21 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (64)BOUDRINGHIEN
STEUNT
MEERDERHEID
VANOP
OPPOSITIEBANKEN

NIEUWJAARS
VERWENSINGEN
VOOR WIE
HET
SCHOENTJE
PAST
‘Onze partij is geen oppositiepartij. De volgende keer moeten wij terug mee besturen. We zullen er dan ook alles aan doen om dit doel terug te bereiken. Wij staan echter voor correcte en competente politiek. Wij gaan de komende zes jaar een opbouwende oppositie voeren, waarbij dossierkennis en het strikt volgen, van het mee door ons uitgestippelde strategisch plan, de absolute voorwaarden zullen zijn om ons akkoord te krijgen.’

Aldus de voormalige VLD-schepen eerste schepen Rudi Boudringhien in zijn niet onopgemerkte nieuwjaarsspeech voor de mandatarissen, leden en sympathisanten van zijn nieuwe eigen partij GBIC. Boudringhien laat hiermee klaar in zijn kaarten kijken omtrent de politieke koers die hij de komende zes jaar vanop de oppositiebanken wil voeren. GBIC kreeg van die meerderheid een zitje in het OCMW cadeau. En voor wat hoort wat.


Rudi Boudringhien geeft de meerderheid daarom naar zijn zeggen zomaar geen carte bleue: ‘Bij de minste al dan niet gecontroleerde dérapage, gaan wij onverbiddelijk de puntjes op de i zetten. Wij zullen geen smerige spelletjes dulden ten voordele van politieke vriendjes. Wij zijn gekozen door burgers en moeten bijgevolg werken voor deze burgers. Op onze eerste 6 jaar politiek werk als GBICers zullen we in 2012 afgerekend worden. Ik wil absoluut een positieve balans kunnen voorleggen.’

'Weg met de elitepolitiek'

De GBIC-kopman laat ook niet na nog ’s fors uit te halen naar… wie binnen de verscheurde liberale Ronsese familie het schoentje past.

Rudi Boudringhien: ‘Weg met de elitepolitiek. Foert aan al die beklemmende particratie. Ik walg ervan als ik in het politieke nieuws de geslepen en sluwe truken waarneem, waarbij dikwijls onterecht afgerekend wordt met een aantal bekwame politieKE mandatarissen, die het hart nog op de juiste plaats dragen en het beste willen voor de mensen.'

'Dit gebeurt nog al te dikwijls en helaas niet alleen op het nationale en gewestelijke vlak, maar evenzeer in de gemeentepolitiek… en ik kan het weten! De ene dag word je opgehemeld, de andere dag word je verguisd, omdat het in het kraam past van een aantal opportunisten en toogstrategen die zelf nooit ofte nimmer iets bewezen hebben ten voordele van de kiezer.’

Boudringhien verwijst hiermee maar al te duidelijk naar een paar (inmiddels alweer verdwenen) liberale stokers die hem in de aanloop naar de verkiezingen binnen de VLD vanuit het toenmalig bestuur plotseling persona non grata verklaarden, dit als kopman van de partij en als eerste VLD-schepen binnen de vorige meerderheid. Met de bekende ravage tot gevolg.

‘Ze zijn er nog niet goed van’

Rudi Boudringhien: ‘Onze grootste uitdaging bestond erin onze nieuwbakken partij boven de verplichte kiesdrempel van 5 procent te brengen. Op amper vijf maanden tijd slaagden wij erin om niet alleen een complete lijst met bekwame kandidaten samen te stellen, maar ook nog om circa 10 procent van alle Ronsenaars te bekoren om op onze lijst te stemmen.'

'Een aantal collega’s uit andere partijen waren er…en zijn er nog steeds niet goed van. Ze hadden nochtans beter moeten weten. De wakkere burger oordeelt op daden en niet op holle, bombastische slogans en nietszeggende programma’s. Ons sociaal-liberaal programma moet het mogelijk maken om een alternatief te bieden aan die burger.’

Voor de rest allemaal nog een gelukkig nieuwjaar…