20 januari 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

BUREN VAN BURGEMEESTER ZIJN OVERLAST BEU

CAMERABEWAKING EN TOEZICHT GEVRAAGD

RONSENAARS VERWACHTEN EINDELIJK

EEN KRACHTIG SIGNAAL VAN LUC DUPONT


Burgemeester Luc Dupont wordt rond deze tijd geconfronteerd met snel groeiend ongenoegen uit eigen hoek. Letterlijk. Zijn eigen moegetergde buren pikken het niet langer dat de hele omgeving van de Markt gebukt gaat onder onder de overlast, de schade aan gevels, inbraken in wagens, buurtvervuiling, agressie, zwerfvuil, lawaai en verloedering gekoppeld aan het Ronsese nachtleven.

De Benieuwde Ronsenaar kon de hand leggen op een brief die burgemeester Dupont van zijn eigen moegetergde buren in de bus krijgt en die we hierna in primeur publiceren.


‘Zoals u ongetwijfeld reeds ten gehore is gekomen, lijkt de omgeving ter hoogte van Priestersstraat – Hospitaalstraat – Mouroitplein een bepaalde aantrekkingskracht uit te oefenen tijdens de (nachtelijke) uitgangsuren.

Dit leidt totheel wat geluidsoverlast, roekeloos rijgedrag, schade aan geparkeerde wagens, vervuilde trottoirs, vensterbanken bevuild met vettig voedsel, wildplassen, foutparkeerders, besmeurde ramen, rondslingerend glas…

Met dit schrijven willen we U verzoeken om toezicht door middel van bijvoorbeeld een camera of andere maatregelen te voorzien.

We hopen dat dit probleem op de agenda van het schepencollege of het gemeentebestuur kan geplaatst worden en dat aan ons verzoek een gevolg kan worden geven.’


De buren van burgemeester Dupont tonen zich daarbij altijd bereid de situatie toe te lichten, al zal dit allicht een overbodige demarche zijn. Als bewoner van het Mouroitplein krijgt burgemeester Dupont immers dagelijks de kans om zelf de visu de ravage en de hinder ter plekke te constateren, laat staan te ervaren.

Ook de inbraken in wagens (zoals onlangs in de Priesterstraat uit de wagen van een verwante van de burgemeester) zijn in deze buurt – en helaas niet alleen in deze buurt – schering en inslag. Op de jongste gemeenteraad is daarover echter met geen woord gerept...

Veel meer dan de hint om ’s avonds voorzichtig te zijn, verwachten behalve zijn eigen buren ook àlle Ronsenaars van de - nipt - herkozen burgemeester Dupont nu eindelijk eens een krachtig signaal waarmee hij een kordate halt toeroept aan de nu wild om zich heen slaande verloedering van de binnenstad.

De Ronsenaars verwachten van hun burgemeester bovendien een doordacht actieplan waarmee hij de onveiligheid aanpakt die nu vrijwel dag na dag telkens weer gevoed wordt door steeds weer nieuwe gewapende overvallen, inbraken in wagens en diefstallen.


Copyright: De Benieuwde Ronsenaar.