26 juli 2010

RONSIES RARITEITENBOEK (2)

DE STINBREUGE.
Het haar à la brosse, het hoofd lichtjes naar links. Bij voorkeur naar rechts. Je luistert naar woorden van wijsheid uit de mond der ouderen van dagen. De mens is geen middel tot zelfverheffing, maar een doel op zich. Behandel elk wezen zoals je zelf wil behandeld worden. We zijn allemaal kinderen van dezelfde Schepper. Wat betekent één hazenlip Sub Specie Aeternitatis, wat is een klompvoet? Nee meneer geen onvolmaaktheden van de schepping! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Probeer niet te vatten wat je met je kleine nietige verstand niet plaatsen kan. Met mankementen en gebreken kom je sneller in het paradijs, nooit lachen met een ongelukkige. Heb medelijden. Wees blij dat jij zo niet bent, dat God je genadig is, eet nu maar voort, er is chocoladevla na.

I walk a lonely road
The only one that I have ever known
Don't know where it goes
But it's home to me and I walk alone


Je mondhoeken profijtig schoon vegen. Geduldig gestreken wit in een punt, als was het een omgekeerde frietzak. Jagerssaus op je vers gesteven monddoekje met , uitgespaard in het wit, geborduurde initialen waarnaar je het raden hebt. Nagelaten semiotiek van de verdwenen generaties voor jou. Dode voorvaderen, een hele collectie al, de grootoom heeft ze helemaal getraceerd tot in de waanzinnige veertiende eeuw. Jawel Groeninghe zit er tussen. En geselbroeders en kruistochters en Hospitaalridders. Voor minder dan een gigantische levensboom reikend tot het Allerhoogste gaat grootoom niet. Als je hem bezig hoort, ben je er zeker van dat hij gek is. Bij elke Vanderaspaille en Vandecatseye die hij aan de takken hangt, heb je prijs en spuwt hij je gezicht vol.

Er zitten Katharen tussen, Tempeliers en hij heeft zo zijn ideetje waar de schat begraven ligt, onder de Kattemolen in Elzele. Ridders van Sint-Jan, Malthezers, Zoeaven, Zwitserse Garden, Inquisiteurs. Michel de Nostredame was familie, Thomas van Aquino, Abelardus, Meister Eckhart en Ludwig van Beethoven. Hij trekt lijnen van boven naar onder van links naar rechts. Vooral naar rechts. Hij komt uit op Dona Fabiola de Mora y Aragon. Nog één document ter bevestiging in de Rijksarchief en dan. Is er Cointreau.

I walk this empty street
On the Boulevard of Broken Dreams
Where the city sleeps
and I'm the only one and I walk alone


Je vork en mes horizontaal. Nooit kruisen. Haal vooral geen onheil onder dit palmgewijde dak. Maak er geen verdoemd huis van. Het duistere komt zo wel vanzelf. Dit huis is er niet van gespaard geworden. Alsof de duivel ermee gemoeid was, zoveel tegenslag. Met die Koloniale Beleggingen vooral.

Elk huis zijn kruisje. Het hangt er, buiten-proportioneel, boven de open haard. De Navolging van Christus. Ontzaglijk veel lijden, bordeauxrode lekkende wondjes en bleek, mijn god zo bleek. ‘Oh hoofd vol bloed en wonden met smaad bedekt en hoon'. Het staat eronder, in de eikenhouten balk gekerfd. (Iemand heeft van de w een z gemaakt).

Rechts ervan is er een nis, met erin de blauwe madonna. Haar wassen kopje helemaal weggezakt in the heat of the night, nadat je haar een nachtje lang overmatig had laten belichten met het ingebouwde gloeilampje. Jij bent de dader. Niemand zeggen, maar God ziet je. Eeuwig zal je daarom branden. Nu zie je alleen nog haar kroon en sleep van kant, bovenop hemelsblauw fluweel en daarop: O.L.V. Wittentak. Wie aan de Huisheiligen raakt wacht eeuwige verdoemenis. Je bent verloren. Je hebt de eeuwenoude Lares gestoord. Je bent hilarisch gestoord.

My shadow's the only one that walks beside me
My shallow heart's the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
'Til then I walk alone


Je recht je rug. De bewerkte zilveren schotel behoedzaam doorgeven links of rechts van je aan tafel. Liefst rechts. Nooit zelf iets van de dis nemen ook geen gestoofd appeltje met bosvruchten. Wachten tot je bediend wordt. Dankbaar knikje, kleine porties. Geen gretigheid. Kuchje, hand voor de mond. Geen bacillen voor de hersenvliezen van anderen. Genoeg puncties en quarantaines in dit huis van kommer en kwel.

Als je al wat nuttigs meent te moeten zeggen, zie dat je goede papieren hebben om sterker te zijn dan de stilte. De anderen zitten al klaar met hun moordende replieken. Je bent de benjamin en de laatsten zullen zwijgen.

I'm walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line
Of the edge and where I walk alone


Nooit de spreker van dienst onderbreken tijdens zijn betoog. Hij is onze bijzondere gast vandaag . Een groot staatsman. Een nieuwe eminente vriend van dit open huis start spreading the news. Onze logé voor vanavond in de karmijnrode kamer, na zijn spreekbeurt in de Parochiale Zaal. Jazeker jongeman, dit is een open huis. Weet je het al beter dan de minister van state? Nee? Zwijg dan en luister naar wat we uit eerste hand kunnen vernemen over de verdere ontvoogding van het volk en hoe dat dient aangepakt. De ware waarden van onze beschaving. Je kan altijd nog wat opsteken van erudiete mensen. Zo slim ben jij nu ook weer niet. Je punten zijn maar weggevertjes. Eruditie. Dit opzoeken in de Winkler Prins boven in de bibliotheek.

Nooit over de tafel heen leunen. Je lippen maximaal op elkaar tijdens het kauwen. Nooit praten de mond vol. Géén gesmekker. Oprispingen onderdrukken en ho neem me niet kwalijk het is me ontsnapt zeggen.

Beleefd vragen of je nu eindelijk van tafel mag want je moet zo nodig en hoe zeg je dat. Je hele bestaan ligt al vast nog voor het begint. Je bent op deze wereld geschud om je best te doen. Het beste is maar net goed genoeg. Iedereen heeft talent iedereen, het komt erop aan om het verder te ontwikkelen. Plus est en vous.

Read between the lines
What's fucked up and everything's alright
Check my vital signs
To know I'm still alive and I walk alone


Zo is het hier altijd al geweest met de generaties voor jou. Ze hangen tegen de muren van de grote veranda. Streng kijken ze op je neer. Zij hebben er het beste van gemaakt, nu jij waarop wacht je nog. Ernst en devotie. Het komt erop aan je lot waardig te dragen. Alleen God weet wat Het Grote Plan is. Hij slaat niet of hij zalft, de ene dag is de andere niet denk aan je uitersten en ga tot het uiterste.
Of ben je misschien van God los? Gebruik je verstand meer wees nederig, pluk de vruchten van de boom der kennis maar wees niet hoogmoedig. Weet je het beter dan je voorvaderen? Twee grote oorlogen. Twee.

Vooral de tweede doet het gesprek verstillen. Veel daarover blijft onbespreekbaar. Vraag er niet om. Je moet het laten rusten. Er is al genoeg leed geweest. Kijk, een dode merel in de tuin. Wil de staatsman nog een Cogetama?

RONSIES RARITEITENBOEK
Handleiding voor Ronse
Copyright Stef Vancaeneghem.
(Cursief: Boulevard of Broken Dreams. Green Day)