01 februari 2013

WOUTER & WOUTER VOOR RONSE


In een gezellige drukte verwelkomde Wouter Stockman vanavond Groenvoorzitter Wouter Van Besien in de Brouwerij voor de opstart van zijn Groenbeleid als eerste Groene schepen in de geschiedenis van Ronse. Wouter Stockman werd over de wordingsgeschiedenis en de ambities van dat schepenmandaat aan de tand gevoeld door Koen Lauwereyns, spits en ad rem zoals Ronse dat van hem gewoon is.


Groenvoorzitter Wouter Van Besien porde hierna zijn Ronsese schepen Wouter Stockman aan om nu echt het verschil te maken en Groene meerwaarde te brengen in het bestuur van Ronse.
Zowel Eerste schepen Jan Foulon als OCMW-raadslid Patrice Dutranoit (die naar alle waarschijnlijkheid zondagvoormiddag aan de slag kan als nieuwe CD&V- voorzitter van Ronse) tekenden present. Behalve de niet onopgemerkte sympathieke aanwezigheid van een stevige Ronsese N-VA-delegatie werd ook de présence van Ecolo Collines genoteerd die Stockman als hoffelijke buren een hart onder de riem kwamen steken.
In haar korte maidenspeech gaf kersvers Groenvoorzitster Myriam De Feyter nog mee zich samen met haar Ronsese bestuurskern ‘met vrouw en macht’ te zullen engageren voor de groene opwaardering van Ronse. Groenkandidaten en leden van de Groenkern die zich weken lang hebben ingezet voor de onderhandeling van het bestuursakkoord voor Ronse werden bedacht met een fijne attentie. Een leuke en relaxe start voor een vastberaden Groentoets in het bestuur.