03 maart 2009

DE ROUWENDE RONSENAAR

RONSE VERLIEST AUTHENTIEKE FIGUUR
AFSCHEID VAN LIBAN VERHELLEN


DE MAN
DIE
GEEN BLAD
VOOR DE
MOND NAM


Met zijn allen hadden we er een tijd lang nog goede hoop op dat hij, die Ronsese reus van altijd , de verraderlijke ziekte die hem ondermijnde wel overwinnen zou. Even lukte hem dat ook met de hem bekende moed en wilskracht. Het was echter maar uitstel.

Liban Verhellen is zondagavond overleden in UZ Gent. Hij werd zeventig. Liban was voor alle Ronsenaars vooral bekend als de onnavolgbare waard van ‘Den Klienen Taap an de Gruute kirke’. Kortweg: ‘Boa Liban’.

Tweeënveertig jaar lang was hij er de kleurrijke patron van ‘’t Centrum’ zoals zijn afspanning in ’t schuu vloms heette. Een van de laatste pleisterpekken van d’eechte Ronseniers. Politieke loopbanen werden er gemaakt. Ze werden er bij schuimend gerstenat ook permanent geëvalueerd. Zo nodig, na verloop van rondjes, genadeloos gekraakt. Maakte niet uit wie of hoe. Je kon daarover met Liban grondig van mening verschillen, maar nooit kon je achteraf gaan beweren dat je niet verdomd geweten had wat hij precies bedoelde. Hij was een man uit één stuk. Hij aarzelde niet om overtuigingen van anderen met één of twee welgemikte woorden aan stukken te schoppen. Wat zou hij.

Boa de tseiven

Van 1971 tot 1988 deed hij het eventjes zelf en zetelde hij in de gemeenteraad voor de toenmalige CVP.

'Zeeg moer voer de tseiven.'

In die jaren kon je bezwaarlijk om zijn mening heen en voor meer duiding na de raadszitting: met zijn allen richting 'De Klienen Taap.' Maar allicht was Liban te rechtlijnig voor de kronkels van de compromissenpolitiek.

Een mooi beeld dat we van hem bewaren is dat van Liban als boogschutter, getooid met alle sierselen vandien: ‘Ne schuune meins in de fleure vaa zie leiven.’

Aan zijn echtgenote, aan mijn goeie Tavi-maats Rebbecca en Jonathan alle sterkte. Liban wordt zaterdag 10.30 uur begraven in de O.L.Vrouw-Hemelvaartkerk in Nukerke, zijn geboortedorp.

'Gebuirtedorp, gebuirtedorp héla minuutse!'
'Ok, Liban ok: oa gebuirtegemiente.'