11 maart 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

BURGEMEESTER LUC DUPONT:

PUBLIEKE HULDE AAN POLITIEKORPS

TUUPE VUIR OES RONSIESE CHAMPEETERS


Burgemeester Luc Dupont greep de raadszitting van gisteren aan om namens het hele stadsbestuur zijn oprechte betrokkenheid te betuigen naar aanleiding van het jammerlijke ongeval in de schietstand onder het stadhuis waarbij een agent per ongeluk werd geraakt bij een schietoefening.

‘Een pijnlijke en traumatische ervaring voor beide betrokken agenten, zowel het slachtoffer als de instructeur,’ aldus de burgemeester van Ronse.

Even later liet de burgemeester tal van cijfers rondgaan aan raadsleden en pers waaruit overduidelijk blijkt dat de Ronsese politie niks maar dan ook niks aan het toeval overlaat om de veiligheid van Ronse te bewerkstelligen en te bevorderen.

‘De vuige zever en platte praatjes over agenten die maar zouden laten begaan, worden door deze cijfers één keer en voor goed tegengesproken’, aldus een kordate burgemeester. 'Deze mensen werken vaak in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden tegenover kerels die voor niets terugdeinzen.'

'Bij de overval op de Recordbank in de Hoogtsraat is het maar goed dat het daar tot geen confrontatie is gekomen of we betreurden vandaag misschien wat er in Lot één van hun politiecollega's is overkomen.'

'Onze mensen hebben zeer alert en efficiënt gereageerd op de bankoverval aan de Hoogstraat waardoor de federale politie ook één van de daders kon klissen. Het bleek te gaan om zware gangsters gewapend met Kalachnikovs en die, zo is gebleken, geen moment aarzelen om te schieten.'

De Benieuwde Ronsenaar sluit zich namens de duizenden fidele lezers van deze auteursblog (met hun nu al om en bij de 180.000 clicks!) graag aan bij die verdiende hulde voor het hele korps.

We wensen tevens de twee betrokken agenten bij het jammerlijk schietongeval een snel herstel en een moedige verwerking. Héél goed menend Ronse voelt mee met de beide agenten en hun families.

Mooi om zien trouwens hoe het hele korps als één man collegiaal achter de beide collega’s staat bij deze pech. Ronse beschikt duidelijk over een zeer gemotiveerd en een (h)echt politieteam.

Laat dàt de positieve conclusie zijn in deze tijden van tegenslag die niemand niemand toewenst.

Tuupe vuir oes Ronsiese champeeters.