31 januari 2013

DERIEMAKER VERSUS VANDEVELDE

NOG GEEN UITSPRAAK OVER OCMW
RAAD VOOR BETWISTINGEN HOORDE
GUNTHER DERIEMAKER EN WIM VANDEVELDE
VOLGENDE WEEK STADSSECRETARIS
LINDA VANDEKERKHOVEEigen Nieuwsbron. Er is nog geen uitspraak over de klacht van Gunther Deriemaker 'namens S.PA Ronse'(?) in verband met de voordrachtakte van het OCMW zoals die in eerste instantie was voorgesteld op de gemeenteraad van 2 januari door de N-VA Ronse.

De Raad voor betwistingen hoorde vandaag zowel het bezwaar van Gunther Deriemaker, als de memorie van antwoord door Wim Vandevelde van de NV-A.
Volgende week hoort de Raad voor Betwistingen stadssecretaris Linda Vandekerkhove.


KWETSBARE RONSENAAR DUPE
VAN ZIELIGE AFREKENING

Aan de ene kant blunderde de N-VA door het niet respecteren van de verplichte genderregel in die eerste voordrachtakte. Onbegrijpelijk is dat voor een partij met meerdere juristen in haar rangen in Ronse. Aan de andere kant liet de stadssecretaris de foute voordrachtakte voor wat ze was. Tot Deriemaker namens de S.PA de fout oppikte en in de gemeenteraad prompt een klacht aankondigde. Hierin gretig gesteund door Erik Tack van Vlaams Belang.De Raad van het OCMW is inmiddels geïnstalleerd onder het voorzitterschap van Wim Vandevelde. Een voordrachtakte moet echter correct zijn. De meerderheid stelde prompt een gecorrigeerde voordrachtakte voor ter stemming. Iets wat voor de oppositie to late and to little werd bevonden. Afwachten wat de Raad van deze correctie onderweg vindt.

Bij de N-VA wordt de vergissing teruggebracht tot een spijtige beginnersfout. Uit de hoek van de stadsadministatie hoor je dan weer argumenten die te maken hebben met de algehele hektiek waarin de akte in extremis tot stand kwam.

De foute voordracht wordt door zowel Gunther Deriemaker (die zichzelf hiermee prompt profileert als zelverklaarde chef van de oppositie) als door zijn bondgenootje ad hoc Erik Tack (van het Vlaams Belang!) gretig aangegrepen om de NV-A en meer bepaald Wim Vandevelde ...te tacklen. Allesbehalve sportief van de gewezen sportschepen Deriemaker.

Dezelfde Gunther Deriemaker probeerde immers nog op maandag 15 oktober achter de rug van zijn eigen partij-instanties en ondanks het de avond tevoren gesloten voorakkoord én gegeven woord van en aan Luc Dupont diezelfde Wim Vandevelde te bepraten voor de stiekeme aanmaak van een alternatieve bestuursmeerderheid waarin
hijzelf Deriemaker ten koste van om het even wat toch burgemeester van Ronse worden zou. Ofschoon de kiezer op 14 oktober duidelijk Luc Dupont aan zet had gestemd voor een derde burgemeestersmandaat van Ronse.

Dat Wim Vandevelde toen niét wou meegaan in dat hoogst onsmakelijk Quickie-scenario (dat Deriemaker zelf de sjerp moest geven en de N-VA alles wat die partij maar wensen wou) levert vandaag mogelijk de enige echte ware reden voor deze hoogst zielige politieke afrekening voor de Raad van Betwistingen waarvan in de eerste plaats de hulpbehoevende Ronsenaar de dupe is.

Hier krijg je dan een socialistisch kopstuk dat, aangemoedigd door het Vlaams Belang, de belemmering gaat orkestreren van de snelle opstart voor een efficiënt en rechtvaardig OCMW-bestuur waarin overigens drie socialisten en een Vlaams Belanger zetelen. Eugène Soudan draait zich om op zijn ere-perk.