05 januari 2009

DE NALATENSCHAP

Hoofdstuk 28.

30 april 1945. Het Krijgshof voorgezeten door rechter Haus buigt zich over het beroep van Vogel en de krijgsauditeur tegen het vonnis van de Krijgsraad. De beschuldigingen luiden wapendracht, propaganda, verklikking, vervorming van de wettelijke instellingen , hulp aan de vijand en stichting van staatsgevaarlijke groeperingen. Vogel blijft ervan overtuigd dat hij zijn onschuld kan bewijzen. De uitspraak van het Krijgshof volgt na twintig minuten deliberatie. Geen verzachtende omstandigheden kunnen worden aanvaard. Vogel wordt plichtig bevonden aan verklikking en met kwaad opzet voor 1943. En na 1943 van defaitisme en politiek verraad op lange termijn. Hij wordt veroordeeld tot de dood met de kogel. De terechtstelling zal gebeuren te Gent.

Gratieverzoek haalt niks uit. Eugène Soudan, de echte wettelijk verkozen burgemeester keert te laat terug naar Ronse uit de kampen om een naderhand nuancerende stem te laten horen. De Christen Volksbond, zijn vroegere Vlaams-katholieke politieke thuis, heeft nog voor het vonnis bij spoedstemming van het ‘middenbestuur’ met grote meerderheid ja geantwoord op de vraag of de voormalige voorman ja dan neen de statuten van het huis heeft verraden. Deze stemming zal de Volksbond voor goed in tweeën rijten, in pro en contra’s. Een wonde die nooit meer helemaal helen zal.

Vogel wordt geëxecuteerd op 25 september 1945. Hij is het enige lid van het Belgische Parlement dat wegens collaboratie de dood met de kogel krijgt. Zijn nabestaanden en sympathisanten blijven hopen op postuum eerherstel.

*
Webinfo Wikigeneanet, vandaag:

‘Pour son malheur la Cour statua lorsque toute l’horreur des camps nazis se révélait par la libération des camps. Condamné à mort, il fut le seul membre de la Chambre des Representants à subir ce sort. Alors que des collaborateurs bien plus impliqués que lui s’en tiraient à meilleur compte. C’est pourquoi certains y virent la main de l’establishment francophone Belge et c’est pour cette raison qu’il est considéré par le mouvement Flamand comme un martyr.’

'De Nalatenschap’. Roman.
Copyright: Stef Vancaeneghem.

(Hoewel 'De Nalatenschap’ gebaseerd is op historische feiten en authentiek bronnenmateriaal, gaat het hier om een literaire interpretatie. Verantwoording van de bronnen cfr.9.08.2008).