24 januari 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR


ANALYSE VAN DE RONSESE TWEESPALT

MEERDERHEID ZWIJGT ONVEILIGHEID DOOD
OPPOSITIE BAKT BROODJES MET ZUURDESEM


Rond de jaarwisseling wordt Ronse geteisterd door stoutmoedige overvallen, agressie, vandalisme en diefstal. Doch behalve de raad – verwoord via de politie – om ’s avonds geen geld meer te tanken, en de melding dat het politiekader volledig is ingevuld komt er van burgemeester Luc Dupont zelf tot op vandaag geen enkel signaal.

Het lijkt er steeds sterker op dat de meerderheid vooral wil vermijden dat de onveiligheid een heet politiek agendapunt wordt. Burgemeester Luc Dupont hult zich in diep stilzwijgen. De burgervader van alle Ronsenaars houdt de boot af of speelt het heel formeel op de vorm. Zonder in te gaan op de inhoud. Zoals deze week dinsdag nog in Het Laatste Nieuws waarin hij boudweg verklaart ‘dat hij nog niet op de hoogte is gesteld’ omtrent de overlast rond de Markt ofschoon hij er dus al jaren zelf woont...

Ook in de gemeenteraad wordt er op de strikte regeltjes gespeeld. Zo ziet het ernaar uit dat de geplande interpellatie van de Open VLD-fractie - zie ons vorig bericht - op grond van de strikte toepassing van het reglement verwezen wordt naar het vragen kwartuurtje. Struisvogelpolitiek? Een stand van zaken.


De grote afwezige

Op de vooravond van Kerstdag wordt in de Europawijk onder grote belangstelling van de buurtbevolking een nieuw Buurt Informatie Netwerk (BIN) gelanceerd. Minister van staat Herman De Croo vereert het geslaagd initiatief met zijn aanwezigheid. Ook schepen Gunther Deriemaeker en Jan Foulon, voorzitter van de Gemeenteraad, tekenen present. Burgemeester Dupont, nochtans verantwoordelijk voor politie, veiligheid, preventie, bestrijding van overlast, stuurt zijn kat.

Er kan nochtans bezwaarlijk langer worden volgehouden dat het allemaal zo erg niet is in Ronse: terwijl het BIN- lanceringsfeestje volop aan de gang is…wordt de O’Cool overvallen en dient de zaakvoerster in shock te worden afgevoerd. De zoveelste overval van gemaskerde en gewapende mannen in Ronse.

Meerderheid in de tang, Erik Tack 'op rozen'

Maar nog komt er niks. In de gemeenteraad van december wordt er met geen woord over de veiligheid van de Ronsenaars gerept. Van eén partij, het Vlaams Belang, kan je dat dan tenminste nog tactisch plaatsen. Oppositieleider Tack heeft van de veiligheid in Ronse (een hoofdthema van zijn partij) namelijk altijd al zijn stokpaardje gemaakt. De krappe behuizing van de kazerne, de moeilijke omstandigheden waarin de politiemensen moeten werken zijn, dit alles is door hem in de raad al meerdere malen op de agenda gezet.

En met het statement dat de onveiligheid meer een perceptie is dan een werkelijkheid kan je met de beste wil van de wereld na de golf van agressies, schrikwekkende meevoering en levensbedreiging van alombekende Ronsenaars, overvallen, diefstallen, vernieling van wagens geen enkele Ronsenaar nog zoet houden. Met een woordspeling zou je kunnen kunnen zeggen dat Erik Tack als politicus dus ‘op rozen zit’. Hij heeft het altijd al gezegd. Hij hoeft er nu eigenlijk niks meer aan toe te voegen: de feiten spreken voor zichzelf.

De strijd om het bestuur van Ronse nà Dupont komt nu met andere woorden volop in de weegschaal te liggen. De meerderheid zit voorlopig helemaal in de tang. Achter de schermen gaat het nu in werkelijkheid al om het beleid van Ronse in het post-Dupont-tijdperk. En dàt is ook een probleem voor al zijn kandidaat-opvolgers...

