21 maart 2008

180.000 CLICKS LATER


TUUPE
MAAR
NOOIT
DUPE


U heeft hier inmiddels met zijn allen samen de kaap van de 180.000 bezoeken aan deze blog overschreden. Vanochtend staat de teller exact op 180.371 waarvan 122.490 uniques en 57.881 reloads. In ijltempo op naar de 200.000. Deze massale belangstelling en gestadig aanzwellende fideliteit vertaalt in enkele cijfers uw enthousiasme voor een simpele droom. De droom die we delen voor ons geliefd Ronse. De droom die we samen de afgelopen jaren op elk plekje in en om Ronse (in de zon en in de regen) luidkeels hebben gezongen, altijd zullen blijven voort zingen: Tuupe vuir Roonse. Zu simpoo da’t ees.

Ons is echter ook een ander lied bekend, dat dromen bedrog zijn. Wij zullen onze droom daarom koesteren. We zullen hem hardnekkig vrijwaren. We zullen er nauw op toezien dat hij niet misbruikt wordt voor persoonlijke verrijking en politieke profilering.


Tuupe zullen we beletten dat onze tolerante reflex misbruikt wordt voor import-sektarisme en sluimerende versluiering van Ronse. Tuupe zullen we verhinderen dat solidariteit gemanipuleerd wordt door opportunisme en politiek cliëntelisme. Tuupe zullen we het politiek eigenbelang aanklagen dat de verpaupering van Ronse in de hand werkt en bestendigt. Tuupe zullen we verhinderen dat de kloof tussen de echte pechvogels en de geboren geluksvogels nog groter wordt gemaakt door de dienaars van de nieuwe elite, van huisjesmelkers en woekeraars. Tuupe zullen we de bouwwoede van de betonbaronnen bestrijden.

Tuupe zullen we de vernietiging van het Ronsese patrimonium omwille van snel en grof geldgewin aanklagen. Tuupe zullen we alert kijken wat er met het geld van de Ronsenaars gebeurt in megaprojecten zoals de Kloef, wie er beter van wordt. Tuupe zullen we de geldtransfers van verkiezingscampagnes in de gaten houden, kijken voor wie de imagocampagnes over Ronse echt dienen. Tuupe zullen we alle Ronsese netwerken van het eigenbelang in kaart brengen en ontmaskeren. Tuupe zullen we verhinderen dat Ronse het mekka wordt van snel-rijk-Belgen met eigen geldtransferfilières naar voormalige ‘thuislanden’.

Tuupe zullen we elke vorm van racisme bestrijden. Ook het racisme dat zich systematisch in de slachtofferrol wentelt. Ook het racisme dat het recht op integriteit van eenieder misbruikt om echte integratie in Ronse uit de weg te gaan. Tuupe zullen we het fascistoïde zwarte doemdenken bestrijden, het kleinburgerlijke domdenken, het chagrijn, het goedkoop populisme, het doorzichtig electoralisme. Tuupe zullen we elke uiting van persoonlijke profilerinsgdrang rondom het toekomstige burgemeesterschap na Dupont ontmaskeren. De zweetdieven van ideeën van anderen – bijvoorbeeld rond werelderfgoed voor Ronse – zullen we daarbij te gepaste tijde terugfluiten.

Tuupe zullen we waar en wanneer nodig de officiële parlé, het schermen met cijfers over de veiligheid van Ronse confronteren met de werkelijke leefwereld van de Ronsenaars. Die anderhalve maand wachten op slachtofferhulp na een overval. Die telkens weer om hun pas gevraagd worden als ze s’ochtends vroeg om hun krant gaan. Die ondertussen zien hoe de Delhaizeparking ’s nachts en op zondag ongestoord verandert in testbaan voor oefenrondjes en voor wat al niet. Tuupe zullen we het Strategisch Plan en alle plannen die Ronse echt vooruit helpen, voluit steunen.

Tuupe zullen we blijven aandringen op samenwerking met de Eurometropool Lille-Tournai-Kortrijk. Op een samenwerkingsverband met de omliggende heuvelgemeenten. Op samenwerking met zusterstad Oudenaarde. Op de uitbouw van een degelijke Ronsese Fietspadenroute. Op renovatie van het Oude Vrije. Op zinvolle bestemming voor Ronse’s op één na mooiste parel: de Oude Sint-Martinus. Tuupe zullen we blijven ijveren voor de voluit Vlaamse identiteit van een taalhoffelijk en gastvrij Ronse, stad van de nieuwe wereld.


Als het gaat om het beoordelen van een toestand vertrekt de pedagoog Ovide Decroly altijd vanuit de eigen leefwereld. Wel we zullen de perceptie van de eigen leefwereld van de Ronsenaars hier blijven capteren, noteren en signaleren.We zullen die Ronsese leefwereld hier blijven toetsen aan het officiële verhaal dat ons in gemeenteraad, via het blinkie blad 'Inzicht' en andere officiële kanalen wordt voorgehouden. Nooit zullen we daarbij de dupe zijn van onze mooie droom: tuupe.

Loet oes
noa drumen
vaa Roonse.


(Illustratie: Le Petit Prince. Antoine de Saint-Exupéry).