23 oktober 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

MOTIEMAANDAG ZIT ER AAN TE KOMEN

DE COALITIE IS KLINISCH DOOD.
‘POENPAKKERS VAN STADHUIS’

GAAN DOOR VOOR DE SCHONE SCHIJN


Het stedelijk 11-juli comité heeft gisteravond besloten zich aan te sluiten bij het standpunt van Davidsfonds Ronse inzake de taalfaciliteiten. Beide organisaties dringen bij alle gemeenteraadsleden van Ronse aan op een eensgezind standpunt – over alle partijgrenzen heen - voor de afschaffing van de taalfaciliteiten.

Met het njet van (de machtsclans bij) meerderheidspartner Sp.a ziet het er echter totaal niet naar uit dat er naar deze oproep van de belangrijkste Vlaamse organisaties van Ronse geluisterd wordt. De wegen van de twee bestuurspartners lopen van dan af integendeel finaal uiteen omtrent een essentiële eensluidende kijk op de toekomst van Ronse.

(E)Motie-maandag, met aparte moties van Vlaams Belang en CD&V, zit er nu snel aan te komen. Voor de meerderheid wordt het van dan af vier jaar samen besturen voor de schone schijn. De coalitie is klinisch dood na twee jaar bestuur.

‘De poenpakkers van het stadhuis’ zullen hun mariage de raison natuurlijk verder wel 'uitzweten', ondanks hun fundamenteel verschillende visie op de toekomst van Ronse. Om de poen is het hen voortaan alleen nog te doen. Niemand die dan nog echter in die krachtige vuist(!) van Ronse tegen de vermaledijding door Vlaanderen zal willen blijven geloven.

Dat de faciliteiten niét in het bestuursakkoord staan en er dus geen vuiltje aan de lucht is om samen voort te besturen, kan nu al doorgaan voor de zoethouder van het jaar. Géén Ronsenaar die deze drogreden pikken zal in het stemhokje…

De faciliteiten staan immers zwart op wit als zwaktepunt van Ronse in het Strategisch Plan. Dat plan is door de bestuursmeerderheid bij het begin van de legislatuur met veel bombarie voorgesteld in het Congrescentrum.

Blijkt nu dat één van de bestuurspartners daar zomaar overheen walst. Alleen al wanneer dit zwaktepunt door burgemeester Dupont eens in een briefje wordt aangekaart bij premier Leterme.

Als (bepaalde) gekozenen van Spa.-Groen hun bestuurspartners niet volgen in deze fundamentele strategische visie op de Renaixance, rest hen geen andere keuze dan op te stappen.

Deze coalitie is klinisch dood.
Al de rest is gebakken lucht.

Hierna het standpunt van Davidsfonds Ronse en 11-Julicomité.

Davidsfonds-Ronse is ervan overtuigd dat de leefbaarheid van onze stad en de toekomst van onze kinderen alle baat hebben bij een volwaardige integratie in het Vlaams Gewest waartoe Ronse behoort en in de culturele gemeenschap waarvan ze deel uitmaakt.

Daarbij dient individuele meertaligheid voor eenieder een streefdoel te zijn, en blijft een gastvrij onthaal van Waalse, buitenlandse of allochtone medemensen een vanzelfsprekende en absolute vereiste.

Daartoe zijn evenwel geen faciliteiten nodig. Wel integendeel.

Het bestaande faciliteitenstelsel is beledigend voor elke rechtgeaarde Ronsenaar die geen taalprobleem kent en iedereen welkom heet, terwijl het een zware last betekent voor de administratie en de stadskas waar het nog enkel dient om enkele onverdraagzamen hun eigen taal te laten opdringen en het Nederlands te blijven minachten.

Vanuit zijn visie en doelstellingen dringt Davidsfonds-Ronse aldus aan op de afschaffing van die zogenaamde louter administratieve doch perverse taalfaciliteiten en op een doorgedreven integratiebeleid voor al wie in onze Stad woont of zich alhier komt vestigen.

Daarom ook dringt Davidsfonds-Ronse bij de gemeenteraadsleden aan op een eensgezind standpunt – over alle partijgrenzen heen - voor de afschaffing van de taalfaciliteiten. Dit zou vanuit onze stad een sterk signaal zijn naar de Vlaamse en de federale regering.

Moge onze geliefde stad RONSE eindelijk volwaardig lid worden van de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap in België en zich vanuit haar eigen identiteit en overtuiging open stellen voor andere talen en culturen.