08 juli 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR


Beste Caroline Gennez,

Het Instituut voor Sociaal en Politiek Opinie Onderzoek van de KU Leuven heeft 1084 Vlaamse kiezers ondervraagd over hun stemgedrag, meer bepaald tussen september 2007 en januari 2008. Daaruit blijkt dat jongeren die voor het eerst stemmen de neus ophalen voor links. Ze gaan helemaal voor het populisme van Dedecker (14 percent) en Vlaams Belang (33,4 percent).

Voor Dedecker, zo horen we vanop de festivalweide dit weekend: ‘Omdat ie zegt wat dat ie peist’. Voor Het Vlaams Belang ‘Omdat iedereen daar voor stemt ja toch?’

Samen halen die (extreem) rechts partijen bij de verse kiezers net geen 50 percent.
SP.A-Spirit strandt op 7,6 percent, Groen! op 3,9 percent. VLD haalt net geen 10 percent (9,9). DeCD&V/N-VA komt goed weg met 23,2 percent. Volgens professor Marc Swyngedouw is het oude verhaal van ‘de jeugd die voor links gaat’ al een tijdje passé.

Door het Journaal gisteravond ondervraagd over die ruk naar rechts, zeg je ‘dat het socialisme nu een duidelijke boodschap moet brengen. Want we zitten in een economische crisis en het antwoord daarop moet van de socialisten komen.’

Ik hoor het je gaarne zeggen. Maar daar zit het nu net. De duidelijke boodschap komt er maar niet. Of ze komt niet over. De resultaten van de boodschap blijven hoe dan ook uit. De gratis stunts van Stevaert hebben hem vooral zelf dat gouverneurschap opgeleverd. De Teletubbies zorgden dan wel voor veel blabla en kortgerokte beelden in de boekskes. Maar voor de rest: weinig boemboem in onze portemonnee.

We betalen ons als nooit tevoren zo blauw aan verwarming. We krijgen ons boodschappenkarretje steeds minder gevuld, ondanks de rode prijzen van de Colruyt. Onze koopkracht smelt als sneeuw voor de zon. De huizen zijn voor onze kinderen totaal onbetaalbaar geworden. Veel kunnen we hen als ouders niet helpen. Ons spaargeld brengt geen bal op en moet vooral dienen om de belastingen wat te milderen. Want die fiscale amnestie en die notionele aftrek: cadeau voor de superrijken met een (op hun belastingaangifte niet vermelde) rekening in het buitenland.

Ondertussen blijft Didier Reynders zijn partijtje ijzeren arm spelen met Elio Di Rupo, zit Leterme gegijzeld door zijn schaduw Dewever. Op de achtergrond als toemaatje de dreigende ontploffing van België op de BHV-tijdbom. Dat is dus het plaatje.

Inderdaad, beste Caroline: ideale voedingsbodem voor mooipraters en fluitspelers van rechts en extreem rechts. Je zal nu maar voorzitter van de sossen zijn. Ik geef het je toe, niet echt een cadeau wat je daar van Vandelanotte in de schoot gesmeten gekregen hebt.

Maar laat ons eerlijk zijn, dat oprechte socialisme waar jij beste Caroline, ik twijfel er niet aan nog ter goeder trouw voor opkomt, kan alleen dat antwoord brengen als je er ook in slaagt je partij ook lokaal eindelijk te bevrijden van de oude netwerken van de macht. Van de pseudo-solidariteit die de armen arm houdt, de lokale ‘loftsocialisten’ rijk maakt en onderwijl de kiezer zelf laat opdraaien voor het solidaire gelag.

Wil je graag een voorbeeld van ter plekke? Allons-y, Caroline chérie. Hier in Ronse laat het socialisme zichzelf al jaren helemaal uithollen door schimmige netwerken die hun tentakels uitslaan in alle geledingen van het georganiseerde gemeenschapsleven. Die zich het liefst ophouden in de duisternis van de geheime cenakels. Alwaar ze dan verheven en verlicht dwepen met de hoge woorden van vrijheid. Ze wanen zich aldus beschermd door de broederschap. Ze gedragen zich als absolute meesters van de macht. Ze ketenen diegenen die ze aan een job, een sociale woning of een leefloon hielpen vast aan hun systeem. Zij bepalen wie waar wat mag worden, wie niet. Zij beslissen wie de volgende campagne zal voeren. Hoe, voor wie en voor wie niet.

Aldus verlammen ze elke vernieuwende partijwerking. Want de partij: dat zijn zij.
Onafhankelijke jongeren die nog echt gedragen worden door de idealen (en door de linkse kiezer)zien ze nog liever zien stranden - laat ons zeggen – op welgeteld twee stemmen van de burgermeestersstoel, dan dat ze die macht, die zij eerst voor zichzelf dan voor hun nazaten hebben voorbestemd, eindelijk eens zouden afstaan.

Zij zijn het die aldus in eigen rangen al die beloftevolle jongeren steeds weer fnuiken en tegenwerken. En die jongeren kennen het verhaal eigenlijk al van hun ouders. Ze hebben het van hun gefnuikte en ontgoochelde vaders en nonkels... van wie er velen imiddels je partij de rug hebben gekeerd om zich, jawel.
(Dan krijg je inderdaad zo’n jongere die zegt: 'Iedereen stemt toch voor Het Vlaams Belang, ja toch?') Want zijn vader, zijn nonkel...

Beste Caroline, zolang het socialisme werkt zoals het hier in Ronse zichzelf naar de verdoemenis helpt, zullen jongeren zich gemakshalve wenden tot de fluitspelers, mooipraters en grote muilen van rechts en extreem rechts.

Wil je de jongeren weer in je partij, geef ze dan overal ter plekke echte kansen. Maak schoon schip met al die klieken, clans, broederschappen en netwerken van het selfservicesocialisme. Clubs van de macht die alleen zichzelf beschermen en afschermen. Die de échte sukkelaars alleen maar bezigen tot eigen meerdere eer, glorie en de bestendiging van hun politieke carrière. Een veelbelovende jongere in je partij staat hier helaas maar al te vaak nog voor deze keuze : ‘Hou je smikkel. Dans naar onze pijpen. Join the club. Of maak dat je wegkomt.'

Ik hoop dat je slaagt. Ik bedank namelijk feestelijk voor dat reactionaire egoïstische separatische Vlaanderen dat er blijkbaar zit aan te komen. Nog liever ga ik wonen aan de overkant van de Kraai. Als je ooit eens naar Ronse komt fietsen, wil ik je graag tonen waar dat ligt. Onze goede streekgenoten Tuybens en Vandermaelen mogen dan gerust mee. Ze kènnen Ronse. Net genoeg allicht, om me hier niet al tezeer tegen te spreken.

Anders: eens vragen aan Gunther, Nedia, Björn, Leander. En lang voor hen: aan Michel, Nico, Philippe…Enz.enz. Allemaal beloftevolle jongeren. Sommigen inmiddels allang in de marge gewerkt. Anderen nu (nog even?)aan zet.

Dieken bees.

Stef Vancaeneghem.