11 juli 2012

PERCEPTIE

Beste,

Misschien de artikels in bijlage ivm criminaliteitscijfers eens nalezen…….. En dan nog van het Laatste Nieuws…..En misschien eens een reportage maken over ‘Something rotten in Oudenaarde’…… Maar dat zal wel niet mogen zeker???

De groeten,
Pol Kerckhove.Deze mail schrijft Pol Kerckhove naar Simon Demeulemeester van Knack en VRT-journalist Jan De Meulemeester van Terzake. Nu schrijft Pol Kerckhove wat mij betreft wat hij wil naar wie hij wil. En ik dus ook. Toch roept deze ronduit lamentabele ‘geïmproviseerde city marketing’ - of hoe noem je zoiets- een paar vragen op. Beroepspoliticus Pol Kerckhove cumuleert zoals bekend de functies van Schepen van Financiën van Ronse met die van OCMW-voorzitter. Deze mail schrijft Kerckhove vanop zijn OCMW-mailadres.

De vragen. Werd dit ‘persinitiatief’ naar de stijl, de vorm en de inhoud vooraf collegiaal overlegd met de burgemeester, de collega’s van het schepencollege, de voorzitter van de gemeenteraad, de stadssecretaris, de persverantwoordelijke?

Is dit schrijven omtrent de behandeling door 'Het Laatste Nieuws' van het nieuwste veiligheidsprapport van de Federale Politie en de Ronsese politiechef bij afwezigheid van burgemeester Dupont vooraf besproken met diens plaatsvervanger Eerste Schepen Gunther Deriemaker of collegiaal binnen het schepencollege? Met andere woorden : is dit schrijven een initiatief laat staan een officiële vraag van de stad Ronse - heel beperkend - naar twee journalisten: een van Knack en een van de VRT?

Wat is de bedoeling van deze doelgerichte vraag?
Wat wordt er bedoeld met 'dat zal wel niet mogen zeker?'
Beschikt de stad Ronse over info omtrent een hidden agenda of een info-stop vanwege de redacties van Knack en de VRT omtrent een inperking van de vrije nieuwsgaring? Zo ja, gelieve die informatie aan de Ronsenaars kenbaar te maken in het kader van de openheid van bestuur.

Is dit de manier waarop het Stadsbestuur van Ronse, bij monde van haar dubbele mandataris voortaan met de perceptie omtrent Ronse in de media wil omgaan? Worden de genoemde journalisten persoonlijk geviseerd door de stad Ronse?

Gaat het hier om een louter persoonlijk (pre-electoraal) initiatief van één socialistisch verkiezingskandidaat? Of gaat het integendeel om een schrijven namens de hele socialistische partij van Ronse? Dat geeft weer bijkomende prangende vragen. De SP.A maakt immers - na een halve eeuw besturen en een rondvraag bij de bevolking - van veiligheid haar belangrijkste prioritair thema voor 14 oktober. Is zo’n prioritair gegeven als een officieel veiligheidsrapport en de persinfo erover dan ook grondig doorgesproken met kandidaat-burgemeester en lijsttrekker Gunther Deriemaker? Met de andere socialistische topkandidaten op de lijst?

Als dit een staaltje is van het soort ‘persmanagement’ en het niveau van de nieuwe 'city marketing' die de perceptie omtrent Ronse redden moet, laat dan bij deze de champagne al maar knallen. In Oudenaarde welteverstaan.