03 mei 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

RONSE VERLIEST
AAN ERE-SCHEPEN ANDRE SPILEERS
DE LAATSTE ECHTE VOLKSVRIEND

Met het overlijden van André Spileers (82) zaterdagochtend verliest Ronse een volksvriend pur sang. Razend populair werd hij als bode van de CM. Wie zag hem in die jaren niet rond ‘vliegen’ op zijn vinnig brommertje? Een grap hier, een vriendelijk woord, een saluut daar. Later legde hij in zijn dagdagelijkse contacten als loketbediende in het Sociaal Centrum de basis voor wat allicht ongemerkt één van de grootste ‘netwerken’ avant la lettre in Ronse worden zou. Binnen de Christelijke Mutualiteiten zou hij het tenslotte tot Gewestelijk Secretaris schoppen. De professionele bekroning van een doorzetter.


Recht voor de raap

Hij was in zijn jeugd zelf een meer dan verdienstelijk atleet geweest. Naderhand pleitte hij als sportverslaggever voor De Ronsenaar elke maandagavond op de redactievergaderingen heel consequent en telkens weer opnieuw voor meer sport. Desnoods mèt stemverheffing.

Als gemeenteraadslid, sportschepen en provincieraadslid werd hij nadien een man van uitzonderlijk hoge scores en ‘incontournable’ op de lijst. Hij dwong respect af door zijn rechtlijnigheid en smeedde (h)echte vriendschappen over de partijgrenzen heen. Onder meer met Armand Deventer en Gaston De Cuyper.

Als muzikant van de Harmonie van de Volksbond werd hij in zijn late muzikale jaren nog lid van het alom gesmaakte zeer selecte kransje van de Thebaanse Trompetten. Zonder schroom trok hij daartoe het historische plunje aan en liet hij in de Fiertelstoet de pronkkoets voor de notabele die hij nochtans geworden was over aan anderen.

André bleef met andere woorden altijd in alle omstandigheden zichzelf. Hij kwam ronduit uit voor zijn mening, bleef altijd trouw aan zijn idealen. In de eerste plaats die van de sociale beweging en de Kristen Volksbond.

De verloren match teveel

De afgelopen jaren hadden we nu en dan een praatje op onze samenvallende wandelroute als buren langs de kwakende puiten van Broeke, aan zijn huisje daar.

De dood van zijn kleinzoon KSK-speler Jurgen bleek die ene match teveel die hij niet meer winnen kon, die voortaan elke vrijdagavond onrust brengen zou in zijn leeg gestreden grote sporthart.

En nu is de marathon dus afgelopen: mèt erepodium na. Want de volksjongen heeft van zijn eenvoudig bestaan iets heel moois gemaakt. Een gewone man die tussen zijn kiezers stond, die door hen op de handen werd gedragen en daarbij altijd zichzelf bleef. Zo maken ze ze niet meer. Ronsies respect.

Afscheidsplechtigheid nu zaterdag 9 mei om 11u15 in Sint-Hermes.

(Deze week overleed ook Elias Couvreur, gewezen superior van het Collège Saint-Antoine de Padoue - Sint- Antoniuscollege.Nadien pastoor van Saint-Martin-Sint-Martinus.)