06 november 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EXCLUSIEVE BERICHTGEVING:
SOCIALISTISCH BESTUUR VROEG
ZELF TWINTIG JAAR GELEDEN
OM AFSCHAFFING FACILITEITEN !
BRIEF LEIDDE BIJNA TOT COALITIEBREUK
… MET LIBERALEN.
HET SELECTIEVE GEHEUGEN
VAN DE RONSESE KAMERADEN…


Het is de socialisten van Ronse bij de heisa rond de faciliteitenbrief van Luc Dupont en de stemming van de motie daaromtrent op de jongste gemeenteraad blijkbaar ontgaan…dat ze twintig jaar geleden zelf al vanuit hun socialistisch bestuur een brief stuurden naar de toenmalige formateur met de vraag om de faciliteiten af te schaffen.

De Benieuwde Ronsenaar beschikt vandaag over voldoende harde inside-informatie die ons dat formeel weet te bevestigen. Het toenmalige ronduit Vlaamse standpunt van de socialisten werd de dan nog zeer tweetalig gezinde liberale partners prompt in de maag geramd. Het voldongen feit van deze claim tot afschaffing vanuit Ronse naar de Wetstraat 16, leidde toen zelfs ei zo na tot een coalitiebreuk..


Het was Emile Cuvelier die zich als boegbeeld van de lokale francofonie door de brief van burgemeester Crucke naar Brussel koud gepakt voelde. Hij liet niet na om dat zelf heel kordaat en luidruchtig en ook bij monde van zijn toenmalige lokale PVV-voorzitter, wijlen notaris Herman Wierinck, aan de socialistische bestuurspartner te laten weten.

Van bijna-breuk tot hele breuk

De brief omtrent de afschaffing van de faciliteiten was voor de Ronsese liberalen een brug te ver. Hij zat Cuvelier heel hoog. Alleen bestuursdiplomatie en ‘compensaties’ (ondermeer het aanblijven van Cuvelier als dokter van het Rode Kruis ondanks de overschreden leeftijdslimiet) konden de brokken ietwat lijmen.

De breuk met de liberalen zou er later tenslotte toch komen, maar om nog andere redenen. Het was dan meer een onmogelijkheid geworden om verder samen te besturen. Een ‘incompatibilité d’humeur’ die misschien daar haar eerste oorzaak vond.

Het schepencollege onder leiding van burgemeester Orphale Crucke werd toen van liberale zijde bemand door Emile Cuvelier, Albert De Cordier en Annie Blanckaert. Voorzitter van het OCMW was wijlen Jean Verpoort.

Burgemeester Crucke stuurde in die periode van beginnende allochteninstroom in Ronse overigens ook nog talrijke andere brieven naar de eigen socialistische kameraden ondermeer naar Louis Toback, Frank Vandenbroucke, Luc Van Den Bossche en de CD&V boegbeelden Paula D’hondt en Miet Smet om er, net zoals burgemeester Luc Dupont vandaag doet, op te wijzen hoe de faciliteiten van Ronse een kwetstbare stad van werkloze inwijkelingen maken.

(Dit werpt tussen haakjes ook een totaal ander licht op een hardnekkig volgehouden operatie imago-beschadiging die listig de mythe van het omgekeerde probeert te voeden ‘waarbij Crucke ze naar hier zou hebben gehaald’).

Petite histoire de Renaix…

Een uitgesproken Vlaamse socialistische mandataris, zoals de latere burgemeester Walter Kerckhove, die hier zelf ooit als burgemeester-schooldirecteur schoolkinderen uit de ophaalbussen van de omliggende Waalse scholen liet schudden (overigens toen zelf deel uitmaakte van dat socialistisch bestuur) en nu als ‘ervaringsdeskundige’ uitgebreid de historiek van de faciliteiten in Ronse komt explikeren binnen zijn partij, etaleert vandaag een wel zeer selectief geheugen. Of dan wil hij het eventjes niet meer geweten hebben. Walter Kerckhove was tussen haakjes ooit medesticher van de Vlaamse Vriendenkring, de voorloper van de Marnixring. Het kan verkeren, zei Bredero….

Het staat natuurlijk altijd vrij voor eenieder, dus ook voor Kerckhove & Zoon, om er een afwijkende mening op na te houden. Of in dit geval: om een eerder luid verkondigde initiële mening te herzien.

Maar het gekke is wel dat je daardoor twintig jaar later de socialistische houding omtrent de faciliteiten compleet op zijn kop krijgt. Een initiatief van Luc Dupont (CD&V), dat de socialisten twintig jaar eerder zelf al namen, wordt aldus vandaag - in een Vlaanderen dat meer dan ooit zijn rechten opeist in het nieuwe België dat er zit aan te komen - uitgerekend door diezelfde socialistische partner teruggefloten. Een initiatief dat nu integendeel wél gesteund wordt door de liberale opvolgers... van Emile Cuvelier.

Begrijpe wie kan. Tenzij je ervan uitgaat dat de instroom in ‘het sociale faciliteitenparadijs Ronse-Renaix met zijn goedkope stookolie' inmiddels al teveel francofone Nederlandsonkundige nieuwe kiezers heeft laten binnen sijpelen om ze vandaag nog…links te laten liggen.