14 maart 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

MARNIX RONSE SLAAT BRUG
TUSSEN VLAANDEREN EN WALLONIE

STUNT MET NATIONAAL FORUM OVER WERKMINISTER-PRESIDENTEN
DEMOTTE EN PEETERS
ROND DE TAFEL
IN RONSE
OVER WERK

OOK KAREL DE GUCHT (BUITENLANDSE ZAKEN) KOMT


Om zijn zesde lustrum luister bij te zetten organiseert Marnixring een belangrijk grensoverschrijdend nationaal Forumdebat over werk. Als Vlaamse taalgrensgemeente slaat Ronse hiermee de brug zijn tussen twee gewesten.


Om de uitwisseling van arbeidkrachten te vergemakkelijken, pleit Rudy Demotte, minister-president van de Waalse Regio én geboren Ronsenaar (onze foto), voor specifieke buslijnen tussen de grote Waalse steden die aan de taalgrens liggen en de industriezones in Vlaanderen.

Vlaams Minster President Kris Peeters pleit van zijn kant voor meer bevoegdheden inzake vennootschapsbelasting en arbeidsmarktbeleid. Rudy Demotte wil echter aan de bestaande staatsstructuren niets veranderen.

Vlaanderen vraagt 50.000 Waalse arbeidskrachten. Peeters en Demotte zoeken duidelijk elkaar. Maar de motivatie en de meningen verschillen.

En wat is ons imago in het buitenland? Heeft onze industrie nog een toekomst? Wat zijn onze mogelijkheden?

Drie eminente politici gaan in Ronse debat met elkaar en met vertegenwoordigers uit het werkveld : minister Karel De Gucht vanuit het federale, minister-president Rudy Demotte voor het Waalse gewest en minister-president Kris Peeters voor de Vlaamse regering. Vanuit het werkveld worden ze kritisch bevraagd door topmanagers uit de bedrijfswereld. Inge Becks is moderator.

Met dit forum slaat Marnixring de brug voor een debat tussen twee autonome gewesten die als volwaardige partners tegenover elkaar staan waarbij een win-win situatie mogelijk wordt. .

‘Werk zonder Grenzen’. Vrijdag 11 april. 20u30 Congrescentrum Glorieux.
Meer info via leden van de Marnixring Ronse.
Of mail naar: forum2008@marnixring.org