16 juli 2007

BLOG BOEK


Ik ben liever
niemand
maar dan wel
mèt principes
dan dat ik iemand
zijn zou
zonder


Voor dit Blog Boek genoteerd uit de mond van de jonge Ronsese schepen Nedia Gmati-Trabelsi.