersbond Ronse en dankzij de medewerking van Marnix Dejonckere, leerkracht in de Wielerschool van KA-IPB Ronse, en van zijn leerling-wielrenners Sam Willems, Marik Engels, Robin Van Goethem en Xandro Meurissen.

De Benieuwde Ronsenaar geeft u hierna de blangrijkste conclusies.


Al behoorlijk geïnvesteerd

Het totaal aantal km fietspaden in Ronse nl. 38,882 km toont aan dat er in het verleden behoorlijk geïnvesteerd werd in de aanleg van fietspaden. Hierbij valt op dat de meeste toegangswegen naar Ronse voorzien zijn van fietspaden. De Ommegangstraat vormt hierop een spijtige uitzondering. Meer daarover verder.

Grote verschillen

Er zijn grote verschillen zowel wat de kwaliteit van het wegdek als de breedte en de buffer van de fietspaden betreft. De comfortscores zijn zeer uiteenlopend. Ze variëren van de beste score (Viermaartlaan, richting Doorniksesteenweg) tot de slechtste (Ninoofsesteenweg, richting Centrum).

Slecht wegdek

Uit de scores blijkt dat de staat van het wegdek op sommige plaatsen ronduit slecht is. Zoals bijvoordeeld: Snoecklaan , Ninoofsesteenweg, Ezzeelsesteenweg, Rozenaaksesteenweg en de Viermaartlaan. Een beter onderhoud en vernieuwing van verscheidene trajecten dringt zich dus op.

Nood aan vrijliggende fietspaden

Op bepaalde trajecten zoals in de druk bereden Zandstraat, die bovendien gebruikt wordt voor de omleiding van het zwaar vrachtvervoer, laat de veiligheid van de fietsers te wensen over. De bestaande plannen voor vrijliggende fietspaden moeten hoogdringend uitgevoerd worden.

Gevaarlijke op-en afritten

Het op-en afrijden is globaal genomen een ernstig probleem bij alle verhoogde fietspaden. Bij aanleg van nieuwe fietspaden is het aan te raden het tracé te laten doorlopen bij kruisingen met niet-prioritaire zijstraten.

Grote verschillen in afwerking

Nieuwe fietspaden scoren heel wat beter dan oude. Maar ook bij recent vernieuwde fietspaden bestaan er voor hetzelfde gebruikte materiaal (asfalt, cementbeton en klinkers) grote verschillen wat de technische afwerking betreft. Zo scoort de betonlaag van de Zonnestraat opvallend beter dan die van het nieuwe gedeelte van de Doorniksesteenweg.

Nood aan kwaliteitsstandaarden

Er is nood aan kwaliteitsstandaarden voor oppervlakte- afwerking. Zulke standaarden zijn nog niet opgenomen in “Het Vademecum voor Fietsvoorzieningen”. Verder technisch onderzoek om kwaliteitsstandaarden vast te leggen is dus dringend nodig.

Twee gemiste kansen

De Fietsersbond hoopt dat bij alle toekomstige wegenwerken de beschikbare ruimte maximaal gebruikt zal worden voor de aanleg of verbetering van fietspaden. Vanzelfsprekend wordt verwacht dat bij de vernieuwing van de rijweg tegelijkertijd het ernaast liggende fietspad aan bod komt. Spijtig genoeg gebeurde dat niet in de Viermaartlaan en de Ninoofsesteenweg.

Fietroute zonder fietspad

De Fiesersbond wijst er tenslotte nog op dat de kwaliteitsmeting slechts op de bestaande fietspaden gebeurde. De Ommegangstraat - een toeristische fietsroute zonder fietspad! -kwam dus niet aan bod. Deze smalle en drukke gewestweg vormt de grens tussen Maarkedal en Ronse.

In oktober 2008 werd door het stadsbestuur een studiebureau aangesteld als ontwerper voor de aanleg van fietspaden. Het gemeentebestuur van Ronse treedt hierbij op als opdrachtgevend bestuur. De Fietserbond Ronse hoopt op een snelle realisatie.

Meer info: Fietsersbond.ronse@hotmail.com