31 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (74)IMPORT
ZUID-OOST-AZIE
KELDERT PRODUCTIE

EENENVIJFTIG BANEN OP DE TOCHT BIJ UTEXBEL


HOGERE ENERGIEPRIJZEN, GRONDSTOFFENFACTUUR EN LOONKOST ALS HANDICAPS

JEAN-FRANçOIS GRIBOMONT :

'TOEKOMST HELE GROEP STAAT OP HET SPEL'


In de ringspinnerij van Utexbel staan 51 van de 130 jobs op de tocht. De vakbonden en de personeelsleden werden hierover gisteren op de hoogte gebracht door de directie.

Volgens afgevaardigd bestuurder Jean-François Gribomont werd het concurrentievermogen van de ringspinnerij Ronse de jongste jaren zwaar aangetast door de enorme stijging van de energieprijzen en van bepaalde grondstoffen.


Gribomont: ‘De spectaculaire groei van goedkope invoer vanuit Zuid-Oost Azië, als gevolg van de afschaffing van de importquota heeft een daling van het productievolume in Europa teweeggebracht.

Daardoor zijn de afzetmogelijkheden van onze ringspinnerij naar de buitenmarkt toe in belangrijke mate verminderd. De loonkostenhandicap, de druk op onze verkoopprijzen en de precaire situatie van bepaalde toeleveranciers, verplicht ons bedrijf om onze productiecapaciteit te herbekijken.’


Concurrentievermogen veilig stellen

De directie wil het productievolume in de ringspinnerij van Ronse in 2007 verminderen. Het gaat hier uitsluitend om de kortevezelspinnerij.

De productie van de open-end spinnerij van Ruien en van de wolspinnerij in Moeskroen blijven onveranderd.

Utexbel wil zich uitsluitend concentreren op garens bestemd voor technische applicaties of nichemarkten. Daardoor wordt de wekelijkse capaciteit van 40 op 15 ton teruggebracht.

Gribomont : ‘Deze maatregel is van essentieel belang voor de toekomst van de groep Utexbel. De loonkost bedraagt immers meer dan 30 percent van de totale productiekost.

Door de belangrijke vertikale integratie van deze productgroep, riskeren andere afdelingen in te boeten aan concurrentievermogen. Daardoor zouden we belangrijke contracten kunnen verliezen.’

‘Corporate social responsibility’

Om de belangen van het hele bedrijf veilig te stellen, wil Gribomont een herstructurering in de spinnerij te Ronse met collectief ontslag.

Gribomont: ‘We zijn ons als groep Utexbel terdege bewust van onze corporate social responsibility. We willen een duurzame en economisch verantwoorde oplossing met alle belanghebbende partijen.

We proberen een deel van de werkgelegenheid te vrijwaren. Dat kunnen we door bij vacatures in onze andere vestigingen voorrang te geven aan interne kandidaten van de spinnerij Ronse.'

Het maximaal voorziene aantal te ontslagen werknemers wordt geraamd op 51 arbeiders. De overlegprocedure met de ondernemingsraad is opgestart. De besprekingen met de vakbonden starten volgende week.