15 januari 2008

DE BENIEUWDE RONSENAAR
RONSESE BELASTINGBETALER GEDUPEERD

SAMOERAI SLAAT BESTUUR TEGEN TATAMI


HONDERDDUIZENDEN EURO ONDER JUDOMAT

DE TRUC VAN DE KATHOLIEKE SCHOLEN:

SPORTCLUBS BETALEN DE OPSMUK

Honderdduizenden euro belastinggeld van de Ronsenaars heeft de stad Ronse in het Rosco geïnvesteerd om judoclub Samoerai ter wille te zijn. Er zijn, op zwaar aandringen van de toenmalige tenoren van de club zelf, speciaal bijkomende douches gebouwd. De stad Ronse leverde voor de roemrijke judoclub dan ook een pracht van een dojo af. Met veel poeha en gezang is die nieuwe judostek enkele dagen voor de verkiezingen ingehuldigd en ingezegend door gewezen collegesuperior Coorevits. Nu verlaat Samoerai alweer het pand vanwege te duur zogezegd en te weinig inkomsten. De Judoclub verhuist naar de school Glorieux. Door deze opstap wordt de Ronsese belastingbetaler op een schandelijke manier de dupe van een nochtans knap en consequent volgehouden sportbeleid om het Rosco uit te bouwen tot het schitterend sportcomplex waarop Ronse fier mag zijn.

Er zijn ook heel wat vragen bij de al te doorzichtige truc van het katholiek onderwijs om nu wèl weer sportverenigingen aan te trekken voor de hernieuwing van de eigen accommodatie, nadat die eerst zoveel mogelijk werden afgestoten vanwege te hoge kosten. Ook het bestuur van de stad zelf wordt hier een hak gezet en tegen de tatami getrokken.

Naar verluidt komt Samoerai niet uit zijn kosten in het Rosco zonder eigen kantine en sponsoring. Andere bronnen signaleren ons echter een heel andere reden. Het gaat niet zo goed met de club. Die zou vooral gebukt gaan onder al te hoge kosten voor buitenlandse spelers. Bij een Belgisch Kampioenschap kwam Samoerai niet eens aan de vereiste vijf ploegenopstelling toe. Schrijnend volgens welingelichte bronnen. Heel wat ouders vinden het nu ook maar niks dat Samoerai de schitterende sportaccomodatie van het Rosco inruilt voor de opgelapte Glorieuxinfrastructuur. Dat er al veertig leden minder zijn, zou ook wel eens daarmee te maken hebben.

Hoe lap ik kosteloos mijn school op?

Gaandeweg wordt duidelijk hoe het katholiek onderwijsnet in Ronse schaamteloos solt met de sportverenigingen. Eerst willen die scholen zoveel mogelijk af hun van dure sportaccomadatie vanwege de hoge onderhouds- en verwarmingskosten. Wat dan aldus leeg komt te staan, gaat echter gaandeweg vervallen. Dus worden de sportverenigingen die eerst naar de stadsinfrastructuur werden versast weer binnengehaald met ogenschijnlijk aanlokkelijke condities (en alweer subsidies van de stad!) plus het uitzicht op eigen inkomsten met een door de sportclubs zelf gebouwde kantine en de mogelijkheid van reclameborden van sponsors. (Waarbij de pedagogiek, reclame op school, natuurlijk ver zoek is).

Voorwaarde is dan wel dat die sportverenigingen zelf de schoolinfrastructuur oplappen. Een keer zover, worden de verenigingen (zoals Basket Team Ronse in het College, lees onze eerdere berichtgeving) opgezadeld met loodzware kostenfacturen voor de huur en een pietluttige schoolse reglementering. Ondertussen kan de opgelapte sportinfrastructuur dan weer handig dienen als schoolaccomodatie.

Na het basket gebeurt nu hetzelfde met de Ronsese judoclub. Het gerucht dat Badmintonclub Wit-Wit weldra zou volgen, klopt echter totaal niet. Zo wordt ons formeel bevestigd uit betrokken kringen.

Maar de beroering rond het vertrek van Samoerai is er alvast niet minder om.

Andere verenigingen staan te springen

Veel bij Judoclub Samoerai Ronse zou te maken hebben met een wijziging in het bestuur, een interne tweespalt omtrent de locatie en het vertrek van de verdienstelijke Gilles Vanderkerken die - mede op aandringen van gewezen Samoeraivoorzitter en politicus Jan Foulon en toenmalig sportschepen Agnes Van Crombrugge de (zeer terechte) pleitbezorger is geweest van de prachtige nieuwe Samoerai dojo in het Rosco. Gilles Vanderkerken was trouwens een fel opgemerkte…afwezige zaterdag op het Sportgala waar de meest verdienstelijke sportwerkers (van wie hij er zeker een is) werden gehuldigd. Je zou voor minder thuisblijven.

Voor het Rosco is het wegvallen van Samoerai overigens nog zo geen ramp. De judoclub huurde de zaal slechts drie dagen per week. Er zijn ook al heel wat aanvragen binnen om de vrijgekomen ruimte te bezetten. Ondermeer van een dans-seniorenclub. En er worden nog andere pistes bewandeld: onder meer met de jeugdvereniging van een grote Ronsese sportclub. De extra sportaccomodatie voor Samoerai kan dus gelukkig andere sportverenigingen ten goede komen. Not done in dit alles is vooral dat de judoclub eerst de stad op kosten jaagt, er dan even later van onder muist.

De niet hernieuwing van de concessie van de Rosco-kantine eind mei is op zich ook geen catastrofe. Het schitterend sportcomplex van Ronse is nog in volle uitbouw. De aanleg van een zwembad en een Finse piste zullen gaandeweg alleen maar bijdragen tot een betere rendabiliteit van de kantine voor een volgende uitbater.

Stadsbestuur trekt aan één zeel

Overigens zorgt de truc van de katholieke scholen met de sportverenigingen en het afhaken van Samoerai nièt voor zogezegde spanning binnen het bestuur, zoals oppositiekringen het al graag laten voorkomen. Die oppositie zou hierover overigens interpellaties klaarhouden voor de volgende gemeenteraad.

Burgemeester Dupont en zijn schepenen zouden zich in deze zaak integendeel veeleer eensgezind en samen ‘koud gepakt’ voelen door dit al te lichtzinnig en naar eigen goeddunken omspringen met belastinggelden voor eigen doel door Samoerai en door de al te doorzichtige aanlokking van sportclubs volgens het perfide procédé van (een paar lakeien van) het katholiek onderwijsnet in Ronse. Sportief is inderdaad anders.

Copyright ‘De Benieuwde Ronsenaar’
(Verplichte bronvermelding).