03 maart 2006

DE NIEUWE RONSENAAR (59)

Tuupe doemdenken met Erik Tack

‘Samen moeten we de problemen aanpakken. Samen moeten we opkomen voor onze stad; ons Ronse. Samen moeten we de belangen van onze stad verdedigen. Samen met het Vlaams Belang roep ik daarom elke Ronsenaar op om te blijven geloven in de toekomst van Ronse.’
Dat schrijft Erik Tack onder de titel ‘Harde cijfers’ op de webstek van zijn partij. Het lijkt wel zo geplukt uit de doelstellingen van De Nieuwe Ronsenaar. Tuupe vuir Ronse. Tuupe vuir de Ronsese Renaixance.
Wie echter Tacks zoveelste uitval naar de migrante medemens leest, ziet vooral hoe ‘Tuupe’ voor hem een heel andere invulling krijgt. Tack spiegelt de Ronsenaars schaamteloos een uni-raciaal Ronse voor dat in deze wereld nooit en nergens meer kan noch zal bestaan.

Koppen tellen, koppen snellen?

‘Over 15 jaar zullen in Ronse 40 percent van de jongvolwassenen, mensen van vreemde origine zijn’, aldus Tack die daarop volgend doemscenario bedenkt.
Erik Tack: ‘In de categorie jonger dan 25 jaar is meer dan 20 percent van de bevolking van vreemde origine en onder de leeftijd van 5 jaar is dat zelfs 25 percent. Over 15 jaar zijn dat dus allen grote mannen en vrouwen. Tellen we daarbij dat de helft daarvan meteen partner uit het thuisland zal trouwen en we komen aan meer dan 40 percent.’
Met andere woorden één plus één is drie. Of hoe koppen tellen verwordt tot koppen snellen.

De verdwijning van Ronse

Al mag het volgens hem niet gezegd worden, suggereren doet hij het niettemin voluit op de hem bekende manier. Deze migratie, zo voorspelt hij, veroorzaakt noch min noch meer de verdwijning van de oorspronkelijke bevolking. Ter info: het gaat om 3000 mensen op een totaal van 24.000…
Tenzij het roer wordt omgegooid, ziet Tack bovendien ook al het sociaal en cultureel leven afkalven en zelfs helemaal verdwijnen. ‘We zullen in Ronse niet meer met genoeg zijn om er nog gestalte aan te geven.’
We houden ons hart nu al vast. We zullen met de laatste doe-mensen van Ronse onderduiken in de crypte…of maar meteen politiek asiel vragen in de kantine van SK…

Mollen in het bestuur?

Tack beweert binnen de meerderheid zelf ook al een paar medestanders te tellen van zijn diepe gedachten, al noemt hij daarbij geen namen.
Erik Tack :‘Onder vier ogen geven sommige gemeenteraadsleden van de andere partijen ons gelijk’, aldus nog Erik Tack. ‘Jammer genoeg durven ze dat in de gemeenteraad niet herhalen.’
De bange wezels. Hopelijk lopen ze morgen niet over naar zijn partij. Wat ben je met zo’n platbroeken?

Na de diagnose, het voorschrift?

Erik Tack blijft dus maar hameren op de migrantengemeenschap van Ronse, terwijl hij ondertussen ‘de oorspronkelijke Ronsenaars’ oproept om ‘samen’ Ronse te redden (lees: van de migranten), voor zover die Ronsenaars nog niet zijn weggevlucht uit Ronse (lees: voor de migranten).
Dit is een ‘zuivere’ pervertering van het begrip Tuupe. Niet met ons.

Erik Tacks doemdeuntje is inmiddels eenieder bekend en slaat ongetwijfeld gretig aan bij diegenen die enkel genoegen willen nemen met de opsomming van problemen: zonder de oplossingen ervoor.
Erik Tack die inmiddels vooral zelf iedereen van betekenis rondom hem in zijn partij heeft weggejaagd, schotelt de Ronsenaars al jaren een diagnose voor zonder evenwel ook maar één voorschrift.
Zijn honorarium van 12,5 miljoen (6000 euro per maand) in het Vlaams Parlement is alvast zijn eigen vette beloning voor het eindeloos betokkelen van zijn doemfluit.

Tuupe vuir Ronse.
Tuupe in het belang
van àlle mensen van Ronse.