06 december 2008

SINTERKLAAS KAPOENTJE...


Beste collega van mijn papa

‘ik ben arthur (foto 1), 17 maanden jong en amuseer mij zot in deze wereld vol onzin. mijn papa zie ik wel niet veel want die moet steeds dringend weg, gaan werken voor de gazet. maar deze avond kwam mijn papa thuis en vertelde mama dat hij geen centjes meer had (foto 2), oei en wat nu (foto3) en wie gaat de sint dan betalen (foto4).’

Dit schrijft me vandaag Arthur, zoontje van mijn voormalige collega de uitstekende Ronsese beroepspersfotograaf David Stockman.

Het pijnlijke Sinterklaasbriefje van Arthur komt er na het slechte nieuws voor zijn papa eerder deze week dat de regionale correspondenten van Het Nieuwsblad vanaf januari zelf hun foto’s moeten nemen.

Beroepsfotografen zoals David Stockman, die zich de afgelopen jaren dag en nacht uit de naad hebben gewerkt om hun krant aan het betere fotomateriaal te helpen, hebben het daar zeer moeilijk mee en vrezen terecht voor hun job.

Corelio, de opdrachtgever van David en de uitgever van De Standaard en Het Nieuwsblad wil aldus 'anticiperen op de crisis' en 10 miljoen euro besparen. Ondermeer via drastische besparingen en het collectief ontslag van 60 arbeiders en bedienden. Inclusief 15 journalisten op een totaal van 286. Hogere kosten, minder advertentie-inkomsten zijn de voornaamste oorzaken. Schaalvergroting, met navenante synergieën en dubbelfuncties, speelde de voormalige 'VUM'-groep enkele jaren geleden al parten en leidde tot een ingrijpende herstructurering...

Ook de Persgroep, uitgever van Het Laatste Nieuws en van De Morgen gaat op de redactie van De Morgen 16 van de 84 journalisten afdanken. Verhoudingsgewijs is dat voor de redactie van De Morgen als kwaliteitskrant een wel héél zware ingreep.

Het lijkt er steeds meer op dat de traditionele - betalende -printpers haar beste tijd achter zich heeft liggen.

Wereldwijde crisis, individuele drama’s.