27 juni 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EERHERSTEL MET BITTERE NASMAAK

VOOR STADSSECRETARIS EN STADSINGENIEUR

ANTIPOLITIEK VIA RECHTBANK TREFT ALLE RONSENAARS

De affaire rond de politiekazerne is een typevoorbeeld van contraproductieve anti-politiek ten nadele van alle Ronsenaars. Na jaren zit de Ronsese politie nog altijd zonder degelijke huisvesting.

Politici weten allicht wel hoe ver partijdig politiek bekvechten soms gaat en invreet op de gemoederen. De sterksten kweken een olifantenvel en leren er gaandeweg mee leven. Ze kunnen ook regelmatig hun wederwoord kwijt als de aantijgingen al te grof of persoonlijk worden. Dit zowel bij interpellaties in de gemeenteraad of (zij het sporadischer ) in de traditionele lokale printpers.

Het belet niet dat ook voor hen de rechtvaardigheidsregel moet gelden. Die van onschuld zolang schuld niet bewezen is. De uitspraak van buitenvervolging (zie ons exclusief nieuws van gisteren, vandaag overgenomen door alle kranten) is daarom alleen al goed nieuws. Recht is gesproken en rechtvaardigheid is geschied. De waarheid heeft haar rechten.

Wie spijkers op laag water zoekt,
kan zich prikken aan zijn spijkers,
of zelf verzuipen in verdopen diep.

Niet alleen goed nieuws is het dus voor de ten onrechte beschuldigde burgemeester Luc Dupont en schepen van Openbare Werken Yves Deworm ( plus twee andere betrokkenen als privépersonen, onder wie OCMW-voorzitter en schepen van Financiën Pol Kerckhove) maar ook voor al diegenen die echt, zonder zever en vuige roddel, vooruit willen met Ronse.

Niet omzien en voort doen

Erger en vooral heel unfair is het wanneer bij dat politieke (electorale) gekibbel ook integere hard werkende mensen van de Ronsese administratie worden betrokken. Die zijn namelijk gehouden aan zwijgplicht. Ze kunnen zich daardoor nooit verdedigen tegen lasterlijke en eerrovende aantijgingen: noch in de pers noch in de gemeenteraad.

Voor hen komt bovenop deze buiten vervolging stelling nu allicht de wat bittere nasmaak van een jarenlang ingehouden onrechtvaardigheidsgevoel.

Voort werken voor Ronse en niet omzien.

'Il faut laisser mourir
les choses basses dans
leur propre poison.'

Politiekers komen en gaan. Investeerders strijken neer in Ronse. Ze willen hier vooral snel rijk worden en...verdwijnen dan weer even snel met de noorderzon na hun gedane business.

De administratie gaat echter altijd naar best vermogen door voor Ronse en voor de Ronsenaars die blijven en echt kiezen voor de renaixance. De betogingen van deze week hebben getoond dat lokale ambtenaren dat niet eens altijd in de beste loonomstandigheden doen, in verhouding tot hun federale collega's... Zij hebben hoe dan ook de steun en de sympathie van àlle Ronsenaars tuupe...
Volkomen en ongeschonden.