18 november 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EUROMETROPOOL VERZANDT IN POLITIEK.
HOE WE ALS RONSENAARS VOOR DE GEK GEHOUDEN
WORDEN DOOR EEN POLITICA UIT POPERINGE,
DOOR DE BURGEMEESTER VAN KORTRIJK EN
DE SLUWE STOKEBRAND VAN FRASNES...


Twee jaar al probeert Ronse met eindeloos veel geduld en onophoudelijke contacten mee te gaan in het Eurodistrict Lille-Kortrijk-Tournai. Twee jaar al wordt Ronse hier grof afgeblokt met doorzichtige vertragingsmaneuvers en politieke intriges.

Eerst krijgen we als Ronsenaars te horen dat er zogezegd ‘een bijkomende directeur moet aangesteld worden’. Daarna houden ze ons aan het lijntje met een melding dat onze vraag moet worden voorgelegd op het bureau van de Eurometropool. Dan luidt het weer ‘dat voorzitter Stefaan De Clerck het antwoord van het bureau in een brief dient om te zetten.' Uiteindelijk slaagt Ronse er toch in een datum af te spreken, waarop mevrouw Sabien Lahaye-Battheu als ‘Lid van het Bureau van het Eurodistrict’ een keer naar Ronse gaat komen om de Ronsenaars ten stadhuize uit te leggen hoe de kansen liggen om in te stappen.

Sabien wie, vraagt u? Sabien Lahaye-Battheu. Federaal volksvertegenwoordiger…lid van het Bureau van het Eurodistrict en politieke passionaria van godbetert Poperinge. Maar – vooral - lid van de Open VLD. Dus politieke compane van onze gespleten Ronsese liberale oppositie of wat ervan overschiet. In extremis wordt de aangekondigde komst van Mevrouw SBL naar het Ronsese stadhuis alweer afgeblazen. Maar wat blijkt nu? Dat dezelfde mevrouw Sabien-Lahaye-Battheu, die het zich al die tijd veroorloofde het hele Ronsese stadsbestuur en de Ronsenaars schaamteloos voor joker te zetten, op zondag 29 november aanstaande wèl eens doodleuk op een zogenaamd ‘Congres’ van de zogeheten 'Vzw Reneitsie' gaat komen uitleggen hoe het nu eigenlijk zit met de kansen van Ronse voor dat Eurodistrict. De vzw Reneitsie, vraagt u? Eigenlijk een verkapte Open VLD-creatie van mevrouw haar politieke vriendjes hier te plekke. Niemand in Ronse is dupe.


De kansen van Ronse in dit soort van verpolitiseerd Eurodistrict, schrijf het nu al op, zijn totaal onbestaande. Zoveel is nu al zeker. Daarvoor is er teveel politiek gekonkel mee gemoeid. Hieronder - exclusief voor de lezer van De Benieuwde Ronsenaar - een boekdelen sprekend overzicht van alle vertragingsmaneuvers die het politieke schaduwspelletje van mevrouw SBL en haar Ronsese vriendjes ten overvloede etaleren. Maar ook Stefaan De Clerck lijkt ons hier als cumulerend voorzitter van het Eurodistrict én burgemeester van Kortrijk niet vrij te pleiten van sluimerend nepotisme voor zijn stad. Dit ondanks alle pogingen van zijn partijgenoot en collega Luc Dupont om een opening voor de instap van Ronse te realiseren, laat staan te forceren.

Vrijdag 7 maart 2008. Via het stadsbestuur van Kortrijk komt Ronse terecht bij Jan Sabbe van de Intercommunale ‘Leiedal’ met de concrete vraag of er kan worden meegestapt in de Eurometropool. En of hierover van gedachten kan worden gewisseld. Ronse wordt doorverwezen naar ‘de technisch betrokkenen’: algemeen directeur Karel Debaere en Veerle Demey. De vraag van Ronse blijkt echter al een tijdje ‘geagendeerd’ door Sabine Lahaye-Battheu, federaal volksvertegenwoordiger uit Poperinge (Open VLD) die in het Bureau, zeg maar de Raad van Bestuur van de nieuw opgerichte Eurometropool, zetelt. Als lid van de Frans-Belgische Parlementaire Werkgroep is zij de afgelopen jaren nauw betrokken bij de voorbereidingen van deze nieuwe structuur. Ronse krijgt dan ook de raad met haar contact op te nemen ‘voor een politieke reflectie’ over de vraag. Understatement van het jaar.