Patstelling

Een. Als de meerderheid de veiligheid hoog op de agenda te zet, haalt ze de discussie op het vertrouwde terrein van het Vlaams Belang. Dan reikt ze dus zelf de oppositie de warme broodjes aan…gebakken op de zuurdesem van het snelgroeiend ongenoegen van de Ronsenaars. Doodzwijgen dus.

Erik Tack hoeft daarbij zelf helemaal niks meer te ondernemen. Niks is sterker dan de stilte bij feiten die je gelijk geven. Hij heeft het altijd al van de daken geschreeuwd. De evolutie geeft hem – op het stuk van veiligheid – nu gelijk. Tack kijkt dus gewoon toe. Ook voor de gemeenteraad van maandag heeft hij trouwens geen enkele interpellatie gepland. Op het eerste zicht opmerkelijk, bij nader inzien pure logica.

Twee. Ronse zit slecht in allerlei statistiekjes. Luc Dupont probeert er alles aan te doen om het Renaixancegevoel aan te zwengelen met zijn Strategisch Plan. Een marketingbureau moet de geplande hergeboorte van de stad promoten. Zo al geen makkie: met dertig lege vitrines in je winkelstraten. In die omstandigheden ook nog eens de onveiligheid van Ronse in the picture zetten, is het laatste wat je – zo bekeken - moet doen. Wil je tenminste slagen in je wervende actie voor Ronse.

Drie. De partijen van de meerderheid zijn – terecht - als de dood voor de extreme verkramping van Ronse tot politiestadje. Elke camera meer versterkt namelijk behalve het veiligheidsgevoel ook het Big Brother-effect dat Ronse…een bedreigde stad is. Het is bovendien moeilijk kiezen tussen meer veiligheid en minder privacy.

De tweedeling van Ronse

Het stilzwijgen van Luc Dupont is dus al bij al best wel verklaarbaar. Toch bekeken vanuit zijn zorg om Ronse in een breder kader uit het slop te helpen. Zijn Strategisch Plan mikt met de Kloef op tweeverdieners en wil Ronse promoten als een stad om te genieten middenin het groen.

Dat plan staat of valt echter met de veiligheid van alle bewoners, de kordate beheersing van criminaliteit én de integratie van de nieuwe Ronsenaars vanuit de integriteit van en het respect voor …de autochtone Ronsenaars.

De realiteit is echter dat er nu gaandeweg twee soorten Ronsenaars naast elkaar gaan leven. Die van de Renaixance, de stadskernhernieuwing, het Strategisch Plan en de grootse plannen van Rosco, de Nieuwe Leie, de Brouwerij, het Must, de Kloef, de nieuwe luxe-appartementen. En die van de Scheldekouter, de Vrolijke Kring, armoede, de verloedering.

Tegenover dit alles willen de Ronsenaars geen struisvogelpolitiek of window dressing met dure marketingbureaus. Ze willen directe kordate ingrepen.
Ze willen naast een Strategisch Plan een Actieplan voor een veilig vredig en proper Ronse. Ze willen geen politieke spelletjes. Geen vertragingsmaneuvers. Geen holle slogans die haaks staan op wat ze dagelijks zien, horen en meemaken.


VORIGE NACHT IN RONSE…

Hierna tot slot nog een getuigenis heet van de naald omtrent toestanden … vannacht in de binnenstad:

'Rond middernacht stonden de Abeelstraat, de Vandendoorenstraat en de JB De Keyserstraat in rep en roer. Jonge vandalen kieperden alle blauwe vuilniszakken op de straat en schopten die stuk. Talrijke omwonenden waren nadien in de weer om alle troep op de kuisen. De politie werd gewaarschuwd en kon door een goede persoonsbeschrijving nog geen tien minuten nadien 2 van de 3 daders bij de lurven vatten. Om maar te zeggen dat de politie hier zeer goed werk geleverd heeft. Die mensen verdienen een pluim! De politiediensten doen hun werk. Maar hun inspanningen worden teniet gedaan, ondermeer door vrijwel onmiddellijke verplichte wettelijke vrijlating en het niet-optreden en krachtdadig antwoord van de politiek.'

Einde getuigenis. Onze ene vraag aan alle politici van Ronse namens deze lezer en namens al onze lezers: Geven we ons geliefd Ronse zomaar af, of gaan we er tuupe tegenaan?