25 juli 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

TUUPE RONSE WEER OP DE KAART ZETTEN

BRIEF VAN LUC DUPONT NU AL MIJLPAAL IN RENAIXANCE

COALITIEKOPSTUK DERIEMAKER STEUNT BURGEMEESTERSINITIATIEF


De brief die burgemeester Luc Dupont op 11 juli naar Yves Leterme stuurde en die we op deze stek als eersten publiceerden, zorgt nu twee weken later voor grote mediaheisa in de Franstalige pers.


Wim Winckelmans, redacteur van De Standaard publiceert hierover vandaag een paginavullende reportage die we hieronder integraal weergeven. Bij afwezigheid van burgemeester Luc Dupont geeft Deriemaker daarin toelichting bij de brief van Dupont. Daaruit blijkt dat het gaat om een persoonlijk initiatief van de burgemeester.
Met andere woorden: de brief is vooraf niet besproken in het schepencollege. Maar, niet onbelangrijk: Sp.a-kopstuk, eerste schepen en kandidaat opvolger Deriemaker onderschrijft de inhoud van de brief volkomen. ‘Geen Nederlands, geen job’, zo resumeerde Deriemaker dat gisteren al krachtig in het RTBF-journaal.

Hij geeft hem aldus de facto de volle kracht van collegialiteit binnen de meerderheid. Mooi is dat van de jonge eerste schepen die gisteren niks anders deed dan cameraploegen op te vangen ten stadhuize om de mediadrukte in goede banen te leiden…terwijl de auteur van de brief zelf nog eventjes geniet van een verdiende vakantie.

Hierna geven we integraal het artikel van De Standaard. Waarin jawel uw eigenste blog niet ontbreekt, beste lezer. Waarbij het er ons vooral om te doen is met de maximale troeven voor Ronse in het nieuwe België dat er nu echt zit aan te komen, ‘tuupe’ in de grootste taalhoffelijkheid voort te werken aan de Renaixance en de hoge werkloosheid (11%) terug te dringen.


'Schaf die faciliteiten af'
Ook Ronse mengt zich in communautair gewoel. Burgemeester Luc Dupont (CD&V) vraagt premier Yves Leterme om de faciliteiten voor Franstaligen in zijn stad af te schaffen. 'Ze zijn een rem op de bloei en ontwikkeling van Ronse.'

Taalfaciliteiten. Dat is toch iets voor de Franstalige bourgeoisie in de rijke gemeenten rond Brussel met een weerspannige burgemeester? Of toch niet. Nu mengt ook het ingedommelde provinciestadje Ronse - met 24.633 inwoners de grootste gemeente met faciliteiten - zich in de discussie. Gisteren daagde de ene Franstalige televisieploeg na de andere op voor het stadhuis, om de mening van de schaarse voorbijgangers te vragen over de faciliteiten voor Franstaligen in hun stad.

Aanleiding is een brief van burgemeester Luc Dupont (CD&V) van Ronse aan premier Yves Leterme. Daarin vraagt hij zijn partijgenoot om de faciliteiten in zijn gemeente af te schaffen. 'Faciliteiten hebben hun doel volledig gemist', vindt Dupont. 'In Ronse wordt de verfransing erdoor in stand gehouden en ze staan haaks op een volwaardig integratiebeleid, zowel voor Walen als voor allochtonen.'
Dupont stelt vast dat de faciliteiten duur zijn en de stad hebben belet te fusioneren met andere gemeenten of een grote politiezone te vormen. Al het overheidspersoneel in de faciliteitengemeente moet immers een taalexamen Frans afleggen, wat in andere gemeenten niet het geval is. 'Ronse zit in een carcan', stelt de burgemeester vast.
Bovendien kampt Ronse met zware sociaaleconomische problemen, waar de faciliteiten mee verantwoordelijk voor zijn, vindt Dupont. 'We kennen een grote instroom van Franstalige Brusselaars van allochtone afkomst die zich hier komen vestigen, aangetrokken onder meer door het Franstalig lager onderwijs, dat onvoldoende voorbereidt op humaniorastudies in het Nederlands', stelt de burgemeester vast. 'Het gevolg is dat velen, bij gebrek aan voldoende kennis van het Nederlands, geen diploma halen en hier geen werk vinden. Ons werkloosheidscijfer (11 procent) is trouwens om die reden één van de hoogste van Vlaanderen.'
Opmerkelijk. De brief dateert al van de Vlaamse feestdag twee weken geleden, maar haalde toen het nieuws niet. Totdat het FDF de Franstalige media begon te tippen en de poppen aan het dansen gingen. De agenda van eerste schepen Gunther Deriemaker (SP.A) was gisteren helemaal gevuld met allerhande interviews, aangezien burgemeester Dupont intussen met vakantie was vertrokken.

