28 januari 2013

TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN

HET STADHUIS VAN RONSE
TELT TWEE BURGEMEESTERS
Het stadhuis van Ronse telt twee burgemeesters. De ene is burgemeester van Ronse en heet Luc Dupont (CD&V). De tweede is burgemeester van Lierde en heet Jurgen Soetens (ook CD&V).

De burgemeester van Lierde is als stadsambtenaar Financieel Beheerder van de stad Ronse. Als topambtenaar maakt hij samen met het college van burgemeester en schepenen deel uit van het managementteam dat Ronse bestuurt. In dat managementteam zetelen behalve Stadssecretaris Linda Vandekerkhove ook Danny De Brakeleer voor Grondgebiedzaken en Pascale Ongena voor Algemene Zaken.


Een oude wijsheid zegt dat je geen twee heren dienen kan. Ik weet waarover ik spreek. Zeker sinds mijn eigen openlijk engagement voor een fietsvriendelijk, verkeersleefbaar, duurzaam, Groen en Rechtvaardig Ronse dat me hier samen met u fidele lezer (635.000 clicks op deze blog waarvoor mijn diepe dank) noch links noch rechts maar ‘Reechteduire Tuupe Vuir Ronse’ vooruit drijft.

Als de oude wijsheid dus zeer zeker klopt voor een onvoorwaardelijk Ronsies engagement dat danst op de slappe koord tussen journalistiek en politiek, dan geldt dat ook en is die oefening minstens even moeilijk voor stadsambtenaren die tegelijk met de twee voeten in de politiek willen staan.

Machtelt na de clash


Wie dat ondertussen ook weet, is ontslagnemend SP.A-voorzitster Machtelt Stroobants: als ambtenaar verantwoordelijk voor het Ronsese Dienstencentrum en de Serviceflats. Haar voorzitterschap overleeft de clash van de clans niet. Zij pikt de soloslim van Gunther Deriemaker niet. Ze wordt hiervoor in de Stationstraat bijgevolg ‘bedankt voor bewezen diensten’ en in de kou gezet en in de steek gelaten door de Provinciale Socialistische hiërarchie in een al te doorzichtige poging om de 1590 lokale kiezers van Gunther Deriemaker uit de rode Ronsese brand te redden. Dit alles met het oog op de ‘moeder van alle verkiezingen’ volgend jaar.

Julien voor de crashOok voor de kersverse Ronsese topambtenaar Julien Vandenhoucke wordt het de komende jaren spitsroeden lopen ten stadhuize. Als woordvoerder van de partij, coming man bij de socialistische jongerengeneratie en rechterhand van Gunther Deriemaker geraakte Julien met 198 stemmen niet verkozen. Maar hij heeft ondertussen wel een 80-tal meer Ronsese kiezers achter zijn naam staan dan Deriemakers eerste hulp bij ongevallen en 'interimvoorzitter' Michel Supply. Julien Vandenhoucke zit nu als rechtstreekse medewerker van Linda Vandekerkhove op een uiterst delicate positie. Zeker met de nieuwe privatiseringen die er in sommige stadsdiensten zitten aan te komen.

Dat de hogervernoemde Ronsese topambtenaar Jurgen Soetens tegelijk CD&V-burgemeester van Lierde is, geeft Vandenhoucke natuurlijk wel enige marge. Al gaat het bij Soetens dan wel om een andere gemeente: ver van het Ronsese politieke kluwen. Na de politieke clash tussen Dupont en Juliens politieke kopman Deriemaker daags na de verkiezingen, kan je dit hoe dan ook geen gemakkelijke positie noemen.

Er is bij dit alles niks aan de hand. Volgens het boekje kan het allemaal wel. Zoals het een tijd geleden zelfs nog kon dat een politiek mandataris samen met een topambtenaar van wie hij bovendien zèlf de politieke voogdijpatron was eventjes vrolijk in de Ronsese immobusiness stapte, onderwijl meerdere mandaten bekledend in sociale huisvestingmaatschappijen, mèt inzagerecht van voorkoop. En zelf in zijn andere leven federaal ambtenaar wezend.

Iedereen kon met dit alles blijkbaar leven. Het was niet wijs, maar het kon volgens het boekje. Zo klonk het toen. Al dan niet in geheime zitting ten stadhuize. De betrokken politicus kan daarom vandaag zelfs rustig omwille van zijn vele verdiensten voor de Stad Ronse de titel van ere-schepen vragen. Het weze hem bij deze gegund.

Maar. Wie aan de ene kant als politicus stadsgenoten wraakt omdat ze op twee stoelen tegelijk met hun ideeën, hun belangeloos engagement en media-impact Ronse tuupe vooruit willen, die moet aan de andere kant dan wel goed weten waaraan hij begint en maar eerst eens de smurrie voor eigen deur ruimen.

Zoniet wordt het verhaal van de twee heren die je niet tegelijk dienen er bovendien ook een van twee maten en twee gewichten. En zoals elke Ronsenaar onderhand weet, blijkt het zelfs voor de meest ervaren ambtenaar van Ronse, zowel als voor elke beginnende mandataris sowieso al niet gemakkelijk om het hoofd helemaal bij de les te houden. Laat staan bij twee lessen tegelijk.

Denken we er maar aan hoe rap een eenvoudige voordrachtakte van het OCMW bij het minste foutje - hemeltergend contraproductief voor Ronse - bij de Raad der Betwistingen verzeilt...