16 juli 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

BRIEF VAN RUDI BOUDRINGHIEN:

‘GEEF LERMUSIEAU PARK OF BEELD IN KLOEF’

VERZETSHELD ALS SYMBOOL TEGEN OPSTEKENDE ONVERDRAAGZAAMEID
Uw verhaal over † Majoor Lermusieau klopt als een bus.
Enkele jaren terug kreeg ik meermaals het bezoek van een
afvaardiging van het Ronsische Eenheidsfront,
de nu overleden Sidoine Foucaert, gepensioneerd militair
(goede vriend van Albert Decordier) en ook van Lucien Ven
huidig voorzitter van het Eenheidsfront RONSE.

Zij vertelden mij het volledige verhaal van de heldendaden
van ene Majoor Lermisieau en zijn triestige einde. Zo kwam ik te weten dat burgemeester Soudan wel degelijk
in een toenmalige gemeenteraad liet beslissen om een weg door de wijk Kloef te laten aanleggen welke de naam zou dragen “Majoor Lermisieaulaan”.

Zij vroegen mij deze belofte indachtig te zijn, dit naar aanleiding
van de geplande aanleg van de Kloefwijk. Van Sidoine kon ik het volledige dossier met de raadsbesluiten en de briefwisseling dienaangaande inzien.

Gewapend met dit lijvige dossier ben ik dan gaan aandringen bijhet schepencollege en bij onze burgemeester Luc Dupont.

Uiteindelijk beloofde Luc Dupont, na veel aandringen,
zijn uiterste best te doen om de naam Maj.Lermisieau om de één of andere manier te linken aan “De Kloef”.

Nu de cultuurraad andere benamingen voorstelt, van eveneens verdienstelijke Ronsenaars, stel ik een mogelijke oplossing voor: ofwel het aan te leggen park de benaming geven van “Park Maj.Lermisieau” of het oprichten van een gedenkteken in dit park, verwijzend naar onze held.

Een dergelijke beslissing zou getuigen van waardering voor de heldenmoed van de
Oorlogshelden van Ronse, iets wat menig Ronsenaar maar al te vlug vergeet, in deze tijden van onverdraagzaamheid en terug opkomend fascisme!

Met vriendelijke groeten,


Rudi Boudringhien
Gewezen 1ste schepen
Raadslid


LERMUSIEAULAAN STAAT AL OP GOOGLE EARTH!

'Pikant detail is dat de Lermusiaulaan eigenlijk al de tekentafel ontgroeid is en te vinden is op Google Earth, zo meldt ons lezer Hans Haustraete. Het belooft een almaar interessanter gegeven te worden op de gemeenteraad van 1 september...


(Lees ook de comment van Hans Haustraete hieronder).