24 april 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

STADSBESTUUR GROEIT WEG
VAN RONSESE BEVOLKING

AANPAK AFVAL WORDT ZWANENZANG


ZOGEZEGD 'PROPERPLAN' TEGEN ZELF VERWEKTE
SLUIKSTORT- EPIDEMIE
NA DE PEPERDURE NIEUWE CONTAINERPARKTARIEVEN?

° MEER BOETES EN MEER BELASTINGEN
° FONTEINTJES VOOR DE CANARDS
° ZOEKTOCHT NAAR EEN PLEK VOOR HONDENTOILET!
° DURE CAMPAGNES, HOLLE FRASEN

DAT HEET DUS: LACHEN MET DE MENSEN…


Met veel poeha heeft schepen Agnes Van Crombrugge namens het bestuur op de kiosk van den Bruul haar 'actieplan' voorgesteld om de vuiligheid in de stad, in de gebouwen van de Scheldekouter, op ongeveer elk braakliggende lap grond in Ronse, langs de bermen van het station, aan de Vis, aan de Steenbrugge, langs de Snoecklaan, na de Braderie, langs fietsroutes, op wandelwegen, enfin op heel het Ronsese grondgebied te counteren. Deze sluikstortepidemie kwam er zoals hier eerder aangekondigd (en bestreden in een petitie van een actiegroep) na de fel gestegen tarieven en het onwerkbare systeem voor grof vuil van het containerpark.

Nadat ze eerder al deze kritiek hoogmoedig weglachte door in een krant langs de neus weg te opperen dat de mensen altijd nog hun vuil kwijt kunnen in de Kringloopwinkel (!) lanceert ze nu dus haar groot actieplan in een poging om het sluikstorten op heel het Ronsese grondgebied tegen te gaan. Dweilen met de kraan open heet zoiets. De schepen van Duurzaamheid en Landbouw zal helaas de geschiedenis van Ronse ingaan als ‘Schepen van Zwerfvuil.’

Met veel poeha - en alweer een dure mediacampagne, zie onze illustraties en logo’s - deed ze dat vanop de kiosk van het Bruulpark waar een gewone wandelaar tegenwoordig vooral zijn voeten riskeert te breken door de schabouwelijke toestand van de wandelpaden …

Stadswachten controleren pluimveepopulatie

Hierna citeren we liever letterlijk uit punt twee van het mega properplan:

‘Om het Bruulpark netter en aangenamer te maken, zullen in de vijvers aan het Bruulpark fonteinen geïnstalleerd worden. De pluimveepopulatie zal onder controle gehouden worden. De gemeenschapswachten zullen toezien op de naleving van het voederverbod. De dieren krijgen voldoende en degelijk voedsel. Al het eten dat er achtergelaten wordt, trekt ongedierte aan en vervuilt het water.’

Fonteintjes en stadswachten die de canards in ’t oog houden. Ien Roonse ees dat iet…

Stront aan de knikker

De bevoegde schepen Agnes Van Crombrugge is tegelijk ook schepen van de Fiertel. Ze doet dezer dagen denken aan Albert De Cordier zaliger gedachtenis. In een onbewaakt moment gaf die op een dag de Ronsese stadsdiensten de opdracht om in de Fiertelstoet met een emmerke achter het gat van de paarden van ’t sjiek ruitersvolk aan te lopen en er de (paarden) stront te rapen…

Met de canarkes van het Bruulpark kan dat overigens best nog sport worden. Elke Ronsenaar is in de omgeving van Mouroitplein en Bruul al tenminste een keer moeten stoppen om ‘Rosalie’ en de andere eendjes te laten oversteken. Buiten zebrapaden welteverstaan. Eendjes en zebra’s hebben het niet zo voor malkander…Misschien moeten de stadswachten morgen de eendjes begeleiden bij het oversteken van de zebrapaden zoals ze al doen voor de nabije schoolbevolking. Als dit maar geen zwanenzang wordt...


Op zoek naar plek voor een hondentoilet.

In punt vier van het groot properplan staat ook dat Ronse aan de Belgische Spoorwegen gaat vragen om de haag van de Molendam te dichten. De zwerfvervuilers kieperen er namelijk hun smurrie door. De stadsdiensten hebben er inmiddels al 50 zakken moeten verwijderen. Allicht om het dan maar zelf naar het dure containerpark te brengen. In punt vijf wordt er dan weer grondig onderzocht…waar er eventueel een hondentoilet zou kunnen komen. Tja, sorry lezer: je kan het zo gek niet bedenken of het stààt er.

Geef maar GAS. Het is proper.

Maar hét grote wapen van het stadsbestuur tegen de vuiligheid staat in puntje acht: meer GAS. En gas staat hier voor: Gemeentelijke Administratieve Sancties. Meer boetes dus. (‘Wie afval of hondenpoep achterlaat, krijgt een GAS-pv’)…

Nog zo’n letterlijk citaat: ‘Het GAS- regelement is en blijft een goed middel om problemen zoals achterlaten van afval aan te pakken. Bovenop kan nog eens een belasting geheven worden voor het opruimen van het achtergelaten afval. In de toekomst zal dat nog meer gebeuren, zodat het signaal sterker zal zijn.’

Wat het bestuur vanuit de ivoren toren van zijn vetbetaalde gecumuleerde mandaten en weelderige welstand bij dit alles blijkt te ontgaan: sluikstorters zijn Ronsenaars die hun (al dan niet grof) vuil gewoon niet meer kwijt geraken van pure miserie en ellende in deze knagende crisis. Omdat ze geen geld meer hebben voor het nieuwe dure puntensysteem van wereldvreemd geworden politiekers. Omdat ze zelfs geen geld hebben voor een wagen en dus evenmin kunnen zorgen voor vervoer erheen. En ook geen geld voor bijkomende boetes en belastingen .

Met fonteintjes voor de canards en met stadswachten die het voederen van de canards moeten controleren toont het bestuur hier vooral hoe groot de kloof nu geworden is tussen het welvarende Ronse vanuit een ivoren toren door wereldvreemde bestuurders en het échte diepe arme snel verloederende Ronse van de straat.

Dan krijg je dus Scheldekoutertoestanden met directeuren die van achter hun bureau enerzijds wel met het belastinggeld van de Ronsenaars herenhuizen van Kluisbergen gaan restaureren en er anderzijds brutaal mee dreigen alle huurders van de Scheldekouter buiten te smijten.

Dan krijg je aan de ene kant de wereld van weelderige landerijen op de heuvelen ver van de mensen en aan de andere kant stiekem vullingskes van vuilnisbakjes in de stad door sukkelaars die al blij zijn dat ze dat zakske nog weer eens gevuld hebben gekregen met eten voor de kids.

Geef verder maar Gas. Het is proper. Zak verder weg van de mensen. Doe voort met holle fraseringen in dure campagnes. Geef goed gestroomlijnde marketingboodschappen waarbij de gebakken lucht vooral moet verdoezelen dat de kloof hier tussen de arme en rijke Ronsenaars, tussen het bestuur en de lokale media, tussen de kiezers en de mandatarissen almaar groter wordt. Wil de sociale wereld van Ronse eindelijk eens op de rijkere bestuurstafelen gaan kloppen en dat rijkemansgedoe van een wereldvreemde bestuurselite een halt toeroepen?