03 mei 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (123)


EEN EGEL VOOR EEN VLAAMSE LEEUW

JONGEREN LAUWEREN FRANS DE RUYCK


EEN LEVEN VOOR EEN VLAAMS EN SOCIAAL RONSE


De Egelprijs, een jaarlijkse JONG cd&v-erkenning voor Ronsenaars die hun stekels durven uitsteken voor onze stad, gaat dit jaar naar Frans De Ruyck, faciliteitenstrijd-veteraan en eminence grise van de Ronsese politiek.

‘Frans De Ruyck (84) heeft er een leven op zitten vol inzet voor het samenleven in Ronse. Zijn ruim 40 jaar overspannende strijd voor het Vlaamse karakter van Ronse maakt van Frans een voorloper in een van de prangendste maatschappelijke problemen die Ronse vandaag kent.’

Zo leest ‘De Benieuwde Ronsenaar’ in de motivering van de jongeren.

Actie tegen misbruik faciliteiten

Aan de uitreiking van de Egelprijs koppelt JONG cd&v Ronse een actie omtrent de faciliteiten onder het motto ‘Niet tegen faciliteiten, wel tegen het misbruik ervan’.

Pieter De Crem en Herman Van Rompuy zullen het woord voeren namens CD&V-nationaal. Andere vooraanstaanden zoals gewezen Norbert D’Hulst, gewezen secretaris-generaal van het Davidsfonds, zullen de huldiging van hun vriend en strijdmakker bijwonen.

De uitreiking is tevens de eerste actie van het vernieuwde JONG cd&v-team onder leiding van hun tot voorzitter herverkozen gemeenteraadslid Ignace Michaux.

De actie vindt plaats op 12 mei. Start vanaf 11 uur op de Grote Markt. Gastsprekers zijn burgemeester Luc Dupont, Pieter De Crem en (onder voorbehoud) Herman Van Rompuy

Op onze foto: Egelprijslaureaat Frans De Ruyck omringd door voorzitter Ignace Michaux, secretaris Hans Haustraete en bestuurslid Hannah Bockstal (kleindochter van voormalig parlementslid Elie Bockstal)