Donderdag 13 maart 2008. Nieuwe vraag naar 'Leiedal', deze keer aan Veerle De Mey, bevoegd voor ‘Grensoverschrijdende en Europese Samenwerking’. Ronse wil de mogelijkheden van een instap aftoetsen, de nodige stappen daartoe ondernemen, optreden als gastheer, zelf op verplaatsing gaan: ze zeggen het daar maar.

Politieke vriendjes moeten erbij

Maandag 17 maart 2008. Sabien Lahaye-Battheu laat het stadsbestuur weten dat ze bereid is het gesprek hierover in Ronse te houden. Maar ze vraagt zich daarbij wel af… of dit in aanwezigheid van een vertegenwoordiging van Open VLD Ronse kan. De - obscurantistische - opgegeven reden is dat Open VLD Ronse haar daarover als eerste contacteerde.

Woensdag 30 april 2008. Sabien Lahaye-Battheu laat, deze keer in haar hoedanigheid van 'Federaal Kamerlid Open VLD en Gemeenteraadslid/Fractieleider van Poperinge', via haar medewerkster Isabel Sticker aan Ronse weten dat er beslist is om de vraag van Ronse eerst voor te leggen aan het Bureau van de Eurometropool. Die vergadering is gepland in juni. Daarna kan er een afspraak in Ronse met het schepencollege en alle fractieleiders worden georganiseerd.

30 september 2008. Ronse richt een nieuwe vraag aan Sabine Lahaye-Battheu waarin ze herinnerd wordt aan haar toezegging om naar Ronse te komen en er met alle fractieleiders te overleggen over de Eurometropool.

Van Poperinge naar Ronse zak je af

Woensdag 1 oktober 2008. Mevrouw SLB vindt het niet nodig hierop zelf te antwoorden. Ze laat via haar medewerkster Isabel Sticker weten dat ze dan wel bereid is ‘om naar Ronse af te zakken’ (tja als je van Poperinge bent dan ‘zak je af’ je naar het onooglijke Ronse…) om dit met de fractieleiders te bespreken. Maar ach! Op het Bureau van de Eurometropool van 1 september heeft zij de vraag in verband met Ronse helaas niet kunnen stellen! Er moest immers eerst nog een directeur worden aangesteld! Pas wanneer de werking van het Bureau een feit is, zal mevrouw de vraag kunnen stellen. Zodra dit gebeurd is, zal Ronse spontaan gecontacteerd worden. Dan kan er een voorstel van datum worden gedaan. U leest het goed.

Woensdag 13 mei 2009. De Stad Ronse herinnert mevrouw SBL aan haar toezegging om naar Ronse te komen. Er wordt hier nog steeds gewacht op dat ‘spontaan contact’ voor een voorstel van datum.

Ter Plaatse Rust!

Vrijdag 15 mei 2009 . Mevrouw SBL vreest in haar antwoord dat de Eurometropool 'spijtig genoeg nog altijd ter plaatse trappelt, gezien er nog altijd geen directeur is aangesteld'.

Sinds de dag ervoor weet ze wel al dat er op 6 juli (2009 zo mag worden gehoopt) een volgend Bureau van de Eurometropool in Rijsel doorgaat, waarop ze zelf aanwezig zal zijn. Mevrouw stelt voor dat ze kort na 6 juli met Ronse afspreekt. Als Ronse zelf al een voorstel van datum heeft, of meerdere data, dan mag Ronse haar die bezorgen. Dan gaat ze in eens in haar agenda kijken zie, wat er zoal mogelijk is...(Misschien zitten er wel enkele belangrijke steakfestijnen in de weg, zie hieronder).

Maandag 24 augustus 2009. De Stad Ronse krijgt van mevrouw SLB een kopie toegestuurd die ze op 14 augustus heeft gericht aan de voorzitter van de Eurometropool Stefaan De Clerck met de vraag om de verzuchtingen van Ronse te berde te brengen op een volgende vergadering van het Bureau of de Algemene Vergadering van de Metropool.

Met andere woorden: er is niks, nog altijd totaal niks mee gedaan… Ze verwacht wel dat er tegen eind september 2009 een antwoord komt van de voorzitter. Mevrouw SBL wil dat antwoord komen toelichten op 23 september om 18 u in Ronse.

