02 december 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

POLITIECHEF WIL RECHTZETTING NIEUWSBLAD
'INFORMATIE AUTODIEFSTALLEN IN RONSE KLOPT NIET EN ZWENGELT ONVEILIGHEIDSGEVOEL AAN'


Roland Schiettecatte, hoofdcommissaris van de Ronsese politie en zonechef, heeft vanavond een brief geschreven naar de hoofdredactie van ‘Het Nieuwsblad’ waarin hij een rechtzetting vraagt over de informatie omtrent autodiefstallen in Ronse die daar vandaag is verschenen. Hierna de brief.

Mijnheer de hoofdredacteur,

Tot mijn verbijstering lees ik in uw krant van heden, 2 december 2009, een artikel met als kop “Elke nacht drie auto’s gestolen”. Meer nog, er wordt geponeerd dat Ronse de laatste 14 dagen geteisterd wordt door “autoschuimers” en dat de politie elke nacht 2 tot 3 autodiefstallen vaststelt. Graag had ik als zonechef één en ander in de juiste context geplaatst.

Het is correct dat wij in de maand november met 9 feiten van autodiefstal, waaronder 3 pogingen, geconfronteerd werden op het grondgebied van Ronse. Dit is meer dan normaal. De eerste vond plaats op 9 november, de laatste op 28 november. De plaatsen, tijdstippen en manier waarop de feiten plaats vonden wijzen er niet op dat hier daders op een georganiseerde manier aan het werk zijn. Drie keer betrof het een poging, in twee gevallen is de dader gekend, 3 auto’s zijn inmiddels terecht. De lokale recherche onderzoekt de feiten verder.

Afgaande echter op de kop en de inhoud van uw artikel zal de onwetende lezer concluderen dat er de laatste 14 dagen ongeveer 30 à 40 (2 à 3 per nacht) auto’s moeten gestolen zijn te Ronse. U leest de correcte cijfers hierboven. Bovendien gaat het in een paar gevallen om diefstallen die niet ’s nachts maar overdag plaats vonden.

U zal begrijpen dat dergelijke berichtgeving, naast het feit dat ze pertinent onjuist is, aan de bevolking een onjuist beeld geeft en van aard is onveiligheidsgevoelens op te wekken. Ik zou het dan ook ten zeerste appreciëren indien u in de volgende editie van uw krant de zaken in hun juiste context zou willen weergeven.


Tot zover de brief van de zonechef, gericht aan de hoofdredactie van 'Het Nieuwsblad'.

In een schrijven aan de lokale perscorrespondenten dringt burgemeester Luc Dupont van zijn kant aan op journalistieke verantwoordelijkheidszin en deontologie.
De hoofdredactie van 'Het Nieuwsblad' besliste vorig jaar om zijn professionele journalisten terug vanuit de regio (ondermeer ook uit Ronse) weer naar de redactie in Groot-Bijgaarden te halen en de dagelijkse verslaggeving ter plekke over te laten aan lokale perscorrespondenten.