02 maart 2009

DE BENIEUWDE RONSENAAR

DE RONSESE NIEUWE HAARD HEEFT
GROOTSE PLANNEN…IN KLUISBERGEN!INMIDDELS VALT STEENBRUGGE IN PUIN...

De gemeente Kluisbergen en de Nieuwe Haard Ronse hebben grootse plannen voor de bouw van appartementen, woningen voor senioren en ontmoetingsruimtes in de zogenaamde ‘Huizen De Cock’ aan de Berchemstraat in Kluisbergen. Dat meldt Het Nieuwsblad vandaag.

De krant laat directeur Freddy Cornelis van De Nieuwe Haard daarover vandaag aan het woord: 'De maatschappij krijgt de gebouwen voor een symbolische euro en gaat die renoveren in samenspraak en met de steun van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen. De bedoeling is om de benedenverdieping ter beschikking te stellen van de gemeente Kluisbergen.

De ruimtes kunnen dienen als vergader- of ontmoetingszalen. Op de bovenverdiepingen plannen we appartementen. In de grote tuin is er ruimte voor seniorenwoningen met eventueel een uitbreiding langs de Bloemenlaan. Ten slotte zou er een doorrit gecreëerd worden die 's avonds wordt afgesloten om lawaaihinder en overlast tegen te gaan.’

Drie jaar geleden kreeg Kluisbergen via een legaat drie huizen in de Berchemstraat - in de volksmond 'huizen De Cock' genoemd. De gemeente voerde er inmiddels enkele renovatiewerken uit, maar het zou te veel kosten om de gebouwen volledig op te knappen. Daarom informeerden burgemeester Philippe Willequet en schepen Jose Lacres bij De Nieuwe Haard naar een eventuele samenwerking.

Visitekaartjes Steenbrugge en Wijnstraat…
Heel mooi dat Kluisbergen aldus aansluiting zoekt 'om zaken te doen' met Ronse. Het kan een aanzet zijn voor verdere intense samenwerking op vele andere vlakken. Het belet inmiddels niet dat De Nieuwe Haard in Ronse zelf nog wel wat werk aan de winkel(s) heeft. Zo blijft het wachten op de aanpak van zwaar verkrotte gebouwen aan de Steenbrugge en de voet van de Kruissens.

De voormalige Electrozaak Jean Carlier aan de hoek van het Aimé Delhayeplein en de aanpalende huizen in de Watermolenstraat staan er lamentabel bij, om nog te zwijgen van het oude Gebouw Leon De Donder naar de Kruisstraat toe. Ook aan de overkant is het triestig gesteld met het oud Huis De Beurme. Als uitnodigend ‘visitekaartje’ voor de Wijnstraat kan het tellen...

In de directe omgeving van de sjieke kantoren van De Nieuwe Haard zelf staat overigens een deel van de Wijnstraat te verkrotten . De situatie in de Wijnstraat is ronduit dramatisch. De stad Ronse koopt er nu wel zelf panden op in een poging om middels samengevoegde winkelruimten commerciële panden tot 100 vierkante meter aan te bieden. Maar de tijd dringt en ook als woonstraat moet de Wijnstraat nieuwe kansen krijgen.

Zowat overal elders in de binnenstad, bijvoorbeeld aan de voormalige pompstations in de Oswald Ponettestraat en aan het station dienen er dringend kankerplekken te worden weggewerkt.

Zegt een oud spreekwoord niks over het eerst vegen voor eigen deur? Maar allicht zegt onze fotoreportage van de huidige toestand aan de toegangspoort naar het winkelcentrum van Ronse vanuit Kruisstraat en Zonnestraat meer dan genoeg.

Ronse, stad met Uitzicht op een Nieuwe Haard in Kluisbergen...