10 september 2007

DE BENIEUWDE RONSENAAR (150)

ERIK PASSEREELE?

IN HET...SPOOR VAN ALBERT DE CORDIER


RED RONSE'S ROESTIGE BYPASS

EEN NIEUW LEVEN VOOR HET GOEDERENSTATION?

Ze verdeelt Ronse in twee gebieden. Outre-Passerelle vermag het Ronsies zelfs een ietsepietsje anders klinken tegenover dat van bauvenoop den Huutond.
Kijken of koaken: het is dus allemaal evengoed beschaafd Ronsies. Wie het anders zegt, is ’n krokeete oof ne patoeterwietie.
Al naar gelang je dus je jeugdjaren aan de Dureene hebt rondgehangen of aan het Schavoert: de Passerelle brengt de Roonsenaars tuupe tsjegoere overheen de lichte verschillen in prononciatie.

Wijlen Albert De Cordier dankte aan zijn grote bekommernis om het behoud van de Ronsese Passereele zijn legendarische bijnaam Beerie Passereele. Erik Tack treedt nu in zijn spoor aan het spoor. Ook hij toont grote bekommernis om‘Ronse’s roestige bypass’. Hij schreef daartoe een brief naar de NMBS die we hieronder publiceren.

Met die andere vraag van hem omtrent de toekomst van het goederenstation heeft Tack ook wel een punt. Dit gebouw lijkt ons – na restauratie- namelijk de ideale plek voor occasionele overdekte markten. De herwaardering van het stationskwartier zou daar alleen wel kunnen bij varen. Zeker nu Willy Naessens in de stationsbuurt ook al plannen koestert voor de bouw van een hotel.

De brief van Erik Tack naar de NMBS :

'De voetgangersbrug te Ronse, die het kruispunt van de Ijzerstraat, de Joseph Ferrantstraat en de Politieke gevangenenstraat over de spoorweg verbindt met de Aatstraat, ligt er al jaren lang verwaarloosd bij.

Deze brug behoort zonder twijfel tot het historisch patrimonium van de stad Ronse. Sinds jaar en dag noemt deze brug in de volksmond de Passerelle.

Het voegwerk heeft op vele plaatsen een beurt nodig. Een aantal stenen zitten los in de muur en kunnen zonder grote moeite losgewrikt worden. Sommige stenen ontbreken reeds in de muur en werden waarschijnlijk door vandalen gebruikt om het ernaast gelegen vroegere goederenstation mee te bekogelen.

De brug die uit metaal is opgetrokken vertoont zeer veel roest en heeft dringend een grondige opknap- en verfbeurt nodig, wil ze geen stille dood sterven.

Ook de vier toegangen tot de brug hebben een grondig nazicht nodig.

Enkele jaren geleden werd het stationsgebouw grondig opgeknapt. Samen met de recent gerestaureerde Pessemiersbrug zou dat de buurt in belangrijke mate opwaarderen als samen met deze brug ook het vroegere goederenstation in de Ijzerstraat opgeknapt zou worden.

Ik ga er van uit dat de voetgangersbrug eigendom is van de NMBS en dat de NMBS ze van de sloophamer wil redden.

Is de NMBS op de hoogte van de hachelijke toestand van deze voetgangersbrug?

Wat is de NMBS met deze brug zinnens?

Zijn er in de nabije toekomst renovatieplannen voorzien, zoals men recent ook met de ietwat verderop gelegen Pessemiersbrug (voor het autoverkeer) heeft gedaan?

Wordt ook een renovatie van het vroegere goederenstation voorzien? Wordt een verkoop aan de stad of aan een private ondernemer overwogen?

Heeft het bestuur van de stad Ronse uw diensten reeds gecontacteerd in dit verband?'

Foto's: Copyright De Benieuwde Ronsenaar.