15 maart 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR

EXCLUSIEVE BERICHTGEVING

NIEUW LEVEN VOOR BURGERLIJK HOSPITAAL?GROOT ENTHOUSIASME OP PLANNEN STADSBESTUUR

DESKUNDIGEN BIJEEN OVER TEXTIELINCUBATIECENTRUM


Gisteravond hebben zowel burgemeester Luc Dupont als OCMW-voorzitter Pol Kerckhove ‘tuupe’ een topbijeenkomst gehad met verantwoordelijken van de Vlerickschool en het studiebureau Inceptum. Doel van de vergadering was de bespreking van de resultaten van een haalbaarheidsstudie omtrent het oprichten van een textielincubatiecentrum in de gebouwen van het voormalig Burgerlijk Ziekenhuis. De Stad Ronse wil er samen met het OCMW een kenniscentrum, vormingscentrum, congrescentrum en tentoonstellingsruimte (voor hightech) voor textiel en aanverwanten oprichten.

Ook VOKA, UNIZO, RESOC, EROV, Fedustria, Universiteit en Hogeschool Gent en de verantwoordelijken van de textielfirma’s uit Ronse waren aanwezig. In totaal zo’n 25 mensen. Het stadsbestuur wou eerst de specialisten inlichten over de bedoelingen en hun visie kennen eer er met het project naar het grote publiek wordt gaan.

Prof. Iris Van Aelst en Prof. Bart Clarysse gaven uitleg over de resultaten en analyse van hun onderzoek. Daaruit blijkt dat er inderdaad wel degelijk ruimte is in Vlaanderen voor een dergelijk initiatief. Ook de ondervraagde protagonisten blijken het initiatief zeer gunstig gezind. Dit zou volgens hen voor de regio een serieuze economische impuls geven. De aanwezigen waren zeer enthousiast. Ze toonden zich ook wat verrast over het bijzonder positieve verhaal, zo bleek uit de dialoog en het debat tussen bestuur,Inceptum en de aanwezigen.

De verschillende protagonisten, de overheid en de Europese intanties gaan nu gecontacteerd worden om het financieel plaatje in te vullen.

Het bestuur toont zich alvast heel verheugd met de resultaten van dit onderzoek. Het project kadert perfect in het Strategisch Plan waarmee Ronse een vernieuwende rol wil spelen in de regio en in Vlaanderen. De bestuursploeg wil er dan ook alles aan doen om dit project te realiseren.

Copyright De Benieuwde Ronsenaar.
(Verplichte bronvermelding)
.