09 augustus 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (134)


VERONTRUSTENDE CIJFERS BEWIJZEN HET:

RONSE VERPAUPERT VERDER DOOR FRANSTALIGE IMMIGRATIE

BETERE TWEEVERDIENERS VOOR KLOEF NOG NIET VOOR VANDAAG

RONSE STAD MET UITZICHT…LOZE ARMOEDE


Volgens de nieuwste cijfers van de overheid is Oudenaarde met 28.820 inwoners veruit de grootste stad van de Vlaamse Ardennen. Ronse moet met zijn 24.426 inwoners ook Zottegem (24. 578) laten voorgaan. De Koningin der Vlaamse Ardennen tuimelt twee troontjes lager.

Oudenaarde is met 303 nieuwe inwoners ook de sterkste groeier. In Ronse stijgt de bevolking met 268, in Zottegem met 30. De enige gemeente waar de bevolking daalt is Maarkedal. Daar ‘maarkedaalt’ de bevolking met 8 eenheden naar 6.460.

Hoge instroom van ‘gelukszoekers’

Alles bijeen wonen er in de Vlaamse Ardennen nu 1.177 mensen meer dan vorig jaar. Dit geeft ons nu een totale regionale bevolking van 147.428 inwoners. De grootste aangroei is ook al Oudenaarde (plus 303): voor Ronse (268) en Gavere (plus 175).

Of die aangroei van Ronse echter komt van die ‘betere tweeverdieners’ waarop het Stadsbestuur van Ronse met zijn Strategisch Plan en zijn prestigieus Kloefproject mikt, is maar zeer de vraag. Ronse dankt zijn aangroei vooral aan ‘gelukszoekers’.

Volgens de cijfers van de Dienst Vreemdelingenzaken blijft Ronse immers ook de meeste buitenlanders aantrekken. Dat zijn er nu al in totaal 1.386 : 5,7 percent van alle inwoners en dubbel zoveel als in Oudenaarde. En dat voor een bevolking die 4242 inwoners minder telt.

Nowhere man, living in this nowhere land…

In totaal zijn 1.386 Ronsenaars van buitenlandse origine. Zo’n 397 zijn afkomstig van Marokko, 294 komen van Frankrijk, 82 uit Tunesië, 73 uit Italië, 71 uit Nederland, 45 uit Congo, 39 uit Portugal, 35 uit Irak, 34 uit Polen en 26 uit Turkije. Alles bijeen vinden we in Ronse mensen uit zestig verschillende landen zoals daar zijn Albanië (8) Algerije (18), Angola (11), Filippijnen (11), Groot-Brittannië (16), Kazachstan (9), Spanje (25) Slovakije (21), Verenigde Staten (2). Van twee mensen is …overigens nog niet uitgemaakt waar ze vandaan komen… Het geeft hen in de Kafakiaanse statistiekentaal de nationaliteiten :‘Onbepaald’ (1) en ‘Nog niet definitief Uitgemaakt’(1). Dit doet denken aan ‘Nowhere Man,’die mooie song van The Beatles op Rubber Soul…

Verpaupering via taalimmigratie.

Wie dwars door de koele cijfertaal heen wil kijken, ziet meteen hoe aldus de verpaupering van Ronse rechtstreeks te maken blijft hebben met de taaltoestand.
Tel immers de nieuwe Ronsenaars uit Marokko, Frankrijk, Tunesië en Congo bijeen en je komt op meer dan…. 800 nieuwe bewoners van landen waar het Frans nog steeds als een dominante (tweede) taal geldt of vanuit de kolonisatietijd al helemaal de dienst uitmaakte. De taalfaciliteiten hier zorgen ervoor dat Ronse via deze migratie zijn verpaupering tegelijk bestendigt en steeds maar laat aangroeien.

De overwegend Franstalige immigratie is aldus vandaag vooral een sociaal probleem. Waar het Frans vroeger diende als elitair scherm voor de uitgestorven of verdwenen franskiljonse bourgeois, is datzelfde Frans nu het (vaak ook nog 's gebrekkig gehanteerde) idioom van nieuwe stromen gelukszoekers uit het buitenland.

Bovenop de 'quart mondiens' uit Wallonië komen deze nieuwe Franstalige Ronsenaars als vooraf verloren arbeidskrachten terecht in een Vlaamse stad met een Vlaams bestuur. Via de foute perceptie van ‘tweetaligheid’ worden ze meteen geconfronteerd met een arbeidsmarkt die de kennis van het Nederlands vereist. Er bestaat dus met andere woorden een rechtstreeks verband tussen de immigratiecijfers en de veel hogere werkloosheidpercentages van Ronse ten opzichte van de rest van de regio.

Bienvenus à Lille-Tournai-Ronse-Kortrijk

De taalfaciliteiten duwen Ronse vandaag dus regelrecht in diepe nieuwe armoede. Deze conclusie heeft totaal niks met taalfanatisme te maken, maar is bittere werkelijkheid. Wie oprecht van Ronse houdt moet dat willen onder ogen zien. De laatste kliekjes hier die hautain vanuit een misplaatste nostalgie blijven doorwerken aan het verkeerde imago van Ronse scherpen de armoede van Ronse alleen maar aan.

Taalfantatisme? Wat zou het. Zelf pleit 'De Benieuwde Ronsenaar' al langer integendeel voor een zo groot mogelijke taalhoffelijkheid tegenover onze Franstalige bewoners, buren,klanten en bezoekers.

Maar de arbeidsmarkt weet inmiddels echt geen blijf meer met al die nieuwe import-Franstalige nieuwe werklozen. Dit ondermijnt de koopkracht van Ronse. Dit haalt de overlevingskansen van het zo al zieltogende commerciële centrum verder naar omlaag. En het is meer dan zichtbaar in de centrumstraten... Wie dat niet wil zien is stekeblind.

In deze interpretatie zijn de nieuwste cijfers van de Bevolkingsdienst dan ook ronduit verontrustend. Ronse moet er verder alles aan doen om het imago van Vlaamse stad te promoten. Een Vlaamse stad die als attractiepool van het Eurodistrict Lille-Tournai-Ronse-Kortrijk ten allen tijde taalhoffelijk wil zijn tegenover onze Franstalige broeders van over de taalgrens.