26 november 2008

BEAU MONDE

MERLIJN MET PELIKANTer gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag publiceert Paul Van Caeneghem met ‘Splinters’ een handvol herinneringen aan zijn Vlaamse collegejaren te Ronse. Tevens biedt het werk een selectie aan van vijftien gedichten die eerder verschenen in het literair-kritisch tijdschrift ‘Kruispunt’.

‘Pol’ is mijn groot broerke. Lieve Merlijn, die me in onnavolgbaar mooi handschrift voordeed hoe je, met eindeloos schrappen heel misschien wat (leren) toveren kan met je Pelikan. Hierboven een fragment uit het manuscript van 'Splinters'.

‘Splinters’ kan worden besteld via storting van 15 euro op rek. 441-9019 571-77 van Paul Van Caeneghem, Tinnenpotstraat 10 B-9000 Gent.(vermeld ‘Splinters’).