31 oktober 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EXCLUSIEF: MAIL VAN DUPONT AAN LETERME

NA DE(E)MOTIE OMTRENT DE FACILITEITEN:
ONZE VIJF VRAGEN AAN BURGEMEESTER DUPONT


Welke betekenis geeft u voor Ronse en de Ronsenaars aan de gestemde motie die de afschaffing van de faciliteiten bepleit bij de hogere overheid?

Luc Dupont: ‘Het is een signaal dat we de problematiek van de faciliteitengemeenten op de onderhandelingstafel willen krijgen bij de besprekingen van Gemeenschap tot Gemeenschap. Als we het probleem nu niet aankaarten is de kans, vrees ik, voorgoed voorbij. Een grote staatshervorming staat niet dagelijks op het programma.’

U heeft uw bestuurspartner Spa.-Groen! niet betrokken bij het schrijven van uw 11 juli brief naar Leterme. Waarom?

Luc Dupont: ‘Ik schreef de brief aan Yves Leterme in persoonlijke naam, net zoals mijn vorige mails waarvan ik er u één in bijlage bezorg ten bewijze van het feit dat dit een constante bekommernis is en dat ik geen "platte leugenaar" ben zoals sommigen beweren. De faciliteiten maken geen deel uit van het bestuursakkoord. Ik denk niet dat men mij kan verwijten een partijgenoot aan te schrijven over een punt dat als een zwakte omschreven wordt in het Strategisch Plan.'

Is met de wisselmeerderheid het cordon sanitaire rond Het Vlaams Belang volgens u nu doorbroken?

Luc Dupont: ‘Voor mij is er geen sprake van het doorbreken van het cordon sanitaire. Het Vlaams Belang en de Open VLD hebben een motie gesteund, ingediend door CD&V. De SPa heeft niet tegengestemd maar zich onthouden. Gezien de faciliteiten geen deel uitmaken van het bestuursakkoord is iedere partner vrij een eigen standpunt in te nemen.'

Bent u bereid om, ingaande op de hint van oppositieleider Tack, in de toekomst ook op andere vlakken dan de taalkwestie samen te werken, al dan niet rond eventuele wisselmeerderheden, met het Vlaams Belang?

Luc Dupont: ‘Er wordt in de eerste plaats met de coalitiepartner verder gewerkt, wat niet uitsluit dat zinvolle voorstellen van de oppositie kunnen bekeken worden.’

De faciliteitenmotie toont een duidelijke breuklijn binnen uw meerderheid over een essentieel punt van het Strategisch Plan. Hoe gaat u de komende vier jaren deze kloof met uw partner in goed bestuur voor Ronse kunnen overbruggen?

Luc Dupont: ‘Er is geen breuk in de coalitie en dus ook geen kloof met de Spa.’

DOCUMENT HIERONDER BEWIJST BEKOMMERNIS:
LUC DUPONT MAILDE LETERME VIER JAAR GELEDEN
AL OVER FACILITEITEN!(KLIK OP DOCUMENT VOOR DETAIL)
Copyright:
'De Benieuwde Ronsenaar'.