Al decennia tussen twee stoelen


'Dit was een persoonlijk initiatief van de burgemeester', reageert Deriemaker verveeld. 'Hij had het beter eerst met zijn collega's besproken, maar over de zaken die hij aanhaalt, zijn we het wel eens.' Deriemaker vreest vooral dat Ronse opnieuw in de put zal raken als de faciliteiten blijven bestaan. 'We hebben hier inderdaad een grote allochtone gemeenschap die Frans spreekt. Maar zij sturen stilaan hun kinderen toch naar een Nederlandstalige school. Ze beseffen dat dit nodig is om werk te vinden', zegt hij.

'We zijn op de goede weg en het afschaffen van de faciliteiten zou de laatste stap zijn, alleen dreigen we door het jongste arrest van het Grondwettelijk Hof over de Vlaamse Wooncode opnieuw een aantrekkingspool te worden van Franstalige migranten. Omdat we een faciliteitengemeente zijn, kunnen we kandidaat-sociale huurders niet vragen hun bereidheid aan te tonen om Nederlands te leren.'

Deriemaker wil ook af van de 'bekrompenheid' waartoe de faciliteiten de gemeente dwingen. 'Ik neem aan dat een Franstalige in Gent die OCMW-begeleiding nodig heeft, die ook in het Frans krijgt, en in Brugge zal de toeristische dienst ook wel folders in het Chinees hebben. Alleen is dat in faciliteitengemeenten aan enge regeltjes gebonden.'

Het is maar de vraag of de oproep enige kans op slagen heeft. De kreet uit het zuiden van Oost-Vlaanderen dreigt overstemd te worden door het veel hardere geroep in de Vlaamse rand rond Brussel. Ronse stond tot nu toe niet bekend voor zijn opstootjes tussen Franstaligen en Vlamingen. Jaarlijks vragen amper tien inwoners documenten in het Frans aan, terwijl er een minderheid van zo'n 15 procent Franstaligen is.

'Er is in Ronse nog een harde kern van Franstaligen rond de serviceclubs, maar voor het overige zijn we inderdaad erg taalhoffelijk voor elkaar', zegt blogger Stef Vancaeneghem uit Ronse. 'Maar de Ronsenaars zijn het tegelijk beu. We vielen de jongste decennia constant tussen twee stoelen. Dat moet gedaan zijn. We willen niet meer op onze kop laten zitten. De afschaffing van de faciliteiten moet meegenomen worden in de grote staatshervorming waarover gepraat wordt.'

Bij de Franstaligen is de brief van de burgemeester van Ronse al op een koude steen gevallen. 'Dit bewijst eens te meer dat CD&V alles doet om de federale staat te ondermijnen', zegt FDF-woordvoerder Guy Debisschop.

'De houding van de burgemeester van Ronse versterkt alleen onze vastberadenheid om de uitbreiding van Brussel te verkrijgen. De faciliteiten dreigen immers snel in vraag te worden gesteld door de Vlamingen.'