Ach wat jammer toch: Ronse valt net uit de boot!Uit haar bijgevoegde brief naar Stefaan De Clercq blijkt in verband met de vraag tot toetreding van Ronse dat het Eurodistrict geografisch helaas afgestemd is op de perimeter Lille Métropole, Mouscron, Tournai, Ath, Lessines, Silly en Enghien. Aan Vlaamse zijde: de arrondissementen Kortrijk, Ieper, Roeselare en Tielt. Wel kunnen geassocieerde gebieden, steden en gemeenten die zoals Ronse nièt in dat gebied liggen maar die eraan grenzen of in de nabijheid liggen, bij het Eurometropoolgebeuren worden betrokken. Commentaar van SBL: ‘Ronse ligt net buiten het referentiegebied, en voor de stad is dit een gemiste kans’.

Kat naar stadsbestuur, steak bij 'Reneitsie'


In haar schrijven aan Stefaan De Clerck vraagt mevrouw SBL dit probleem voor Ronse te willen agenderen op een volgende vergadering. (Er is geen hoogdringendheid...)

Donderdag 10 september 2009. Mevrouw SBL meldt dat ze tot heden geen antwoord heeft gekregen van de voorzitter. Ze heeft wèl al vernomen dat het antwoord nog enkele weken op zich zal laten wachten. We moeten ons dus als Ronsenaars nu al zeker geen enkele illusie maken. Zijt dat zeker.

Sabien Lahaye-Battheu stelt dan ook voor om de geplande toelichtingsvergadering in Ronse op 23 september 2009 te verdagen. Vermits het haar inmiddels duidelijk is 'dat ze nog geen concrete informatie zal hebben'.

Reneitsie: de blauwe zot van Ronse...

29 november 2009. Dat ze over geen concrete informatie beschikt, belet mevrouw Sabine Lahaye-Batteu niet om weldra eindelijk toch eens naar Ronse te komen om er het zogeheten ‘Congres’ van 'Reneitsie' te stofferen....met luchtbellen allicht.

Te gek voor woorden want Reneitsie jawel dat is de blauwe nar. Zie onze illustratie. Symbolischer kan niet, als je hiermee wil illustreren dat er gewoon al twee jaar lang de zot wordt gehouden met de Ronsenaars.

Er wordt de Ronsenaars op dat Congres - met steakfestijn na! - dus (g)een antwoord beloofd op ondermeer de vraag of...u raadt het nooit: Ronse ja dan neen deel kan uitmaken van het Eurodistrict. En wanneer.

Zot zijn doet geen zeer. Nietwaar, Reneitsie?

Le Fauteur-de-Frasnes

Een andere ‘eminente’ spreker die er ook altijd graag bij is om zich als burgemeester van Frasnes met Ronse te komen moeien en in hun sociaal moeilijke en delicate taalkwestie de Ronsenaars goedkoop tegen elkaar te komen uitdagen tot in onze gemeenteraadszaal toe, is de heer Jean-Luc Crucke. De stokebrand van Frasnes. Ook al lid van het bureau de Eurometropool. Nu (Herman) De Croo wat gas terugneemt als éminence grise, staat deze sluwe intrigant van de regionale blauwitude al te springen om grensoverschijdend zijn invloed uit te breiden. Met een uitgedunde Ronsese VLD zonder zware kalibers als wijlen Emile Cuvelier heeft hij daarbij de hele Boulevard-de-Renaix voor zich alleen.

Hoeft het gezegd dat al dat sektarische denken, al die enge partijpolitiek, al dat eigenbelang, al dat kortzichtig politiek opportunisme, al die platte onderlinge rivaliteit tussen steden ons geliefd Ronse eens te meer in de kou zet en ons als Ronsenaars allemaal 'tuupe' in de zak steekt?

Zolang mevrouw SBL haar al te doorzichtige politieke spelletjes speelt om haar Ronsese politieke vriendjes te plezieren door de boot af te houden en het stadsbestuur de doorbraak niet te gunnen, zolang Eurometropool-president Stefaan De Clerck als burgemeester van Kortrijk verstoppertje speelt met zijn partijgenoot van Ronse Luc Dupont kunnen we het als Ronsenaars schudden. Maar misschien kunnen we beter gewoon meteen gaan aanschuiven aan dat steakfestijn. Zo hebben we er die dag nog wat aan…

Eest nie woer, Reneitsie?