15 september 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (152)

VOORZITTER
MARNIXRING
REAGEERT
OP ANONIEME
INTIMIDATIE
SCHEPEN
NEDIA TRABELSI:'HAAR KEUZE VOOR
NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS
WAS AANLEIDING
VOOR ONZE UITNODIGING'

VLAAMSVOELENDHEID VOORAL NIET VERWARREN MET RECHTS EXTREMISMEVan Joris Stockman, de voorzitter van de Marnixring kregen we onderstaand schrijven als reactie op de anonieme initimidatie naar aanleiding van het geplande bezoek van schepen Nedia Trabelsi aan de Vlaamse serviceclub.

Omwille van zijn rake relevantie geven we aan deze brief hieronder uitzonderlijk graag de ruimte van een tribune.

Beste Stef,

Net zoals jij vind ik anonieme brieven of reacties niet kunnen.
Toch wil ik als voorzitter van Marnixring Ronse Taalgrens (dat me heel nauw aan het hart ligt) even reageren omdat ik vermoed dat de anonieme schrijver je blog frequenteert en dus ook mijn reactie zal lezen.

We zijn inderdaad de laatste jaren naar een meer pluralistische vereniging geëvolueerd. De optie om met onze serviceclub meer naar buiten te treden is daar niet vreemd aan. Aan jouw betoog, Stef, is te merken dat dit niet ongemerkt gebeurde, sommigen is het blijkbaar toch ontgaan.

Het voorstel om Mevrouw Gmati-Trabelsi als spreekster uit te nodigen komt van mezelf en werd zonder probleem door het voltallige bestuur goedgekeurd. Het fragment uit het verhaal van Mevr. Gmati-Trabelsi dat vertelt over haar keuze voor Nederlandstalig onderwijs is mij bijgebleven en was de rechtstreekse aanleiding om haar uit te nodigen. En uiteraard willen we weten hoe ze haar schepenambt wilt invullen en hoe haar visie is op de bestaande samenlevingsproblemen.

Maar ik kan de anonieme schrijver geruststellen : onze vergaderingen verlopen bijzonder hoffelijk. Als we een dame op bezoek krijgen des te meer.

Hopelijk komen we met dit stormpje in een druppelglas niet in de verkeerde belangstelling. We hebben liever (pers)belangstelling voor o.a. onze tweejaarlijkse steun aan Picturale, onze bijdrages aan de gedichtendag, onze ruggensteuntjes voor Ronse Opscene, onze ruime ondersteuning van het Taalbadje (van het Nok-centrum) voor anderstaligen (vaak allochtonen), onze giften voor het lokaal drugsbeleid, onze jaarlijkse schenking van leesboeken geschonken aan alle lagere scholen (samen met het Davidsfonds), onze belangstelling voor de declamatiewedstrijden.

Het organiseren van concerten in het kader van het Festival van Vlaanderen en sinds vorig jaar ook van concerten voor een breder publiek (in 2006 kwam Scala op bezoek en dit jaar komt Bart Peeters concerteren op 27 oktober in het C.O.C) dient niet alleen om bovenstaande projecten financieel mogelijk te maken maar daarmee willen we ook de culturele menukaart van Ronse aantrekkelijker maken.

Ook naar onze debatten wil ik verwijzen. Dit jaar hadden experten het over de klimaatsverandering in het debat ‘Ronse weldra aan zee’. Eerder organiseerden we panelgesprek met een evenwichtig en pluralistisch panel dat debatteerde over het aanvaarden van verscheidenheid in het leven met trouwens schitterende allochtone interventies uit het publiek.

Alles overschouwend, kan je ons bezwaarlijk als een extreem rechtse vereniging beschouwen. Mag ik de anonieme schrijver behoeden voor het verwarren van Vlaamsvoelendheid met rechts-extremisme?

Waren de eerste voorvechters voor de Vlaamse ontvoogding trouwens niet eerder in het socialistische kamp te vinden?Of was ik ingedommeld tijdens de lessen geschiedenis?

Met begrip voor ieder misverstand en vriendelijke Ronsese groet !

Joris Stockman,

Voorzitter Marnixring Ronse Taalgrens.