04 januari 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (51)
SECRETARIS
JONG VLD
JELLE VERVAEKE
HAALT SCHERP
UIT NAAR
MEERDERHEID
‘HOE DOM WAREN WE OM DIE WOORDBREKERS TE GELOVEN’


Op de site van VLD Ronse licht Jelle Vervaeke, secretaris van Jong VLD, de sluier over de ‘mislukte afspraken’ die er achter de schermen werden gemaakt om Natascha Meeuws voor de VLD te op basis van haar anciënniteit te doen benoemen in de OCMW-Raad.

Zoals we eerder berichtten moest Meeuws door steun vanuit de meerderheid maandag de duimen leggen voor Elien Van Coppenolle, de kandidaat van de rivaliserende blauwe partij GB-IC.


Van Jan naar Tijl naar Pol

Jelle Vervaeke: ‘Daar zowel GBIC als VLD slechts twee gemeenteraadsleden hebben, kunnen ze elk slechts 12 stemmen uitbrengen (6 per gemeenteraadslid) om iemand uit hun partij te laten zetelen in de OCMW raad. De andere partijen echter konden elk hun lijstje verkozenen rond maken met de ogen dicht en hadden zelfs dan nog stemmen over.

Dus de scenario’s werden al van lang te voren overlopen en het scenario bestond dus voor zowel de VLD als voor GBIC dat een bestuurspartij of het Vlaams Belang een extra stem zou kunnen uitbrengen op een van de voorgedragen kandidaten van deze partijen.

Als VLD hadden we dit ook voorzien… om die reden heeft onze voorzitter Patrick De Dobbeleer gesprekken gehad met Jan Foulon van de CD&V en met Tijl Bondue van SPA. Verkennende gesprekken uiteraard… trachtende te achterhalen wat hun “plannen” waren.

De heer Foulon wist onze voorzitter te vertellen dat er geen sprake was om stemmen aan andere partijen toe te kennen en dat ze dan ook zelf op veilig gingen spelen door al hun eigen kandidaten, het maximum aantal stemmen nodig, te geven. Jan wist ons ook te vertellen dat er geen “afspraken” waren gemaakt met SPA of zelfs met GBIC om de resultaten te “manipuleren”.

De heer Tijl Bondue echter vertelde zonder schaamte dat hij, als voorzitter van de SPA, hier niet over te beslissen had maar dat deze bal in het kamp van de heer Pol Kerckhove lag. Pol liet weten dat ook binnen SPA geen plannen waren om goocheltrucks met stemmen uit te halen.

Woordbreuk

Op basis van deze informatie, achtten wij het onnodig om verdere stappen te ondernemen en te gaan lobbyen om garanties voor het mandaat van onze eigenste ervaringsdeskundige Natascha Meeuws.

Aangezien er bij een gelijk aantal stemmen automatisch gekozen wordt voor de persoon die het langst in de OCMW raad zetelt en/of voor de jongste kandidaat, waren wij ervan overtuigd dat we met Natascha zo goed als zeker waren van een meer dan bekwame kandidate binnen het OCMW-bestuur van Ronse.

Een kandidate met 6 jaar ervaring in verschillende comité’s en commissies van het OCMW (Overlegcomité Stad - O.C.M.W. ; Budgetcommissie; OVERO, Openbare Vereniging Ronse; Basisoverlegcomité; Hoog Overlegcomité en Bijzonder Onderhandelingscomité, bestuurder van het voormalige AURORA-ziekenhuis). Iemand die durft de vinger in de wonde leggen en die de OCMW raad durft confronteren met die zaken die onze stad en zijn sociaal beleid kunnen schaden. Iemand met ervaring, motivatie en gezond verstand.

Maar hoe dom waren wij om de “gentleman’s agreement” van de voorzitters en machthebbers van de bestuurspartijen te geloven? De eerste kans die ons “frisse” en “nieuwe” bestuur krijgt om hun woord te breken en om van de o zo lastige weg van eerlijkheid en oprechtheid af te wijken, grijpt ze met beide handen om ze tegen zich aan te drukken als een angstige baby zijn lievelingsteddybeer…

Door de overdracht van 1 stem (van SPA-Groen! of CD&V) kreeg de GBIC voorgedragen Elien Vancoppenolle, de 54 jarige postbode die met amper 159 voorkeurstemmen uit de verkiezingen van 2006 kwam, zijn zetel in de OCMW raad van Ronse voor de komende 6 jaar.

En de afgescheurden van het reeds verbrokkelde en gehavende GBIC lachten ons uit met een blik van “deze slag is voor ons…”

Hoe klein?

Bron: http://www.vldronse.be/vld/nieuws.asp#2