26 september 2007

DE SOLIDAIRE RONSENAAR


TUUPE
VOOR EEN VLAAMS
TAALHOFFELIJK RONSE:

IN EEN SOLIDAIR BELGIE'We zijn Vlaming, Brusselaar of Waal.
We zijn Belgen en wereldburgers.
We willen niet dat er nieuwe muren worden opgetrokken tussen mensen, tussen regio's en tussen landen.
We willen niet dat het solidariteitsbeginsel wordt vervangen door wedijver en egoïsme.
Wie wordt er beter van als mensen tegen elkaar worden opgezet?"

Alles wat we vandaag in België hebben, is door Vlamingen, Brusselaars en Walen gezamenlijk tot stand gebracht.

De solidariteit tussen de rijkere en armere inwoners en de solidariteit tussen rijkere en armere regio's zijn pijlers van onze Belgische samenleving.

We willen voor iedereen een behoorlijk loon voor hetzelfde werk, ongeacht de taal die we spreken.

We willen dat alle landgenoten hetzelfde recht hebben op gezonde, veilige leef- en arbeidsomstandigheden, waar onze werkplaats of ons kantoor ook gevestigd is.

We willen dat iedereen die zijn job verliest, recht heeft op dezelfde bijstand en hulp, ongeacht de streek waarin we wonen.

We willen dat elk kind in het land dezelfde kansen krijgt, ongeacht de regio waarin het is geboren.

We willen dat alle ouderen hetzelfde recht op een fatsoenlijk pensioen krijgen, ongeacht of ze in Brussel, Vlaanderen of Wallonië leven.

Kortom, we willen solidariteit en geen splitsing.'


Staat u - zoals wij - achter de waarden verwoord in deze petitie? Meer info: www.reddesolidariteit.be
(online vanaf morgen 11u)