20 oktober 2008

OP NAAR HET KWART MILJOEN !


Tuupe!

Uw massale belangstelling voor deze onafhankelijke auteursblog zonder opdrachtgevers noch mediatieke broodheren maakt dat we nu in ijltempo afstevenen op de 250.000 bezoeken. In minder dan drie jaar klinkt onze schreeuw om verandering in Ronse hier luider dan ooit. De Ronsenaars zijn het beu om Ronse in het verdomhoekje van Vlaanderen te zien wegkwijnen.

Vandaag botst dat gemeenschappelijk verlangen naar een echte ‘Renaixance Tuupe vuir Ronse’ flagrant op de onmacht van de Ronsese politieke wereld. Het onderlinge gekibbel vertaalt zich in een schrijnend stadsbeeld en een wegkwijnend handelscentrum.

Verlamd door onderlinge rivaliteit, obscure clanwerking en persoonlijk opportunisme slaagt de huidige politieke kaste er niet in de dialoog met de Nieuwe Ronsenaars echt op gang te trekken. Evenmin worden – omwille van de kiezersklantenbinding - de diepe oorzaken van de Ronsese armoede aangepakt. Er is niet eens de solidaire wil om Ronse te ontdoen van zijn administratieve wielklemmen.

Ronse blijft aldus doodziek aan de kwaal van altijd: onderlinge verdeeldheid. De politiekers zijn alleen maar bezig met hun eigen profiel, tot in hun eigen partij en coalitie toe. Federale krokodillen van Frasnes en Brakel komen de Ronsenaars ondertussen doodgemoedereerd vertellen wat hen te doen staat en in welke taal. Net zoals voorheen die van Oudenaarde…

Een korting voor de gezamelijke aankoop van de huisbrandolie en een Lions-onderkomen voor de Vrolijke Kring in de strijd tegen de armoe: dat zegt genoeg over deze stad met nu al de hoogste werkloosheid van Vlaanderen en een navenante fel gehavende koopkracht. Straks zal je in Ronse alleen nog ’s nachts een winkel open zien. En overdag ben je hier zo te horen veilig wanneer je 's ochtends niet naar je bank gaat en ’s avonds thuis blijft…

Vastberaden zullen we hier 'Tuupe' blijven opkomen voor de Renaixance van Ronse. We zullen blijven ijveren voor de renovatie van de Oude Vrijheid van Markt tot Marktje, de redding van de Wijnstraat incluis. We zullen blijven pleiten voor de inschakeling van Ronse in de Eurometropool Lille-Tournai-Ronse-Kortrijk. We zullen blijven ijveren voor een echt solidair Ronse waarin de Nieuwe Ronsenaar op zijn integratieplichten wordt gewezen, veeleer dan verpamperd om electorale redenen. We zullen blijven gaan voor een volwaardig administratief Vlaams doch taalhoffelijk Ronse in het nieuwe België van morgen. We zullen blijven ijveren voor een warm, hartelijk en gastvrij Ronse. We zullen ons hier zoals voorheen blijven afzetten tegen de intolerantie, het racisme en elke vorm van extreem denken. Maar we zullen ook claimen dat die tolerantie wederkerig is.

Voor hun burgemeester- en schepensalaris van duizenden euro’s per maand belastinggeld (plus vele vette mandaten ernaast) verwacht de Ronsenaar na de beschamende vertoning van de uitgestelde gemeenteraad deze maand van het bestuur dat het zich herpakt. Geen uitgebluste fin-de-carrière-schepenen die al wegdromen van hun pensioen. Geen afwezige studenten die hun Ronsese leefwereld zienderogen ontgroeien. Maar een krachtig doeltreffend bestuur, in een glazen huis.

Dat het orkest nu vooral niet – vals – voortspeelt waarbij men mekaar de loef afsteekt met moties en ronkende verklaringen en mededelingen in de pers. Dat ze de Ronsenaars nooit meer beledigen door onvoldoende agendapunten te vinden om de gemeenteraad bijeen te roepen. Terwijl deze stad onder de ogen van elke Ronsenaar steeds dieper wegzinkt.