08 december 2008

DE NALATENSCHAP
Hoofdstuk 19.

Lieve vrouw, kinderen en familie,

Sinds 20 juni bevind ik mij hier. Ik ben in goede gezondheid zoodat gij U niet te verontrusten hebt.

Laat Jacques die Latijnsche klassen volgen. In geval gij geld noodig hebt, vraagt een hypotheek aan den notaris, op ons huis.

Zend mij a.u.b. express een postpakket van 1 kilo, in een kartonnen doos met ½ kilo suiker ¼ ko spekvleesch en cigaretten.

Zend insgelijks in een pakket van meer dan 1 kilo: suiker, geroost brood, spekvleesch (geringeld) of 500 gr tabak en cigaretten, 4 boekjes cigarettenpapier, 5 doosjes lucifers, 3 groote neusdoeken, 2 paar kousen, kleine sportbroek, passe-montagne, 1 onderbroek, 1 paar sokken voor in de kloefen, een broodzak met eene gesp, en drinkgordel (gourde), stopnaalden, zwart en wit garen, broekknoppen en hemdeknoppen, vleeschlijfhemd, potlood en schrijfpapier en een mes.

Voor de verzending: vraagt inlichtingen aan mijn werkmakker Wannijn in de Kredietbank.

Ge kunt op dezen brief antwoorden maar in het Duitsch en klaar geschreven. Iedere gevangene mag hier een brief of ene kaart ontvangen en afzenden. Onleesbare brieven zijn niet gecensureerd en worden vernietigd.

Het zenden van pakketten is onbegrensd. Pakketten van gelijk welken inhoud zijn toegelaten (1 postpakket van 1 ko alle twee dagen en een roodkruispakket van 5 ko iedere week).

Geldzendingen zijn toegelaten maar alleenlijk door de post. Geldzendingen in een brief zijn niet toegelaten. Nationaalsocialistische gazetten zijn toegelaten maar alleenlijk door bemiddeling van het kampbestuur.

Photo’s zijn niet toegelaten. Voor het schrijven: 4 papierkanten van 15 lijnen.

Zegt een goeden dag van mijnentwege aan mijne werkkameraden.

In afwachting dat ik nieuws van u bekom , kus ik u allen hartelijk.


Maurice.

16 juli 1944.
Weimar- Buchenwald.

De laatste brief van Ronsenaar Maurice Vandevelde.

'De Nalatenschap’. Roman.
Copyright: Stef Vancaeneghem.


(Hoewel 'De Nalatenschap’ gebaseerd is op historische feiten en authentiek bronnenmateriaal, gaat het hier om een literaire interpretatie. Mijn bijzondere dank aan Luc Vandevelde voor de toestemming tot publicatie van bovenstaande authentieke brief van zijn vader, slachtoffer van de nazi-vernietigingskampen.)