08 juli 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (114)

Tweede open brief
van een Fierteldrager
aan de voorzitter van
Het Vlaams Belang RonseBeste Paul,

Soms gedraagt een mens zich kinds. Ik ben er zeker van dat sommige mensen het al eens zullen gedacht hebben van u. Ook van mij. Het is typisch menselijk dat er steeds vanuit wordt gegaan dat anderen zich kinds gedragen. We weten wel beter, hé, Paul.
Deze week was het even anders. Ik meen het. Ik zeg het hier “en publique” dat ik me echt kinds heb gedragen. Ik heb namelijk naar de prentjes gekeken toen ik jullie krantje in mijn brievenbus zag liggen. Samen met mijn vader zat ik daar op mijn trap. (hij was voor de zoveelste keer een klusje op uiterst precieze wijze komen klaren in mijn nederig huisje. Waarvoor ik hem trouwens nog een moet bedanken. Zonder fout deze avond! Maar hij was als oud-scout bijzonder benieuwd of je gehoor zou geven aan mijn oproep.). We zaten daar dus samen op mijn houten trap (eerste klas beuk) en we keken samen naar de prentjes. Eén volwassene en een oud-scout. Schoon zicht.

De teksten kenden we al lang. Steeds hetzelfde. Die teksten.

Het deed me dan ook bijzonder veel plezier vast te stellen dat er deze keer geen belachelijke verwijzingen zijn naar de Fiertel. Geen cartoons meer over belders en dragers en dus geen wansmakelijk misbruik meer van onze geliefde Fiertel. Waar een wil is, is een weg. Nu nog even duidelijk maken aan de volksvertegenwoordiger dat hij niet tussen de dragers moet komen lopen tijdens de Fiertel. Hij draagt het juiste hemd niet en dat steekt een beetje af. Ook zijn petje is niet conform en hij breekt al evenzeer de cadans. Trouwens, andere politici doen dat ook niet en ze zouden het ook niet moeten proberen.

Mijn “moment de gloire” heeft echter niet lang geduurd! Ik surfte nog even naar jullie webstek en stelde er vast dat daar nog steeds die simpele tekening te zien is.

Vandaar. Deze tweede open brief.

Plots borrelt een vraag in me op. Ik zou ze zo graag stellen aan jou terwijl je recht voor mij zit. Aan een mens zijn blik zie je zoveel. Je hebt mensen die in je ogen blijven kijken, je hebt anderen die plots zeer veel interesse vertonen voor de vloertegels of voor ’t kruiske aan de muur en nog anderen kijken juist naast jou. Mijn grootvader zaliger zei met zijn boerenverstand steeds dat je van die laatste categorie het meest van allemaal moet opletten. Tijden en ideeën veranderen, maar dit gegeven blijft een waarheid als geen ander. Het zijn mensen die zonder enige gêne beweren dat ze je begrijpen, maar die het net niet doen. Ze gaan hun weg en zien niet om.
Ik beweer niet dat jij dat zou doen, maar toch zou ik willen vaststellen of je me recht in de ogen blijft aankijken als ik je de bewuste vragen stel. Ik zou je willen vragen of je echt voorzitter bent van Het Vlaams Belang. Ik bedoel maar, is het echt mogelijk om de leiding te nemen van een partij vanuit het verre Portugal en heb je echt de macht om tussen te komen als je het nodig acht of als het gevraagd wordt?
Ik beeld het me zo in dat je deze vraag affirmatief beantwoordt. Met de overtuigingskracht die je eigen is, zal je me ongetwijfeld zeggen dat het perfect mogelijk is, waar je ook ter wereld zit, de leiding van een partij waar te nemen omdat er nu eenmaal GSM en fax en e-mail en internet is. Misschien heb je wel gelijk. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het niet zo is. Ik denk dat de waarheid anders in elkaar zit. Ik vrees dat er nu eenmaal een voorzitter nodig is, maar dat er voornamelijk een Vlaamse Volksvertegenwoordiger is die de lakens uitdeelt.

Maar kan je dan ook vanuit het verre Portugal ook eens een echte voorzitter zijn? Voor één keer. Ik verduidelijk me. Wil je dan ook aan jullie webmaster de opdracht geven per mail, per GSM, per fax of per e-mail om met een simpele muisklik ook dat “beling-belang” prentje weg te halen van jullie site? Wie de pretentie kent om te stellen dat maatschappelijk problemen op te lossen zijn per GSM en per e-mail en per internet en per fax en wie pretendeert voorzitter te kunnen spelen vanuit de Algarve, moet er volgens mijn simpel verstand ook in slagen om met één duidelijk gesprek via de GSM aan zijn webmaster orders te geven om de bewuste cartoon te verwijderen van de site. Ik verwijs naar mijn eerste open brief op deze site en stel nog eens duidelijk de vraag: kan je je als oud-scout verzoenen met de vaststelling (het is jammer genoeg geen idee meer) dat het meest authentieke dat onze stad nog rest op een dergelijk ordinaire wijze wordt misbruikt om een ideologie te ondersteunen? Kijk recht in mijn ogen en antwoord juist met ja of nee. Meer dan dat vraag ik je niet.


Wim Vandevelde

Fierteldrager