26 oktober 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

RONSE KLAAR VOOR AFSCHAFFING FACILITEITEN

VLAAMS BELANG EN CD&V HEBBEN SAMEN
AFSPRAAK MET DE GESCHIEDENIS VAN RONSE
STRATEGISCHE STEMMING VOOR RONSESE RENAIXANCE


De lokale socialistische bonzen fluiten hun eigen Eerste Schepen Gunther Deriemaker dus definitief terug in diens loyauteit met burgemeester Luc Dupont. Als bestuurs’partners’ laten ze de burgemeester van Ronse zelf flagrant in de kou staan met zijn brief naar Yves Leterme, waarin hij de afschaffing van de faciliteiten bepleit.

Dat heeft voor direct gevolg dat CD&V geen andere keuze rest dan samen met Vlaams Belang aan Federale én Vlaamse overheid de afschaffing van de faciliteiten voor Ronse te vragen. CD&V (8 zetels) en Vlaams Belang (7 zetels) beschikken daartoe met 15 stemmen op de 27 samen over de vereiste meerderheid.

Naar hun Vlaamse kiezers toe rest beide partijen geen enkele andere optie dan consequent samen te gaan voor een gedeelde motie waarin de fracties van Luc Dupont en Erik Tack zich geheel kunnen vinden. Heel Vlaams Ronse, hierin deze week opgeroepen door toonaangevende Vlaamse organisaties, verwacht van de twee Vlaamse voormannen en hun gekozenen niks minder. Al de rest garandeert finaal gezichtsverlies.

‘Hier sta ik, ik kan niet anders.’

We zetten het waarom van deze historische stemming voor de heropstanding van Ronse nog een keer op een rij.

° De faciliteiten zorgen voor systematische inwijking van Nederlandsonkundige werklozen uit allochtonië en Wallonië. Deze gelukszoekers worden bedrogen door de volgehouden foute perceptie dat ze hier terechtkomen in een tweetalige stad. De Vlaamse motie moet deze foute perceptie omtrent Ronse één keer en voor goed doorbreken.

° Op het Strategisch Plan kan niks worden afgedongen. En al zeker niet op dat essentiële armoedebevorderend punt. Toch niet voor wie het echt meent met amoebestrijding en solidariteit. De faciliteiten zijn in het Strategisch Plan formeel door beide bestuurspartners onderkend als zwaktepunt van Ronse.

° De faciliteiten maken van Ronse in enquêtes en tal van statistieken de minst leefbare stad. Er is geen echte Renaixance mogelijk zonder het losgooien van de administratieve en economische wielklemmen van Ronse. De verplichte vertaling van het Milieu Effecten Rapport over de N60 is het ultieme Kafkaiaanse bewijs van het administratieve juk dat Ronse torsen moet in tal van dossiers.

° De faciliteiten beletten een intergemeentelijke politiezone voor Ronse die de veiligheid van de Ronsenaars ten gronde zou kunnen bevorderen. De Ronsenaars zijn er dagelijks de dupe van. De faciliteiten duwen Ronse met 11 percent in de hoogste armoe van Vlaanderen. Ze belemmerden de fusie van Ronse met omliggende gemeenten. Ze lokken via de nieuwe wooncode alweer nieuwe Nederlandsonkundige werklozen naar Ronse die op hun beurt de koopkracht helemaal onderuit halen.

Ronse: taalhoffelijke, open en gastvrije stad

De afschaffing van de faciliteiten heeft niks met intolerantie vandoen. Noch met taalracisme. De afschaffing zal op geen enkele manier de taalhoffelijke opvang van onze francofone en Waalse broeders in kliniek, handelszaken enzovoort in de weg staan. Wie daaraan twijfelt, twijfelt aan de openheid, de taalvaardigheid en de hartelijkheid van de Ronsenaars.

De inschakeling van Ronse in de Eurometropool Lille-Tournai-Kortrijk zal voor de verontruste francofonie van Ronse zelf en de Waalse klanten-bezoekers uit omliggende Collines het bijkomend bewijs zijn dat Ronsenaars gastvrije taalvaardige mensen zijn die zich integendeel, in dit Europa der volkeren , willen inschakelen in een grenzenoverschrijdend district.

Klare taal.

Het komt er voor Vlaams Belang en CD&V op aan zich te vinden in een gemeenschappelijke motie voor de herwonnen Vlaamse identiteit van Ronse.

Onze inside-informatie laat ons toe hier vandaag al te melden dat de Vlamingen van Ronse er alles zullen aan doen om dat gemeenschappelijk standpunt klaar te bewerkstelligen en te formuleren. Zo dat elke fractie en elke gekozene heel duidelijk voor zijn verantwoordelijkheid zal worden geplaatst. Er zal daarbij geen ruimte worden gelaten voor enig goedpraten van Vlaams defaitisme achteraf.

De ‘Vlaamse’ liberalen van Open VLD proberen het Vlaamse standpunt af te zwakken door via amendering de vraag naar afschaffing te verzachten tot ‘uitdoving’ en die uitdoving door te verwijzen naar de Griekse kalenden…van 2020.

Ze bereiken er alleen mee dat ze als talmende Vlamingen door de mand vallen. Tegenover een eensgezinde houding van Vlaams Belang en CD&V zullen hun twee stemmen het verschil hoe dan ook niet meer kunnen maken.

Ronse heeft rendez-vous met zijn geschiedenis.