28 januari 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR


DE ZOVEELSTE GEMISTE KANS

HOE DEZE STAD ZICHZELF
VOOR GENERATIES BUITENSPEL ZET

DOORNIK KORTRIJK EN RIJSEL
STAPPEN VANDAAG SAMEN
IN NIEUWE EUROMETROPOOL

RONSE LAAT DE MILJOENEN LIEVER LIGGEN


Vandaag stappen Doornik, Kortrijk en Rijsel in een nieuwe Eurometropool. Samen tekenen ze voor een diepe sociaal-economische samenwerking die de ontwikkeling van deze steden generaties zal stimuleren. Het gaat om dingen waar iedereen wel bij vaart.

‘Wie niet meewerkt, zet zichzelf politiek buitenspel’. De uitspraak is van Stefaan De Clerck (CD& V), vandaag in De Standaard. De burgemeester van Kortrijk is één van de grote promotoren van het idee dat zes jaar geleden is gelanceerd door de gewezen Franse premier en burgemeester van Rijsel Pierre Mauroy.

De Eurometropool gaat gezamenlijk buitenlandse investeerders aantrekken. Ze wordt de komende generaties dé motor van de sociaal-economische ontwikkeling en innovatie en dit over de taal- streek- en landsgrenzen heen.

Zonder Ronse dus. De eerste stad nochtans, pal op de grens tussen de betrokken taal-en cultuurgebieden.


Hefbomen van de toekomst

Dergelijke Eurometropolen worden mogelijk door de recente Europese verordening over Europese Groeperingen van Territoriale Samenwerking (EGTS). In die totaal nieuwe concepten gaan verschillende overheden bij elkaar zitten. Eerst inventariseren ze de probleemsituaties. Daaraan koppelen ze dan oplossingen en projecten waarbij iedereen zijn voordeel doet. Het gaat hier dus totaal niet om wensdromen noch om schimmige constructies maar wel om keiharde centen.

De Eurometropool is immers een volledig nieuwe politieke rechtspersoon met eigen statuten én: een eigen budget. In de Eurometropool Rijsel-Doornik-Kortrijk wordt dit mogelijk gemaakt door de samenwerking van zomaar eventjes veertien verschillende overheden. De komende jaren zullen dergelijke metropolen op wereldniveau steeds meer aan belang winnen. Doornik, Kortrijk en Rijsel kunnen dan ook voortaan samen optreden als één grote speler op Europees niveau. Without Ronse.

De oorverdovende stilte van Ronse

Dat Ronse vandaag deze trein mist, is wel bijzonder schrijnend. Dit staat totaal haaks op de nieuwe dynamiek die een nieuwe generatie van aankomende politici in de stad wil leggen. Het bestuur blijft hier zwaar in gebreke op het stuk van initiatief, creativiteit, ambitie en visie.

In een anwoord in deze blog na de Open Brief die we hier tot Stefaan De Clerck (CD&V) richtten met de dringende vraag om Ronse niet te vergeten in het Eurometropoolproject reageerde de burgemeester van Kortrijk nochtans heel positief. Aan hem zal het dus niet liggen. Maar misschien verwachtte het Ronsese bestuur eerst veeleer 'een officieel verzoek', laat staan een smeekbede van Stefaan De Clerck om mee te doen. Het belet ons vandaag niet deze vragen te stellen omtrent het falen van Ronse in de opstap naar de Eurometropool:

Wat heeft Ronse hiertoe ondernomen?
Welke stappen heeft Ronse concreet gezet?
Heeft Ronse te kennen gegeven mee te willen gaan in de Eurometropool?
Zijn er gesprekken geweest met de initiatiefnemers van de drie andere steden?

Vragen waarop elk antwoord hoe dan ook nu al te laat komt. Er volgde vanuit Ronse blijkbaar alleen een oorverdovende stilte. Het is een stilte en een afwezigheid die de Ronsenaars gaandeweg maar al te goed beginnen te (her)kennen en die in de politiek een naam heeft: iets met struisvogels.

Weer voor generaties achterop

Met het Strategisch Plan en het Kloefproject zegt het bestuur tweeverdieners naar de stad te willen lokken. Ook in die optiek gaat het hier om een blunder van formaat. Wie ook maar eventjes de grootse commerciële plannen van Kortrijk bekijkt – meer bepaald van het koopcomplex aan de Sint-Jansvest - weet al meteen wat Stefaan De Clerck precies op het oog heeft en bedoelt. De handelaars van Ronse zullen dit met lede ogen (en met nog meer lege panden) aanzien.

Dit dreigt Ronse voor generaties in de marge te duwen van de nieuwe boven-regionale dynamiek. Miljoenensubsidies zullen aldus ook weer eens aan de neus van de Ronsenaars voorbij gaan. Na het weglokken van onze lokale industrie via superlage gronden en aanlokkelijke subsidies net over de taalgrens in Orcq en Leuze, nu dit er weer nog eens bovenop. Doch deze keer: eigen schuld, dikke bult.

‘Via de nieuwe Eurometropoolstructuur zal het eenvoudiger zijn om mee financiering te krijgen’. Aldus daarover KU Leuven-onderzoeker Maarten Vidal in De Standaard vandaag. Zo horen we het ook eens van een ander.

Ronse laat hier een unieke kans liggen om voor één keer van de taalfaciliteiten een gigantische troef te maken. Dit in het brede kader van een grensoverschijdende Eurometropool.

Maar als we zien hoe denigrerend Ronse al reageert op de nochtans goed bedoelde voorstellen van de burgemeester van Oudenaarde, dan hoeft niks ons echt te verbazen.

(Luc Dupont in de gemeenteraad, na een vraag van Erik Tack wat Ronse met die voorstellen van de Oudenaardse burgemeester doet: 'de samenwerking van onze hospitalen was al geen succes.') Niks dus.

Ondertussen kan Unizo-voorzitter Johan Michels alvast hard blijven aandringen op een City Marketingplan. En ondertussen maakt de nieuw benoemde KMO-ambtenaar Véronique De Wulf (29) vol goede moed van de nieuwe vitaliteit van het winkelcentrum haar hoogste prioriteit. Veel succes, daarmede. En vooral: veel geduld...

Want op die manier gaat het nu wel heel moeilijk worden om Ronse met een duur marketingbureau nog geloofwaardig te promoten als stad met toekomst.