07 mei 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (125)


BIG
BROTHER
TEN
STADHUIZE


ERIK TACK WIL GEMEENTERAAD OP DIT SCHERM


Oppositieleider Erik Tack wil dat de gemeenteraad vanavond in een door hemzelf toegevoegd agendapunt stemt over een webcam in de gemeenteraadszaal. Zo dat de zittingen voortaan gefilmd worden. Daarmee zou elke Ronsenaar de gemeenteraad thuis op de computer kunnen volgen. Tack beoogt hiermee een grotere burgerparticipatie aan de politiek.

Erik Tack: ‘Niet iedereen is in staat zich op maandagavond naar de gemeenteraadszaal te begeven. Ook nogal wat ex-Ronsenaars, van wie het hart nog altijd voor Ronse klopt, willen geïnformeerd blijven van wat er in hun stad gebeurt. De gemeenteraadszittingen spelen daarin een belangrijke rol.’

Tegen hooligans in de raad

Camera’s die de veiligheid moeten bevorderen (als ze werken) zijn er al in de binnenstad. Een webcam in de gemeenteraad is er nog niet. Die kan de gemeenteraadsleden beter beschermen …tegen zichzelf. De Ronsenaars zouden alvast een completer beeld krijgen van het verloop van de discussies.

Dat laatste wordt dan wel een dubbeltje op zijn kant. Het ene raadslid zal de camera gretig bezigen voor een ongebreidelde persoonlijke profilering. Cameraschuwe raadslieden daarentegen kunnen er compleet mee afgaan. Alleen al de lichaamstaal spreekt soms boekdelen. Om van sommige outfits nog te zwijgen. Sommige raadszittingen zal je ongetwijfeld ook kunnen bezigen als afdoend slaapmiddel.

Gekraak & Gsm-gebiep

Misschien kan het stadsbestuur alvast al beginnen met het verbeteren van de bestaande geluidsinstallatie. Die is zo ondermaats dat zelfs het mooiste betoog gepunctueerd wordt door storende GSM-biepjes en hels gekraak.

Tack weet natuurlijk wat hij doet. Als oppositieleider is hij behalve de meest assertieve ook de meest mondige interpellant. Zo’n webcam zou van hem ongetwijfeld snel de ster van je kleine scherm maken. Of de andere raadsleden daar echter veel voor voelen, zal vanavond blijken. Hoe dan ook toegegeven: een goed, mooi voorstel.

Als de opnamen vooraf dan maar niet verknipt worden door een of andere CD&V-Big Brother ten kantore van de burgemeester. Reality is perception. En het ene Inzicht is het andere niet…