28 augustus 2007

DE VERGIFTIGDE RONSENAAR (144)

ACTIECOMITE TEGEN ASBEST IN RONSE:

‘LOBBYMACHINE VAN GIFSTORTERS DRAAIT OP VOLLE TOEREN‘

‘ZE ZIJN MACHTIG EN ZO ZEKER VAN HUN STUK’


NIEUWE BEWONERS MEIRHAEGHE EN MINNE STEUNEN VOLUIT HET VERZET

'Het Vlaams Parlement keurde in maart van dit jaar een resolutie goed die de afbouw van asbeststortplaatsen beoogt. Er is een studie aan de gang over asbest, die naar de toekomst toe een andere behandelingswijze met zich zou meebrengen, ook wat betreft de organisatie van stortplaatsen.

Volgens het ‘Actieplan Asbest’ van minister Kris Peeters zijn goede omgangsregels met asbest nog in uitwerking. Europa beveelt aan om in samenwerking met andere lidstaten een adequaat netwerk van verwijderingsinstallaties op te zetten met gebruikmaking van de beste technologie…

Dat klinkt veelbelovend maar het is een mysterie waarom de provincie dan hier dergelijk asbeststort goedkeurt’, aldus de bekende jeugdauteur en nieuwe Ronsenaaresse Brigitte Minne vanochtend samen met kampioen en nieuwe Maarkedalenaar Filip Meirhaeghe op een persconferentie namens het Actiecomité Stop Asbest in Louise.
‘Ons naïef? gezond verstand vertelt ons natuurlijk dat zoiets kan omdat afvalbaronnen er dik geld mee kunnen verdienen’.

Alle pijnpunten op een rij

Brigitte Minne: ‘Burgers hebben het recht om duidelijk geïnformeerd te worden. Op de bekendmakingen wordt gegoocheld met Vlaremteksten en je hebt er het raden naar wat ze nu uiteindelijk naast je deur van plan zijn: een konijnenhok bouwen of een asbeststort. Je moet al een halve advocaat zijn om te kunnen protesteren en een halve sportman om van her naar der te crossen en alles uit te vissen: het moet aangetekend, zegels, bewijs van betaling…'

'Het is bewezen dat asbest longvlieskanker veroorzaakt. Hier bestaat geen twijfel over. Volksgezondheid zal de provincie een zorg zijn. Van hermetisch afgesloten containers, is er geen sprake voor het vervoer. Dat die asbestafval op het stort, langs druk bereden straten en bevolkte gebieden moet geraken zal hen een zorg zijn.
Metingen? Geen sprake van… Controle? Ja, een commissie die minimum 1 maal per jaar samen komt. Samengeroepen door, hou u vast, de exploitant van het stort.
Goe bezig,om zo te zeggen.'

'Het asbeststort ligt hoog, de wind kan er flink waaien en er zijn geen gebouwen of groenschermen om ronddwalende asbestvezels tegen te houden.
Brongebieden overal in de streek… Het grondwater… Dat is ook geen probleem terwijl een Nederlandse studie het tegendeel beweert en over maag- en darmkanker spreekt.
Als u denkt ’t is goed geweest dan zijn we er nog niet. Het asbeststort ligt in een zowel op Vlaams als Europees vlak beschermd natuurgebied met tal van omwonenden, fiets- en wandelroutes.'

'In omringende landen en zelfs in het Waalse gewest gaat men veel omzichtiger om met asbest, een levensgevaarlijke stof. Men verglaast, verzegelt dubbel, en dekt na elke stortbeurt af met 2 meter aarde… Hier kan het volgens de provincie probleemloos anders, gewoon hupsakee, de grond in.'

Ronse, kwetsbare stad.

‘Louise Marie hoort bij Ronse, een kwetsbare stad. Het gemeentebestuur en heel wat bewoners doen alles om uit dat dal te klauteren. Eén van Ronses grootste troeven zijn de heuvels en het groen, de natuur rondom de stad. Hoe stiefmoederlijk kan een kwetsbare stad behandeld worden?'

'Duizenden mensen tekenden de petitie. Dat is maar een topje van de ijsberg want honderdduizenden mensen weten niets af van deze lichtzinnigheid van het provinciebestuur wat betreft volksgezondheid en beschermd natuurgebied.'

'Ronse, Maarkedal, artsen, Omer Wattez en ga zo maar door tekenden beroep aan. De beroepen werden ontvankelijk verklaard en de activiteiten moeten tot aan de beslissing van minister Crevits gestaakt worden. Maar daar trekken de stortheren zich bitter weinig van aan.’

Lobbymachine draait op volle toeren

‘Ze zijn heel zeker van hun stuk. De volle voorbereiding van het asbeststort is aan de gang. Blijkbaar zijn ze ervan overtuigd dat alle, ook wetenschappelijk gefundeerde, bezwaarschriften met een simpele veeg van tafel zullen worden geveegd… De lobbymachine draait goed…'

'De macht van het grote geld want OB & D, de kersverse eigenaar van de stortplaats is geen klein sardientje. En aan asbestafval kan men dik verdienen. We kunnen maar hopen dat minister Hilde Crevits haar gezond verstand gebruikt en deze wandaad tegengaat.’

Ludieke acties

‘We zetten twee ludieke acties op het getouw. Actie één. Filip Meirhaeghe rijdt 30 september om 10 uur (vertrek kerk Louise Marie) de asbestroute. Hij nodigt alle wielerfanaten, gewone fietsers en wandelaars uit om hem te volgen.

Actie twee. Als men in Vlaanderen zo lichtzinnig omspringt met asbeststortplaatsen dan kan zo’n stortplaats overal komen. Ook in een kleuterschool, bij de lokale bakker of (waarom niet?) in uw tuin. Vandaar het asbestspel… met het potje asbest.

Het is de bedoeling om het potje asbest zo vlug mogelijk door te geven. Wie het in zijn bezit heeft, wanneer de beslissing van minister Crevits valt, krijgt een asbeststortplaats in zijn tuin of kelder. Het potje heeft al een reis afgelegd. Van het comité naar glaskunstenaar Jan Leenknegt en nu naar Filip.' 'Filip, zorg dat je er vlug vanaf raakt!‘